Το Νοσοκομείο σου ή ... το νοσοκομείο "μισή ώρα δρόμος"
Με έναν ξεχωριστό τρόπο, συνεχίζει, τον αγώνα του, ο Σύλλογος εργαζομένων, του Νοσοκομείου Κομοτηνής, δημιουργώντας, ένα βίντεο, στο διαδίκτυο. Μέσα, από αυτό, στέλνουν μήνυμα στους πολίτες και τους ζητάνε, την συμπαράσταση και την αλληλεγγύη τους, ώστε, το Νοσοκομείο Κομοτηνής, να παραμείνει ανοικτό. «Μην επιτρέψεις, να σου στερήσουν, το δικαίωμα, στην περίθαλψη. Το νοσοκομείο Κομοτηνής, πρέπει, να παραμείνει ανοικτό. Καμία κλειστή κλινική, καμία υποβάθμιση. Στήριξε την προσπάθεια μας, φώναξε κι εσύ μαζί μας, για ένα νοσοκομείο, χωρίς κενά, σε ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό. Δεν κλείνουν, απλά, ένα νοσοκομείο, βάζουν σε κίνδυνο, την ζωή όλων μας».

Σάββατο 31 Μαρτίου 2012

ΔΗΛΩΣΗ προέδρου ΟΕΝΓΕ για τις επισχέσεις(ΟΕΝΓΕ)

 
ΔΗΛΩΣΗ
Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας καθώς και ορισμένοι Διοικητές Νοσοκομείων και ΥΠΕ, αντί ν΄ απολογούνται για την αθλιότητα που επικρατεί στο ΕΣΥ, τολμούν και προκαλούν, ενώ υπάρχουν ακόμη και περιπτώσεις που αποπειρώνται να τρομοκρατήσουν ειδικούς, ειδικευόμενους και αγροτικούς γιατρούς.
Συγκεκριμένα, ενώ οι γιατροί είναι απλήρωτοι για τις δεδουλευμένες εφημερίες από το Δεκέμβριο και σε υποστελεχωμένα τμήματα παραμένουν απλήρωτοι για τις πρόσθετες εφημερίες από τον Ιούνιο του 2011, ο Διοικητής της 1ης ΥΠΕ κ. Μουσιώνης, καθώς και Διοικητές Νοσοκομείων ισχυρίζονται ότι αποτελούν αξιόχρεους και φερέγγυους εργοδότες και συνεπώς οι γιατροί δε δικαιούνται να στρέφονται εναντίον τους πραγματοποιώντας επίσχεση εργασίας!
Πρόκειται για φαιδρούς ισχυρισμούς.
Τους προειδοποιούμε πως σε περίπτωση που αποπειραθούν να κινηθούν δικαστικά ή να περικόψουν ημερομίσθια θα βρεθούν μπροστά σε πολύ οδυνηρές εκπλήξεις. Οι γιατροί που υπηρετούν στα Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία είναι εξοργισμένοι με την προκλητική τακτική του κ. Λοβέρδου και των υποτακτικών του και είναι αποφασισμένοι να αντιδράσουν δυναμικά προκειμένου να προασπίσουν την αξιοπρέπεια και το επάγγελμά τους.
Εάν το υπουργείο επιθυμεί να λυθούν οι επισχέσεις ένας είναι ο τρόπος: να καταβάλει στο ακέραιο τις δεδουλευμένες εφημερίες και να εξασφαλίσει ασφαλή εφημέρευση των Νοσοκομείων.
Τέλος, η περίφημη επιστολή Λοβέρδου προς τους αγροτικούς γιατρούς δείχνει και την πολιτική αγυρτεία του συντάκτη της. Αμείβει με 650 ευρώ μηνιαίως τους αγροτικούς γιατρούς που τρέχουν σε βουνά και λαγκάδια να περιθάλψουν τους γέροντες της υπαίθρου και ταυτόχρονα τους διασύρει συλλήβδην ως υπερσυνταγογράφους, ενώ δεν εγκαλεί ούτε τους κλινικάρχες, ούτε τους πανεπιστημιακούς που διατηρούν παράνομα ιδιωτικά ιατρεία.
Πρόκειται όντως για πρακτική πολιτικού που έφαγε τα ψωμιά του..
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΕΝΓΕ

Οργάνωση, τρόπος λειτουργίας και στελέχωσης των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ 874/Β/12

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Αθήνα 6/3/2012

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθμ. Πρωτ: Υ4δ/Γ.Π.οικ.22869

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄& Δ΄

Ταχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους 17

Ταχ. Κώδικας : 10187
ΑΠΟΦΑΣΗ

Τηλ. 2105231107, 2105230825

ΦΑΞ: 2105239238

Θέμα: Οργάνωση, τρόπος λειτουργίας και στελέχωσης των Τμημάτων Επειγόντων

Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1.Του άρθρου 6 παρ.5 του Ν.2889/2001 «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού

Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 37/Α), όπως έχει τροποποιηθεί με τις

διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 55 του Ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο

σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 31/Α).

2. Του Νόμου 3868/10 (ΦΕΚ 129 Α) «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος υγείας

και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής

Αλληλεγγύης»

3. Του Νόμου 3754/09 (ΦΕΚ 43/Α) «Ρύθμιση ορών απασχόλησης των

Νοσοκομειακών γιατρών του ΕΣΥ, σύμφωνα με το Π.Δ. 76/2005 και άλλες διατάξεις».

4. Του νόμου 4052/12 (ΦΕΚ 41/Β/12) «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του

νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του

Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής

Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου

Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της

Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου

χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις».

5. Του άρθρου 90 του "Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά

όργανα", που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α'98) και το

γεγονός ότι τυχόν επιπλέον προκαλούμενες δαπάνες από την εφαρμογή των

διατάξεων της παρούσας απόφασης θα αντιμετωπιστούν από τις πιστώσεις του

προϋπολογισμού του εκάστοτε νοσοκομείου.

6. Της σχετικής απόφασης της 20ης Συνεδρίασης του ΚΕΣΥΠΕ (24/2/2012, Θέμα 3α).

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε:
1. Σε κάθε νοσοκομείο της χώρας με δυναμικότητα πάνω από 300 κλίνες, καθώς και

στο Νοσοκομείο με την μεγαλύτερη δυναμικότητα κάθε περιφερειακής ενότητας των

περιφερειών του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α΄) οργανώνεται και λειτουργεί αυτοτελές

Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) με ειδική διατομεακή στελέχωση και

εξοπλισμό για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των επειγόντων περιστατικών.

2. Το Τ.Ε.Π. λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο με κυλιόμενες 8ωρες βάρδιες του

προσωπικού.

Ειδικά για τα διασυνδεόμενα Νοσοκομεία μπορεί με απόφαση του Διοικητή να

λειτουργεί σε ένα από αυτά το ΤΕΠ και το άλλο ή τα άλλα να συνεπικουρούν σε

ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Για την αποφυγή συνωστισμού ή ανάπτυξης επικουρικών κλινών ο ασθενής ο οποίος

εξετάζεται σε ΤΕΠ ενός νοσοκομείου μπορεί να μεταφέρεται σε άλλο νοσοκομείο,

κατά προτίμηση αλλά όχι απαραίτητα διασυνδεόμενο ή του ιδίου υγειονομικού

σχηματισμού.

Το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ) θα πρέπει να ενημερώνεται συνεχώς

για την εικόνα πλήρωσης των κλινών στα νοσοκομεία ή για την αυξημένη κίνηση στα

ΤΕΠ έτσι ώστε να κατευθύνει το ΕΚΑΒ προς λιγότερο επιβαρυμένους υγειονομικούς

σχηματισμούς.

