Το Νοσοκομείο σου ή ... το νοσοκομείο "μισή ώρα δρόμος"
Με έναν ξεχωριστό τρόπο, συνεχίζει, τον αγώνα του, ο Σύλλογος εργαζομένων, του Νοσοκομείου Κομοτηνής, δημιουργώντας, ένα βίντεο, στο διαδίκτυο. Μέσα, από αυτό, στέλνουν μήνυμα στους πολίτες και τους ζητάνε, την συμπαράσταση και την αλληλεγγύη τους, ώστε, το Νοσοκομείο Κομοτηνής, να παραμείνει ανοικτό. «Μην επιτρέψεις, να σου στερήσουν, το δικαίωμα, στην περίθαλψη. Το νοσοκομείο Κομοτηνής, πρέπει, να παραμείνει ανοικτό. Καμία κλειστή κλινική, καμία υποβάθμιση. Στήριξε την προσπάθεια μας, φώναξε κι εσύ μαζί μας, για ένα νοσοκομείο, χωρίς κενά, σε ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό. Δεν κλείνουν, απλά, ένα νοσοκομείο, βάζουν σε κίνδυνο, την ζωή όλων μας».

Τρίτη, 11 Μαρτίου 2014

Επιστρέφουν δημόσιοι υπάλληλοι που είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΕ

Το δρόμο της επιστροφής στο δημόσιο παίρνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι που με το νόμο Ρέππα, είχαν βγει σε καθεστώς προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας, σε συμμόρφωση της κυβέρνησης με τη σχετική απόφαση του ΣτΕ το οποίο έκρινε αντισυνταγματική την εφεδρεία του 2011. Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Σεπτέμβρη οι δικαστές του ανώτατου ακυρωτικού δικαστηρίου, έκριναν ότι η εφεδρεία αντίκειται στο άρθρο 103 του Συντάγματος και στη συνταγματική αρχή της ισότητας.
Επί της ουσίας πρόκειται για λίγους εργαζόμενους οι οποίοι σύμφωνα με το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης υπολογίζονται στους 480 και μάλιστα η πλειοψηφία αυτών έχει πλέον βγει σε σύνταξη, καθώς η διαθεσιμότητα διαρκούσε δύο έτη. Κατά συνέπεια δεν πρόκειται να επηρεάσουν ούτε το συνολικό σχεδιασμό, ούτε και να έχουν σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις.
Ειδικότερα, σύμφωνα με ενημέρωση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυρ. Μητσοτάκη στη βουλή, οι υπάλληλοι, που έχουν αποχώρησαν από την υπηρεσία καθώς τέθηκαν και εξακολουθούν να τελούν υπό καθεστώς προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας και υπέβαλαν ή θα υποβάλουν μέσα σε εύλογο χρόνο από την έκδοση της απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ, αίτηση ότι επιθυμούν την επαναφορά τους στην υπηρεσία, μπορούν να το πράξουν ακολουθώντας συγκεκριμένη διαδικασία. Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται:
  • Υποβολή σχετικής αίτησης από τον ενδιαφερόμενο, η οποία πρέπει να υποβληθεί στη Διεύθυνση Διοικητικού ή Προσωπικού της υπηρεσίας του υπαλλήλου.
  • Επιπλέον, να μην πληρούνται οι προϋποθέσεις για την αυτοδίκαιη απόλυση από την υπηρεσία, λόγω συμπλήρωσης 35ετούς πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας και – κυρίως - του ορίου ηλικίας, καθώς η πρώτη προϋπόθεση πληρούται ήδη, εφόσον βάσει αυτής οι υπάλληλοι οδηγήθηκαν στην προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα.
Διευκρινίζεται, επίσης, ότι η επαναφορά τους γίνεται με απόφαση του γενικού γραμματέα του κατά περίπτωση αρμοδίου υπουργείου ή του κατά περίπτωση οργάνου διοίκησης του φορέα, σε κενή οργανική θέση του φορέα από τον οποίο αποχώρησαν, ή εφόσον δεν υπάρχουν κενές θέσεις ή αυτές δεν επαρκούν, η Διοίκηση θα πρέπει να προβεί σε επανασύσταση των θέσεων που καταργήθηκαν και τις οποίες κατείχαν οι υπάλληλοι όταν απολύθηκαν αυτοδικαίως ή πριν τεθούν σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα, αφού βέβαια εξασφαλιστούν οι αναγκαίες πιστώσεις Οι υπάλληλοι αυτοί εντάσσονται σε θέση της κατηγορίας και του κλάδου που υπηρετούσαν.
Όσον αφορά τη βαθμολογική τους κατάταξη, οι υπάλληλοι που επιστρέφουν θα καταταγούν με βάση τον συνολικό χρόνο υπηρεσίας τους, όπως αυτός προκύπτει συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που μεσολαβεί από την 27η Νοεμβρίου του 2011, ημερομηνία εισόδου τους σε καθεστώς προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας μέχρι την επαναφορά τους.
Επισημαίνεται ακόμη ότι οι Διευθύνσεις Διοικητικού ή Προσωπικού θα πρέπει πρώτα να προβούν σε ανάκληση της διαπιστωτικής πράξης λύσης της υπαλληλικής σχέσης και εν συνεχεία να εκδώσουν την απόφαση επαναφοράς στην υπηρεσία των αιτούντων υπαλλήλων η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.