3. Η χωροταξία του ΤΕΠ εξαρτάται από τον αριθμό των ασθενών τους οποίους

εξυπηρετεί, τις ημέρες εφημερίας του, το προσωπικό που απασχολεί, τον εξοπλισμό

που διαθέτει, την οργανωτική του δομή και δυνατότητες. Ως εκ τούτου ο βασικός

χωροταξικός σχεδιασμός κάθε ΤΕΠ περιλαμβάνει (χωρίς να περιορίζεται σε αυτά):

• Υποδοχή – Γραμματεία - Διαλογή

• Αίθουσα αναμονής - Χώρος ενημέρωσης συγγενών

• Αίθουσα Αναζωογόνησης

• Εξεταστήρια – Αίθουσα γύψου

• Αίθουσα ελάσσονος τραύματος (μικρό χειρουργείο)

• Θάλαμοι βραχείας νοσηλείας

• Χώρος απομόνωσης μολυσματικών ασθενών

• Ακτινολογικό και Βιοπαθολογικό Εργαστήριο

• Χώρος απολύμανσης εκτεθειμένου ατόμου

• Χώρος ανάπαυσης προσωπικού

• Γραφεία - Αποθήκες

4. Ο εξοπλισμός του ΤΕΠ θα πρέπει να περιλαμβάνει τον απολύτως απαραίτητο

προσαυξανόμενο σε αριθμό και είδος ανάλογα με τις ανάγκες, τις δυνατότητες και τις

κλίνες του νοσοκομείου στο οποίο ανήκει (παρακάτω ενδεικτικός πίνακας).
ές

ανάγκες ανάλίνες

Πολυκάναλοι ΗΚΓφοι 6 1 / 200 κλίνες

Απινιδωτές 3 1 / 400 κλίνες

Εξωτερικός βηματοδότης 2

Φορητοί Αναπνευστήρες 2 1 / 200 κλίνες

Μόνιτορ με δυνατότητες ΗΚΓφικής παρακολούθησης

περιφερικής οξυμετρίας, μη επεμβατικής μέτρησης της

αρτηριακής πίεσης και καπνογραφίας

4 1 / 200 κλίνες

Ηλεκτρονικά πιεσόμετρα – οξύμετρα 4 1 / 100 κλίνες

Τροχήλατα αναζωογόνησης 2 1 / 200 κλίνες

Συσκευές θέρμανσης αίματος 2 1 / 400 κλίνες

Αντλίες χορήγησης υγρών 4 1 / 200 κλίνες

Χειρουργική διαθερμία 1 1 / 400 κλίνες

2
Συσκευή Θέρμανσης – Ψύξης ασθενούς 1 1 / 400 κλίνες

Ειδικά Φορεία μεταφοράς ασθενών 6 1 / 100 κλίνες

Φιάλες Οξυγόνου 6 1 / 100 κλίνες

Πολυαναλυτής αερίων αίματος 1 1 / 400 κλίνες

Φορητό Υπέρηχο 1 1 / 400 κλίνες

Σετ Παροχέτευσης θώρακα 2 1 / 200 κλίνες

Σετ επείγουσας περιτοναϊκής πλύσης (lavage) 1

Σάκο ανάνηψης με τον εξοπλισμό του 2 1 / 400 κλίνες

Σετ ειδικών ιατρείων (ΩΡΛ, Οφθαλμολογικού,

Γυναικολογικού, Ορθοπαιδικού)

5. Συνεργασία Τ.Ε.Π. των Νοσοκομείων και Ε.Κ.Α.Β.

• Κατά την μεταφορά των διακομιζόμενων με ασθενοφόρα του Ε.Κ.Α.Β. ασθενών

στα Τ.Ε.Π. των Νοσοκομείων, με ευθύνη του εκάστοτε Προϊσταμένου των Τ.Ε.Π. ή

του Αναπληρωτή του ή του Υπευθύνου Εφημερίας, θα πρέπει να γίνεται άμεσα

εκτίμηση της κατάστασης των διακομιζόμενων ώστε να παρέχεται προτεραιότητα

στην παραλαβή και εισαγωγή των επειγόντων περιστατικών, που χρήζουν άμεσης

αντιμετώπισης, έναντι των λοιπών που δεν διατρέχουν κίνδυνο εκ της αναμονής κατά

την σειρά αφίξεως. Σημειώνεται ότι η προσέλευση δια ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ δεν

συνιστά λόγο αυτόματης παραχώρησης προτεραιότητας.

• Ο χώρος πρόσβασης/στάθμευσης των ασθενοφόρων του Ε.Κ.Α.Β. στα Τ.Ε.Π.

πρέπει να διατηρείται πάντοτε ελεύθερος και να μην παρεμποδίζεται η πρόσβαση των

ασθενοφόρων του κατά την είσοδο τους στους χώρους των Νοσοκομείων.

• Κατά την παραλαβή των διακομιζόμενων με ασθενοφόρα του Ε.Κ.Α.Β. ασθενών

στα Τ.Ε.Π. των Νοσοκομείων, υπογράφεται έγγραφο-έντυπο παράδοσης και

παραλαβής του περιστατικού από τον εκάστοτε Προϊστάμενο των Τ.Ε.Π. ή τον

Αναπληρωτή του. Για την πληρότητα του αρχείου του ασθενούς, κατά την υπογραφή

του ως άνω εγγράφου-εντύπου, παραδίδεται από το πλήρωμα του ασθενοφόρου ή

της κινητής μονάδας του Ε.Κ.Α.Β. στον εκάστοτε Προϊστάμενο των Τ.Ε.Π. ή

Αναπληρωτή του, αντίγραφο του συντασσόμενου Δελτίου Ασθενοφόρου-Κινητής

Μονάδας στο οποίο καταγράφονται η κατάσταση του ασθενούς κατά τον χρόνο

παραλαβής του και οι παρασχεθείσες ιατρονοσηλευτικές υπηρεσίες κατά την διάρκεια

της διακομιδής του, μέχρι την παράδοση του στα Τ.Ε.Π. του Νοσοκομείου.

• Για την διευκόλυνση της διαδικασίας παράδοσης και παραλαβής των

διακομιζόμενων ασθενών με ασθενοφόρα του Ε.Κ.Α.Β., οι προϊστάμενοι των Τ.Ε.Π. ή

αναπληρωτές τους πρέπει να μεριμνούν προκειμένου να εξασφαλίζεται η συνεχής

διαθεσιμότητα φορείων και χρησιμοποιούμενων υλικών, σε σχέση με τα

χρησιμοποιούμενα από το Ε.Κ.Α.Β. (διαλειτουργικότητα και συμβατότητα του

εξοπλισμού των ΤΕΠ με τον εξοπλισμό του ΕΚΑΒ), ώστε να διευκολύνεται η ταχεία

παράδοση των περιστατικών. Επίσης, η διοίκηση του νοσοκομείου θα πρέπει να

εξασφαλίζει τους διακομιζόμενους ασθενείς στα Τ.Ε.Π., καθώς και τα πληρώματα των

ασθενοφόρων από τις καιρικές συνθήκες με την ύπαρξη των κατάλληλων για το

σκοπό αυτό υποδομών.

6. Στο Τ.Ε.Π. των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. προΐσταται ιατρός με βαθμό Διευθυντή

του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ., ειδικότητας Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή

Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας - Φυματιολογίας με αποδεδειγμένη

εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση σε ΜΕΘ ή ΜΑΦ, ή Γενικής

Ιατρικής με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση,

προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση - συντονισμό του έργου της εφημερίας.

Στο ΤΕΠ των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων :Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ


Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΠΑΤΡΩΝ (Ρίο)


Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ


Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

o
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΛΑΡΙΣΑΣ

o
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ

o
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ,

δύναται να προΐσταται ιατρός μέλος ΔΕΠ αντίστοιχης βαθμίδας και ειδικότητας.

7. Το Τ.Ε.Π. στελεχώνεται με ιατρικό προσωπικό που υπηρετεί σε θέσεις που

συστήνονται για το Τμήμα αυτό, καθώς και από προσωπικό που υπηρετεί σε άλλα

τμήματα του νοσοκομείου. Για το πρόγραμμα σε κάθε εφημερία υπεύθυνος είναι ο

Διοικητής ή Αναπλ. Διοικητής του Νοσοκομείου.

7.1 Για τη στελέχωση του Τ.Ε.Π. με ιατρικό προσωπικό σύμφωνα με άρθρ. 6 παρ. 5

του Ν.2889/2001 συνιστώνται:

Μία (1) θέση Διευθυντή του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ., ειδικότητας Χειρουργικής ή

Αναισθησιολογίας ή Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας - Φυματιολογίας

με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ

ή Γενικής Ιατρικής με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική,

διάσωση, προ-νοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση - διοίκηση -

συντονισμό του έργου της εφημερίας.

Δύο (2) θέσεις Επιμελητή Α, και μία (1) θέση Επιμελητή Β του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ.

ειδικότητας Αναισθησιολογίας ή Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Χειρουργικής ή

Πνευμονολογίας - Φυματιολογίας ή Ορθοπεδικής με αποδεδειγμένη εμπειρία και

γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ ή Γενικής Ιατρικής με

αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προ-

νοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση - διοίκηση - συντονισμό του έργου της

εφημερίας.

7.2 Ο αριθμός των ιατρών που στελεχώνουν το Τ.Ε.Π. προσαυξάνεται με ιατρικό

προσωπικό που υπηρετεί σε άλλα τμήματα του ίδιου νοσοκομείου ώστε η στελέχωση

του Τ.Ε.Π. σε ιατρικό προσωπικό να είναι ένας (1) Δ/ντής, δύο (2) Επ. Α και τέσσερις

(4) Επ. Β αναλόγων με τα ανωτέρω ειδικοτήτων. Με απόφαση του Διοικητή του

νοσοκομείου ή του Δ.Σ. των νοσοκομείων της παρ. 10 του άρθ. 13 του ν. 2889/2001

όπως ισχύει και γνώμη του Δ/ντή της Ιατρικής Υπηρεσίας και λαμβάνοντας υπόψη

την δυναμικότητα σε κλίνες, τις ημέρες εφημερίας του, τις ιδιαιτερότητες του

νοσοκομείου και τον μέσο αριθμό των προσερχόμενων ασθενών, καθορίζεται ο

αριθμός των γιατρών που απαιτείται για την επιπλέον στελέχωση του Τ.Ε.Π.

7.3 Μέχρι τη σύσταση και πλήρωση των θέσεων που αναφέρονται στην παρ. 7.1

καθώς και για τη στελέχωση του Τ.Ε.Π. με το ιατρικό προσωπικό που αναφέρεται

στην παρ. 4.2, τηρείται άμεσα η ακόλουθη διαδικασία:

Για τη θέση προϊσταμένου Τ.Ε.Π. υποβάλλουν αίτηση και πλήρες βιογραφικό

σημείωμα εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση σχετικής πρόσκλησης του

Διοικητή ή του Δ.Σ. των νοσοκομείων της παρ. 10 του άρθ. 13 του ν. 2889/2001

όπως ισχύει, γιατροί Ε.Σ.Υ. με βαθμό Διευθυντή. Το Επιστημονικό Συμβούλιο του

νοσοκομείου καταρτίζει πίνακα αξιολόγησης των υποψηφίων με κριτήρια:

α) την επιστημονική επάρκεια, η οποία τεκμηριώνεται από το επιστημονικό και κλινικό

έργο του υποψηφίου

β) τη διοικητική ικανότητα, η οποία τεκμηριώνεται από προηγούμενη θητεία του σε

θέσεις διοικητικής ευθύνης

γ) την εμπειρία και γνώση του στην επείγουσα ιατρική, η οποία τεκμηριώνεται είτε

από πιστοποιητικό επάρκειας στην επείγουσα ιατρική είτε από τη θητεία σε τμήματα

επειγόντων περιστατικών της Ελλάδας ή της αλλοδαπής ή από τη θητεία στο ΕΚΑΒ

δ) την εξειδίκευση σε ΜΕΘ.


Ο πίνακας αξιολόγησης των υποψηφίων υποβάλλεται στο Διοικητή του νοσοκομείου

ή στο Δ.Σ. των νοσοκομείων της παρ. 10 του άρθ. 13 του ν. 2889/2001. Ο Διοικητής

του νοσοκομείου ή το Δ.Σ. των νοσοκομείων της παρ. 10 του άρθ. 13 του ν.

2889/2001 όπως ισχύει με απόφαση του τοποθετεί ως προϊστάμενο Τ.Ε.Π. έναν από

τους τρεις πρώτους στον πίνακα χωρίς να δεσμεύεται από τη σειρά εγγραφής.

Εάν δεν υποβληθούν αιτήσεις μέσα στην αποκλειστική προθεσμία των δέκα (10)

ημερών, ο προϊστάμενος του Τ.Ε.Π. ορίζεται από τον Διοικητή του νοσοκομείου ή το

Δ.Σ. των νοσοκομείων της παρ. 10 του άρθ. 13 του ν. 2889/2001 όπως ισχύει μετά

από εισήγηση του Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας.

Για τις λοιπές θέσεις ιατρικού προσωπικού τηρείται η ίδια διαδικασία που προβλέπεται

για τον ορισμό του προϊσταμένου.

Η θητεία των γιατρών που στελεχώνουν το Τ.Ε.Π. είναι για ένα (1) έτος η οποία

δύναται να ανανεώνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου.

7.4 Οι ιατροί του Τ.Ε.Π. μπορούν να καλούν για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων

περιστατικών, ιατρούς άλλων ειδικοτήτων από τους εφημερεύοντες στα τμήματα, οι

οποίοι υποχρεούνται να προσέλθουν και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο

Τ.Ε.Π. Για το σκοπό αυτό συντάσσεται από το Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας, σε

συνεργασία με τους Διευθυντές των Τμημάτων μηνιαίος κατάλογος από τους

εφημερεύοντες ιατρούς των τμημάτων του νοσοκομείου που θα καλύπτουν τις

ανάγκες του Τ.Ε.Π., ενώ παράλληλα οργανώνονται ομάδες φροντίδας με διατομεακή

σύνθεση (π.χ. τραύματος, καρδιαναπνευστικής αναζωογόνησης κ.α.).

7.5 Η κάλυψη των αναγκών του Τ.Ε.Π. με μη ιατρικό προσωπικό της Ιατρικής

Υπηρεσίας γίνεται με βάση μηνιαίο πρόγραμμα που καταρτίζεται από το Διευθυντή

της Ιατρικής Υπηρεσίας σε συνεργασία με το Διευθυντή του Τ.Ε.Π. και υποβάλλεται

στο Διοικητή ή Αναπλ. Διοικητή του Νοσοκομείου.

7.6 Στο Τ.Ε.Π. προΐσταται νοσηλευτής/τρια κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ με αποδεδειγμένη

εμπειρία και γνώση στην επείγουσα νοσηλευτική η οποία τεκμηριώνεται από τη

θητεία σε μέχρι σήμερα λειτουργούντα τμήματα επειγόντων περιστατικών της

Ελλάδας ή της αλλοδαπής, τη θητεία σε ΜΕΘ, ΜΑΦ, Μονάδα Ανάνηψης της Ελλάδας

ή του εξωτερικού καθώς και την εκπαίδευση σε προγράμματα επείγουσας προ-

νοσοκομειακής φροντίδας.

7.7 Ο αριθμός του νοσηλευτικού προσωπικού που στελεχώνουν το Τ.Ε.Π. καθορίζεται

ανάλογα με τη δυναμικότητα σε κλίνες, τις εφημερίες του νοσοκομείου, τις

ιδιαιτερότητες του νοσοκομείου και το μέσο αριθμό των προσερχόμενων ασθενών.

7.8 Για τη στελέχωση του Τ.Ε.Π. με προσωπικό της νοσηλευτικής υπηρεσίας

λαμβάνεται υπόψη η προϋπηρεσία σε τμήματα επειγόντων περιστατικών, ΜΕΘ, ΜΑΦ,

Μονάδα Ανάνηψης καθώς και η εκπαίδευση σε προγράμματα επείγουσας

προνοσοκομειακής φροντίδας. Η κατανομή και η εναλλαγή του προσωπικού πρέπει να

γίνεται από τον προϊστάμενο νοσηλευτή ΤΕΠ σύμφωνα με τις ανάγκες του Τμήματος

και τις ιδιαιτερότητες του χώρου αλλά και σύμφωνα με τις ανάγκες του προσωπικού.

7.9 Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των εργαζομένων στα Τ.Ε.Π. Ιατρών, Νοσηλευτών

και Διοικητικών θα πρέπει να είναι ανάλογος του αριθμού των προσερχομένων, ανά

ώρα, ασθενών.


7.10 Ο προϊστάμενος του Τ.Ε.Π. σε συνεργασία με το Διευθυντή της Διοικητικής

Υπηρεσίας του νοσοκομείου καθορίζει τον απαιτούμενο αριθμό προσωπικού που θα

καλύψει τις ανάγκες του Τ.Ε.Π. σε γραμματειακή υποστήριξη, καθώς και για την

καθαριότητα και ασφάλεια του χώρου.

8. Ο προϊστάμενος του Τ.Ε.Π. έχει την ευθύνη λειτουργίας του Τ.Ε.Π. και ασκεί όλες

τις αρμοδιότητες διοικητικές και επιστημονικές που απορρέουν από τη θέση του ως

προϊσταμένου τμήματος. Ο προϊστάμενος του Τ.Ε.Π. όταν απουσιάζει ή κωλύεται,

ορίζει ως αναπληρωτή του έναν ιατρό του Τ.Ε.Π. Επιμελητή Α`.

Για τις ημέρες Γενικής Εφημερίας ο προϊστάμενος του Τ.Ε.Π. ορίζει έναν Επ. Α΄ ως

υπεύθυνο εφημερίας. Μόνο σε περίπτωση που δεν υπηρετεί Επ. Α΄ ορίζει ως

υπεύθυνο εφημερίας γιατρό με βαθμό Επ. Β΄.

9. Δημιουργείται στα ΤΕΠ χώρος διαλογής στον οποίο υποδέχονται τον ασθενή

ειδικευμένοι ιατροί και νοσηλεύτριες για άμεση αντιμετώπιση περιστατικών ΠΦΥ και

ανάλογα με τη βαρύτητα της κατάστασης του τον κατευθύνουν στους χώρους του

Τ.Ε.Π.. Οι απειλητικές για τη ζωή και υπερεπείγουσες καταστάσεις αντιμετωπίζονται

άμεσα στην αίθουσα αναζωογόνησης. Οι ασθενείς με σοβαρά προβλήματα αλλά σε

σταθερή κατάσταση αντιμετωπίζονται στους θαλάμους εξέτασης του Τ.Ε.Π..

Ο ασθενής δεν μετακινείται, αλλά αντιμετωπίζεται πάντα στο χώρο του Τ.Ε.Π., όπου

εξετάζεται και παρέχονται οι απαραίτητες ιατρικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες και στη

συνέχεια εναλλακτικά είτε:

α. του χορηγούνται οδηγίες και θεραπευτική αγωγή και ενημερώνεται εάν απαιτείται

περαιτέρω παρακολούθηση του από τα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία,

β. οδηγείται σε θάλαμο βραχείας νοσηλείας του Τ.Ε.Π. για ολιγόωρη παραμονή και

παρακολούθηση μετά την οποία λαμβάνει οδηγίες και εξιτήριο ή εισάγεται στο

αναγκαίο για την περίπτωση του τμήμα,

γ. εισάγεται στο οικείο με την πάθηση του τμήμα,

δ. διακομίζεται σε άλλο νοσοκομείο κατόπιν συνεννόησης με τον προϊστάμενο του

Τ.Ε.Π. ή τον υπεύθυνο εφημερίας του άλλου νοσοκομείου.

Για τις υπηρεσίες που προσφέρονται στο Τ.Ε.Π. συντάσσεται αναλυτικό σημείωμα

που συνοδεύει το εισιτήριο του ασθενούς και υπογράφεται απαραιτήτως από τον

προϊστάμενο του Τ.Ε.Π. ή τον Αναπληρωτή του ή τον υπεύθυνο εφημερίας.

Με ευθύνη του Διευθυντή του Τ.Ε.Π. καταγράφονται σε ειδικό έντυπο και σε

ηλεκτρονική μορφή τα στοιχεία των προσερχόμενων ασθενών, καθώς και η πορεία

εξέλιξής των.

10. Με ευθύνη της Ομάδας Εκτίμησης και Ελέγχου Εφημερίας (ΟΕΕΕ) ή του

Συντονιστή Εφημερίας κάθε νοσοκομείου, γίνεται η κατανομή των κλινών μεταξύ των

επειγόντων περιστατικών και των τακτικών περιστατικών, ώστε να εξασφαλίζεται

τόσο η δυνατότητα εισαγωγής των επειγόντων περιστατικών, όσο και των

ευρισκόμενων σε αναμονή νοσηλείας τακτικών ασθενών.

Για την εισαγωγή επείγοντος περιστατικού στο Νοσοκομείο το εισιτήριο εισαγωγής

υπογράφεται από τον προϊστάμενο του Τ.Ε.Π. ή τον αναπληρωτή του ή τον

συντονιστή της Ομάδας Εκτίμησης και Ελέγχου Εφημερίας ή τον Συντονιστή

Εφημερίας.

11. Οι προϊστάμενοι των Τ.Ε.Π. ή οι αναπληρωτές τους ενημερώνουν την Ομάδα

Εκτίμησης και Ελέγχου Εφημερίας ή τον Συντονιστή Εφημερίας κάθε νοσοκομείου,

καθώς και το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ.), σχετικά με τον αριθμό

των περιστατικών που υποδέχονται (μέσω ΕΚΑΒ ή ιδίων μέσων) ώστε να εκτιμάται η

δυνατότητα ή μη άμεσης αντιμετώπισης νέων περιστατικών.

Κατά την διακομιδή του περιστατικού το Συντονιστικό κέντρο του ΕΚΑΒ ενημερώνει

τον υπεύθυνο του Τ.Ε.Π. του Νοσοκομείου προς το οποίο κατευθύνεται το

ασθενοφόρο και παρέχει και τις σχετικές πληροφορίες ως προς το περιστατικό.

12. Το προσωπικό που υπηρετεί σε θέσεις που συστήνονται για το ΤΕΠ του

νοσοκομείου σε συνεργασία με τους γιατρούς των βασικών ειδικοτήτων του

νοσοκομείου μεριμνά για την οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για γιατρούς,

και νοσηλευτές. Για την οργάνωση των εκπαιδευτικών αυτών προγραμμάτων δύναται

να υπάρξει συνεργασία με άλλους φορείς/εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο

χώρο της επείγουσας ιατρικής προκειμένου να γίνουν γνωστές στο προσωπικό των

ΤΕΠ οι τελευταίες εξελίξεις στο χώρο, να υπάρξει μεταφορά ευρωπαϊκών οδηγιών

λειτουργίας των ΤΕΠ, κλιμάκων διαλογής, βασικών διαγνωστικών και θεραπευτικών

αλγόριθμων καθώς και κάθε άλλη σχετική πληροφορία και εξέλιξη επ΄ αυτού.

13. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία που θα δημοσιευθεί

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και καταργείται η υπ` αριθμ. Υ4α/οικ.117448/14-

9-07 (ΦΕΚ 1900/Β) Απόφαση Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

«Οργάνωση και τρόπος λειτουργίας και στελέχωσης του Τμήματος Επειγόντων

Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.», όπως έχει τροποποιηθεί με την

αριθμ. Υ4α/οικ.91001/3-7-09 (ΦΕΚ 1483/Β) όμοια: «τροποποίηση και συμπλήρωση

της υπ΄αριθμ. Υ4α/οικ.117448/14-9-07 (ΦΕΚ 1900/Β/14.9.2007) υπουργικής

απόφασης «Οργάνωση και τρόπος λειτουργίας και στελέχωσης του Τμήματος

Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πίνακας Διανομής

1. Όλες τις Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών της χώρας

2. Όλες τις Διοικήσεις των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων της χώρας

(με την υποχρέωση να ενημερώσουν όλες τις

υγειονομικές μονάδες περιοχής ευθύνης τους

Κοινοποίηση Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

1. Γραφ. κ. Υπουργού

2. Γραφ. κ. Υφυπουργού

3. Γραφ. κ. Γεν. Γραμματέα ΥΥΚΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

4. Γραφ. κας Γεν. Δ/ντριας Υπ. Υγείας

5. ΕΚΑΒ

6. Ε.Κ.ΕΠ.Υ.

Εσωτερική Διανομή

Δ/νση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας
ΑΔΑ: Β4ΒΠΘ-1Ι4

Συμβόλαια, πριμ παραγωγικότητας και αξιολόγηση για τους Δημοσίους Yπαλλήλους.

 

 Μέσα στο 2013 θα τεθεί σε ισχύ το νέο σύστημα αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Δημήτρης Ρέππας.

Σύμφωνα με τον κ. Ρέππα για πρώτη φορά τίθενται στόχοι στο πάγιο σύστημα αξιολόγησης υπαλλήλων και υπηρεσιακών μονάδων στο ελληνικό Δημόσιο, οι οποίοι θα μετρώνται με ποσοτικοποιημένους δείκτες.
Οι πρώτες κρίσεις θα γίνουν το 2014 και μέχρι τότε δεν προβλέπεται να δοθούν προαγωγές και τα πριμ παραγωγικότητας, που προβλέπονται από το νέο μισθολόγιο. Τον Νοέμβριο του 2012 οι δημόσιοι υπάλληλοι θα υπογράψουν ένα συμβόλαιο απόδοσης, το οποίο θα καθορίζει και τους στόχους της υπηρεσίας.
Εάν οι στόχοι επιτευχθούν σε ποσοστό μέχρι και 90% τότε οι εργαζόμενοι θα λαμβάνουν ως μπόνους μισό ή και έναν μισθό ετησίως, ανάλογα και με την ατομική απόδοση.
Θα λαμβάνονται υπόψη τρεις παράμετροι: η διοικητική ικανότητα, η συμπεριφορά και η απόδοση.
Η αξιολόγηση, παρά ταύτα, δεν θα πραγματοποιείται από τον άμεσο προϊστάμενο του υπό αξιολόγηση υπαλλήλου αλλά από προϊστάμενο ανώτερης βαθμίδας.
Για το λόγο αυτό θα συσταθούν σε κάθε υπηρεσία και Συμβούλια Αξιολόγησης τόσο για τους υπαλλήλους όσο και για τις ίδιες τις υπηρεσίες.
Επιπλέον, θα λειτουργεί και Συμβούλιο Εποπτείας που θα είναι αρμόδιο για την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων.
Ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Δημήτρης Ρεππας, αναφερόμενος στο νομοσχέδιο που έχει καταθέσει για τα νέα οργανογράμματα των υπουργείων και για το οποίο έχει εκφρασει ενστάσεις η ΝΔ, δήλωσε ότι μπορεί να ψηφιστεί τώρα και αν χρειάζονται αλλαγές, αυτές να γίνουν αργότερα.
Παράλληλα και αναφερόμενος στην ΝΔ, η οποία έχει φέρει ενστάσεις σε μία σειρά νομοσχεδίων που έχουν κατατεθεί στην Βυλή, σχολίασε ότι ο «καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες του».
Ο κ. Ρέππας τόνισε ότι με το νέο σύστημα αξιολόγησης τις ανώτερες θέσεις θα τις καταλαμβάνουν μόνο οι άριστοι, καθώς το υφιστάμενο σύστημα που βασιζόταν μόνο στα χρόνια προϋπηρεσίας τελειώνει.
Εμφανίστηκε, τέλος, απορριπτικός στις προτάσεις της τρόικας για περαιτέρω μειώσεις στους μισθούς, σημειώνοντας ότι με το νέο μισθολόγιο έχουν οι αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων έχουν ήδη μειωθεί κατα πολύ, με ωφέλεια για το δημόσιο πάνω από 1,5 δισ. ευρώ. Υποστήριξε επίσης ότι ο καθοριστικός παράγοντας για την ανταγωνιστικότητα δεν είναι το κόστος εργασίας, αλλά η βούληση να παράγουμε «περισσότερα και ποιοτικότερα προϊόντα και υπηρεσίες».

Πέμπτη 29 Μαρτίου 2012

ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΤΥΠΟΥ ΑΔΕΔΥ "ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ"

  
Η σημερινή συνέντευξη Τύπου πραγματοποιείται σε μια συγκυρία κατά την οποία ο χώρος της Υγείας βρίσκεται στο στόχαστρο των κυβερνητικών πολιτικών, που προωθούνται σε εφαρμογή του μνημονίου. Στόχος της σημερινής συνάντησης είναι η ενημέρωσή σας σε μια σειρά από θέματα που αφορούν το χώρο της Δημόσιας Υγείας, τους εργαζόμενους στο Ε.Σ.Υ. και στον ΕΟΠΥΥ, καθώς και ευρύτερα τους πολίτες και χρήστες των υπηρεσιών υγείας.

Εν όψει της αυριανής Στάσης Εργασίας στο Δημόσιο, που έχει κηρύξει η Α.Δ.Ε.Δ.Υ., για την Αττική και τη Θεσσαλονίκη, σε συνεργασία με τις Ομοσπονδίες του χώρου της Υγείας, θα αναφερθούμε στις σοβαρές επιπτώσεις της ακολουθούμενης - εδώ και τρία περίπου χρόνια- μνημονιακής πολιτικής, σε εργαζόμενους και χρήστες των υπηρεσιών υγείας.Οι επιπτώσεις από την εφαρμογή των μνημονιακών πολιτικών στην Υγεία
Την ώρα που εξαιτίας της οικονομικής κρίσης διαμορφώνονται, με ιλιγγιώδη ταχύτητα, συνθήκες ανέχειας, φτώχειας και εξαθλίωσης για μεγάλα τμήματα του ελληνικού πληθυσμού, η μνημονιακή αντιμετώπιση του δημόσιου συστήματος Υγείας, της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και της ασφάλισης υγείας, έχουν ήδη φέρει σε απόγνωση χιλιάδες εργαζόμενους, συνταξιούχους και ανέργους, οι οποίοι πλέον στερούνται του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματός τους στην παροχή υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας από το Κράτος.
Οι συνεχείς περικοπές και οι περιορισμοί σε φάρμακα και παροχές, οι μειώσεις στη χρηματοδότηση και η συμπίεση των προϋπολογισμών τόσο των Νοσοκομείων όσο και του ΕΟΠΥΥ, δημιουργούν τραγικές συνέπειες για τους ίδιους τους πολίτες. Οι καταργήσεις και οι συγχωνεύσεις Υγειονομικών Σχηματισμών - Νοσοκομείων και Υγειονομικών Μονάδων – γίνονται με μοναδικό κριτήριο τη δραστική περιστολή δαπανών και την ικανοποίηση των απαιτήσεων της Τρόικας και των δανειστών, χωρίς να εξετάζονται οι πραγματικές ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας σε υπηρεσίες Υγείας και η προσβασιμότητα σ’ αυτές. Η «πολυδιαφημιζόμενη» αξιολόγηση των Υπηρεσιών και στο χώρο της Υγείας, που ήδη προωθείται από τη Συγκυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο, έχει απόλυτο στόχο τη μείωση κλινών νοσηλείας και του προσωπικού και όχι τη βελτίωση των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών. Αποτέλεσμα είναι η Υγεία και η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, να μετατρέπονται σταδιακά σε «είδος πολυτελείας».
Η τραγική έλλειψη υγειονομικού, ιατρικού και διοικητικού προσωπικού, ως αποτέλεσμα του παγώματος των προσλήψεων και των αθρόων συνταξιοδοτήσεων, που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια εξαιτίας των ανατροπών των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων και του κλίματος «τρομοκράτησης» των εργαζομένων που αυτές δημιούργησαν, έχουν μετατρέψει σε οριακές και επικίνδυνες τις συνθήκες λειτουργίας των Υπηρεσιών Υγείας. Ταυτόχρονα, οι εργαζόμενοι, όλων των ειδικοτήτων, ακροβατούν καθημερινά, ανάμεσα στους δικαίως εξοργισμένους πολίτες, με καταρρακωμένο ηθικό, εξαιτίας τόσο των απαράδεκτων συνθηκών μέσα στις οποίες καλούνται να εργαστούν, όσο και των σοβαρών οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, ως αποτέλεσμα των μισθολογικών περικοπών. Τα αρνητικά εκκαθαριστικά, αλλά και το γεγονός ότι μεγάλη μερίδα των εργαζομένων, αντί να αμείβεται με αξιοπρεπή τρόπο για τις υπηρεσίες που προσφέρει, υποχρεώνεται να καταβάλλει και επιστροφές λόγω των μεγάλων μισθολογικών περικοπών και της ταυτόχρονης ύπαρξης δανειακών υποχρεώσεων, είναι πλέον καθεστώς. Ταυτόχρονα, η μεγάλη καθυστέρηση στην καταβολή εφημεριών και υπερωριών έχουν εξωθήσει το υγειονομικό και ιατρικό προσωπικό σε επισχέσεις εργασίας και κινητοποιήσεις για την καταβολή των δεδουλευμένων τους.
Την ώρα λοιπόν που καθημερινά το ΕΣΥ και ο ΕΟΠΥΥ εμφανίζουν εικόνα διάλυσης, η Συγκυβέρνηση μιλά για «εξορθολογισμό» στην Υγεία, καταργώντας ουσιαστικά την οποιαδήποτε πρόσβαση στις υπηρεσίες Υγείας μιας μεγάλης μερίδας του πληθυσμού (περίπου 30%) που είναι μακροχρόνια άνεργοι, ανασφάλιστοι, μερικής απασχόλησης χωρίς τα απαραίτητα ένσημα για βιβλιάριο υγείας, επαγγελματίες και έμποροι που χρεοκόπησαν ή δεν μπορούν να πληρώνουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές, νέοι επιστήμονες με «μπλοκάκι», μετανάστες χωρίς χαρτιά, αλλά ακόμη και εργαζομένων - ασφαλισμένων.
Ταυτόχρονα, μεταφέρεται η Πρόνοια στο Υπουργείο Εργασίας, με στόχο την παράδοσή της στις μη Κερδοσκοπικές (;) Οργανώσεις.
Η συρρίκνωση, αποδιάρθρωση, διάλυση, εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση του δημόσιου συστήματος Υγείας, που είχε δρομολογηθεί εδώ και δεκαετίες με τη νεοφιλελεύθερη πολιτική, την ανυπαρξία ελέγχου και τη διαπλοκή με τα επιχειρηματικά συμφέροντα, σήμερα ολοκληρώνεται «πανηγυρικά», προσθέτοντας στα δεινά των πολιτών αυτής της χώρας και την ανασφάλεια μπροστά στην αρρώστια.

Κι ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, αλγεινή εντύπωση προκαλεί η διακριτική – εκ μέρους των Διοικητικών Αρχών των Υπηρεσιών Υγείας - μεταχείριση των γερμανικών εταιρειών!!! Δεν εξηγείται αλλιώς το μεγάλο ενδιαφέρον της 2ης ΥΠΕ, για την αποπληρωμή δύο συγκεκριμένων γερμανικών φαρμακευτικών εταιριών. Συγκεκριμένα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που στάλθηκε στις 19-3-2012 στους Διοικητές των Νοσοκομείων της 2ης ΥΠΕ ζητείται να απαντήσουν εντός μίας ώρας αν έχουν αποπληρωθεί δύο συγκεκριμένες γερμανικές εταιρίες. Πέρα από το γεγονός ότι το ενδιαφέρον της 2ης ΥΠΕ εκδηλώνεται μόνο για δύο εταιρίες, το πιο εντυπωσιακό είναι ότι στο συγκεκριμένο μήνυμα επισημαίνεται ότι είναι γερμανικές! Φαίνεται ότι η προνομιακή εξυπηρέτηση των εταιρειών γερμανικών συμφερόντων αποτελεί προτεραιότητα υψίστης σημασίας για τη Συγκυβέρνηση, ακόμα και εις βάρος του «ανταγωνισμού» και της «ελεύθερης αγοράς», στο όνομα των οποίων οι πολίτες καλούνται να κάνουν τεράστιες θυσίες.

Ειδικότερα:

Η κατάσταση στο Ε.Σ.Υ.

Τα αποτελέσματα από την υλοποίηση του Εφαρμοστικού Νόμου 4052/1-3-12 στην Υγεία θα είναι καταστροφικά. Στο νέο Μνημόνιο και στον Εφαρμοστικό Νόμο για την Υγεία, εκτός από την προωθούμενη αξιολόγηση των Μονάδων ώστε να μειωθούν Διευθύνσεις, Τομείς και Τμήματα, προβλέπεται και η κατάργηση – συγχώνευση πάνω από πενήντα (50) μικρών και μεσαίων Νοσοκομείων που διασυνδέθηκαν με μεγαλύτερα, με σκοπό τη δραστική περιστολή των δαπανών. Ωστόσο, να σημειωθεί ότι στη Μ. Βρετανία επιστημονικές μελέτες απέδειξαν ότι οι συγχωνεύσεις Νοσοκομείων ούτε την αποδοτικότητά τους βελτίωσαν, αλλά ούτε και τα οικονομικά ελλείμματα μείωσαν.
Πέραν τούτου, η εξέλιξη αυτή στη σημερινή Ελλάδα της φτώχειας και της ανέχειας, θα είναι δραματική για τη πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας, καθώς συμπεριλαμβάνει την προοπτική συγχώνευσης - κατάργησης ακόμη και Νομαρχιακών Νοσοκομείων πράγμα που έχει ξεσηκώσει – και δικαίως - τις αντίστοιχες τοπικές κοινωνίες.
Εκτός από την άμεση συγχώνευση - κατάργηση 50 «διασυνδεόμενων» νοσοκομείων, το μεγάλο πρόβλημα είναι η πλήρης λειτουργική κατάρρευση όλων των υπολοίπων διότι δεν προσλαμβάνεται πλέον μόνιμο προσωπικό στο ΕΣΥ ούτε αντικαθίστανται όσοι αποχωρούν λόγω συνταξιοδότησης, δεν εξασφαλίζεται η στοιχειώδης επάρκεια υλικών, φαρμάκων και αντιδραστηρίων, συχνά ούτε καν η δυνατότητα service στον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό των Νοσοκομείων, περικόπτονται συνεχώς τα κονδύλια των εφημεριών και τίθεται σε διαρκή κίνδυνο η ασφαλής ιατρική κάλυψη του επείγοντος περιστατικού.
Η εργασιακή και μισθολογική εξόντωση του προσωπικού των Νοσοκομείων γίνεται καθεστώς και ο κίνδυνος της απόλυσης δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερη αναστάτωση, δεδομένου ότι η μνημονική δέσμευση για μείωση των εργαζομένων στο Δημόσιο, αφορά και το χώρο της Υγείας.
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η «εισπρακτική» λογική στα νοσοκομεία και η οικονομική «αφαίμαξη» των ασθενών διαρκώς ενισχύεται, τη στιγμή μάλιστα που οι προϋπολογισμοί τους συνεχώς περικόπτονται (σ.σ. μόνο για φέτος οι περικοπές στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων για τα λειτουργικά έξοδα ανήλθαν σε 40% σε σχέση με πέρσι) και τα αποθεματικά των Νοσοκομείων δεν εξαιρέθηκαν της διαδικασίας του κουρέματος στο πλαίσιο του PSI! (Είναι γνωστό ότι τα Νοσοκομεία υποχρεώνονταν από τα ποσά που εισέρρεαν στα ταμεία τους, είτε από άμεσες εισπράξεις είτε από τα έσοδα από Ασφαλιστικά Ταμεία, ένα μεγάλο μέρος να το καταθέτουν στην Τράπεζα της Ελλάδος, ως κοινή κατάθεση, δεδομένου ότι είχαν πλαφόν στους λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης που διέθεταν στις εμπορικές τράπεζες).

Η κατάσταση στον ΕΟΠΥΥ

Ο ΕΟΠΥΥ με έλλειμμα των 4 δις ευρώ θα οδηγηθεί σε λίγους μήνες σε ολοσχερή κατάρρευση, η οποία θα συμπαρασύρει και τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ, που θα οδηγηθούν σε οικονομικό στραγγαλισμό, εξαιτίας των νοσηλίων που μένουν ανεξόφλητα ήδη από τους Ασφαλιστικούς Φορείς προς τον ΕΟΠΥΥ. Έτσι, λοιπόν, ο ΕΟΠΥΥ κινδυνεύει άμεσα έως το φθινόπωρο να βρεθεί σε καθολική αδυναμία αποπληρωμής των άμεσων υποχρεώσεών του, με επιταχυνόμενη τη συσσώρευση χρεών και ορατό κίνδυνο να επανέλθουμε στην προ της συστάσεώς του κατάσταση για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.
Την ίδια στιγμή, η σοβαρή έλλειψη σε υλικά και κυρίως αντιδραστήρια, απαραίτητα για τη λειτουργία των Μικροβιολογικών και Βιοχημικών Εργαστηρίων του Οργανισμού, έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα, καθώς τα περισσότερα –κυρίως στην Περιφέρεια- έχουν κλείσει και τα υπόλοιπα υπολειτουργούν, με αποτέλεσμα οι ασφαλισμένοι να κατευθύνονται στα ιδιωτικά εργαστήρια καταβάλλοντας συμμετοχή 15% στις διενεργούμενες εξετάσεις.
Η έλλειψη γιατρών διαφόρων ειδικοτήτων δημιουργεί επιπλέον προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού και στην εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων, δεδομένου ότι ενώ απαιτούνται 22.000 γιατροί -σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ίδιας της Διοίκησης του Οργανισμού- αυτή τη στιγμή εργάζονται για τον ΕΟΠΥΥ μόνο 12.000 γιατροί (7.000 γιατροί του ΙΚΑ και 5.000 συμβεβλημένοι). Είναι χαρακτηριστικό ότι στις Μονάδες του ΕΟΠΥΥ δεν υπάρχει ειδικότητα ογκολόγου-παθολόγου, με αποτέλεσμα γιατροί άλλων ειδικοτήτων (πχ παθολόγοι και χειρουργοί) στους οποίους κατευθύνονται οι ασθενείς με σοβαρότατα προβλήματα υγείας, για συνταγογράφηση φαρμάκων υψηλού κόστους (π.χ. καρκινοπαθείς) να μην μπορούν να συνταγογραφήσουν εξαιτίας του πλαφόν που έχει οριστεί από τον ΕΟΠΥΥ.
Πρόγραμμα κατ’ οίκον νοσηλείας δεν υπάρχει και το Τμήμα της κατ’ οίκον φυσιοθεραπείας έχει αποδυναμωθεί, με αποτέλεσμα να κατευθύνονται οι ασφαλισμένοι στα ιδιωτικά εξωτερικά συμβεβλημένα φυσικοθεραπευτήρια, στα οποία η συνεδρία μετά την αλλαγή του Νόμου από 6 ευρώ ανέβηκε στα 20 ευρώ! Αναφορικά με την οδοντιατρική περίθαλψη των ασφαλισμένων παραμένουν άγνωστες ακόμα οι αλλαγές που θα γίνουν, ενώ σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των φαρμακείων του Οργανισμού, ενώ είχε αρχικά εξαγγελθεί ότι θα λειτουργήσουν οχτώ στην Αττική, σήμερα λειτουργούν μόνο τέσσερα, στη Θεσσαλονίκη λειτουργεί μόνο ένα και στην Περιφέρεια κανένα, με αποτέλεσμα η ταλαιπωρία των ασφαλισμένων να γιγαντώνεται.
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το λιγοστό διοικητικό, υγειονομικό και ιατρικό προσωπικό του Οργανισμού καλείται με καταρρακωμένο ηθικό να εξυπηρετήσει τους δικαίως εξαγριωμένους πολίτες, καθώς πέραν των εξαιρετικά δύσκολων συνθηκών μέσα στις οποίες υποχρεώνονται οι εργαζόμενοι να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους, αντιμετωπίζουν και οι ίδιοι σοβαρά –σε πολλές περιπτώσεις- προβλήματα διαβίωσης, εξαιτίας των πρόσφατων μεγάλων μισθολογικών περικοπών.


***
Οι κυβερνητικές παρεμβάσεις στο δημόσιο Σύστημα Υγείας της χώρας, αντί να οδηγούν στον εκσυγχρονισμό και στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, οδηγούν στην πλήρη αποδιοργάνωση, στη διάλυση, την εμπορευματοποίηση και την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών Υγείας. Πίσω από τις εικόνες χάους και ταλαιπωρίας βρίσκεται η πιο άθλια πολιτική, θύματα της οποίας είμαστε όλοι εμείς: Πολίτες - χρήστες υπηρεσιών Υγείας και εργαζόμενοι στη Δημόσια Υγεία .
Δεδομένων των οξύτατων προβλημάτων του χώρου της Δημόσιας Υγείας, η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. σε συντονισμό με τις Ομοσπονδίες και τα Σωματεία του χώρου της Υγείας, προχωρά σε ένα νέο πρόγραμμα παρεμβάσεων και δράσεων για τη διεκδίκηση και προστασία βασικών δικαιωμάτων στην υγεία, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και την υγειονομική φροντίδα, αλλά και την αναβάθμισή τους.
Στο πλαίσιο αυτό, αποφάσισε την κήρυξη τετράωρης Στάσης Εργασίας, για το Δημόσιο, σε Αττική και Θεσσαλονίκη, αύριο, Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012 (από τις 11:30 π.μ. έως τη λήξη του ωραρίου) και καλεί τους εργαζόμενους στο Δημόσιο να συμμετέχουν μαζικά και να δώσουν δυναμικό παρόν στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί στην Πλ. Μαβίλη στις 12:00 το μεσημέρι, καθώς και στις συγκεντρώσεις που θα πραγματοποιηθούν σε Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις, διεκδικώντας ένα δημόσιο, δωρεάν και ποιοτικό σύστημα Υγείας, προσβάσιμο από το σύνολο των πολιτών, χωρίς χαράτσια, περιορισμούς και αποκλεισμούς.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Έγκριση κονδυλίων για πληρωμή υπερωριών,νυχτερινών και εξαιρέσιμων του α΄ τριμήνου 2012 των υγειονομικών του ΕΣΥ

 
  

4η ΥΠΕ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΑΦΜ Δ.Ο.Υ. ΠΟΣΟ

1.

ΑΝΤΙΚΑΡ/ΚΟ Ν. Θ. «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» 999432337

ΣΤ' ΘΕΣ/ΚΗΣ 192.700,00

2. Γ.Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 800106670 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 117.313,00

3. Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ 999001304 ΔΡΑΜΑΣ 180.588,00

4. Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 999432325 ΣΤ' ΘΕΣ/ΚΗΣ 397.338,00

5. ΓΝ-ΚΥ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ ΄099144788 ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ 26.850,00

6. Γ.Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ 999157568 Α΄ΚΑΒΑΛΑΣ 266.988,00

7. Γ.Ν. ΚΙΛΚΙΣ 999175979 ΚΙΛΚΙΣ 161.963,00

8. Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 999227410 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ   135.788,00

9. Γ.Ν. ΞΑΝΘΗΣ 999389693 Α΄ΞΑΝΘΗΣ 146.425,00

10. ΓΝ ΣΕΡΡΩΝ "ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ" 999218370 Β΄ ΣΕΡΡΩΝ 172.763,00

11. Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 999737735 ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 129.650,00

12. Ν. ΑΦΡΟΔ. & ΔΕΡΜ. ΝΟΣΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ 999115565 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 8.563,00

13. Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ» 090024750 Δ' ΘΕΣ/ΚΗΣ 344.350,00

14. Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 999387835 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 305.663,00


Τετάρτη 28 Μαρτίου 2012

Κλείνουν ΕΠΑΣ Βοηθών Νοσηλευτών δημοσίων νοσοκομείων

   Με την ψήφιση τροπολογίας του υπουργείου Υγείας προχωρά το κλείσιμο και η κατάργηση των όποιων παροχών στους σπουδαστές των ΕΠΑΣ Βοηθών Νοσηλευτών

Τροπολογία για τις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Βοηθών Νοσηλευτών, τα οικοτροφεία και τα τμήματα Μαθητικής Μέριμνας που λειτουργούν σε δημόσια νοσοκομεία και βρίσκονται στην αρμοδιότητα του υπουργείου Υγείας ψηφίστηκε την περασμένη Πέμπτη.

Η τροπολογία ( άρθρο 31 ) του υπουργείου Υγείας, που ενσωματώθηκε στο νόμο για την «Παροχή υπηρεσιών ασφάλειας από ενόπλους φρουρούς σε εμπορικά πλοία και άλλες διατάξεις»,
•Καταργούνται τα οικοτροφεία και τα τμήματα μαθητικής μέριμνας των σχολών 9 νοσοκομείων: Των Γενικών Νοσοκομείων Σάμου, Κομοτηνής, Τρικάλων, Καρπενησίου, Κέρκυρας, Αγίου Νικολάου Κρήτης, Τρίπολης, Κεφαλλονιάς και του Κρατικού Θεραπευτηρίου Λέρου.

•Αποφασίζεται, επίσης, το κλείσιμο των ΕΠΑΣ άλλων 5 νοσοκομείων: Του Γενικού Νοσοκομείου Γιαννιτσών, των νοσοκομείων «Γ. Γεννηματάς» και «ΑΧΕΠΑ» Θεσσαλονίκης, του νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης και του «Ασκληπιείου Βούλας».

Μοναδικό κριτήριο των μέτρων που προωθεί η κυβέρνηση με τη συγκεκριμένη τροπολογία είναι η μείωση των κρατικών δαπανών και όχι η ανάγκη αναβάθμισης του νοσηλευτικού επαγγέλματος και των σχετικών σπουδών, ώστε οι νοσηλευτές να βγαίνουν από μία ανώτατη σχολή και να μην υπάρχει κατηγοριοποίηση στο επάγγελμα.

Δεν καταργεί τους νοσηλευτές πολλών ταχυτήτων, αφού διατηρεί ένα μικρότερο αριθμό δημόσιων σχολών αυτής της βαθμίδας και τις αντίστοιχες στον ιδιωτικό τομέα, που θα συνεχίσουν να βγάζουν βοηθούς νοσηλευτές και να τροφοδοτούν τις μονάδες Υγείας.

Σε αυτές τις δημόσιες σχολές έβρισκαν διέξοδο κυρίως παιδιά από φτωχές λαϊκές οικογένειες, για τα οποία η φοίτηση στις αντίστοιχες ιδιωτικές σχολές είναι απαγορευτική λόγω του υψηλού κόστους των διδάκτρων. Η κατάργηση των οικοτροφείων και της μαθητικής μέριμνας σηματοδοτεί άγριες περικοπές στις ανάγκες και στο δικαίωμα των σπουδαστών για εξασφάλιση δωρεάν στέγασης και σίτισης.

Εδώ και χρόνια, η λειτουργία των οικοτροφείων είχε καταργηθεί στην πράξη, μέσα από την εγκατάλειψή τους και την επικράτηση άθλιων συνθηκών στέγασης σε αυτά. Τώρα το κράτος επιδιώκει να μην υπάρχει ούτε σαν τυπική υποχρέωση η παροχή στέγασης και σίτισης στους σπουδαστές.

Παραμένει η κατηγοριοποίηση των νοσηλευτών
Η θέση των νοσηλευτικών σχολών είναι σε μια ενιαία ανώτατη βαθμίδα ενός αποκλειστικά δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος, χωρίς να υπάρχουν άλλες υποκατηγορίες νοσηλευτών. Ομως η κυβέρνηση δεν κινείται σε μια τέτοια κατεύθυνση, αλλά αντίθετα συνεχίζει να διατηρεί τα διαφορετικά επίπεδα εκπαίδευσης νοσηλευτικού προσωπικού και συνολικά οδηγεί στην υποβάθμιση των παροχών προς τους φοιτητές των ΕΠΑΣ. Επιπλέον, καταργεί αυτές τις επαγγελματικές σχολές χωρίς ταυτόχρονα να ανοίγει θέσεις στην ανώτατη εκπαίδευση, ούτε διασφαλίζει τους σπουδαστές που ήδη φοιτούν στις σχολές που καταργεί με το νόμο.

Οι σπουδαστές και οι σπουδάστριες των ΕΠΑΣ χρειάζεται να αναπτύξουν δράση για να μην κλείσει καμία σχολή, κανένα οικοτροφείο, για να αυξηθούν οι παροχές με δωρεάν στέγαση και σίτιση σε όλους, για να εξασφαλίζονται σύγχρονοι και υγιεινοί χώροι διαμονής και αξιοπρεπής διαβίωση σε κάθε σπουδαστή. Να παλέψουν για να γίνουν άμεσα προσλήψεις νοσηλευτών και από αυτή τη βαθμίδα εκπαίδευσης, με μόνιμη πλήρους και αποκλειστικής σχέσης εργασίας σε όλες τις δημόσιες μονάδες Υγείας (Κέντρα Υγείας, ΕΟΠΥΥ, νοσοκομεία) μιας και οι ελλείψεις σήμερα σε νοσηλευτικό προσωπικό είναι τεράστιες.

Με ατομικό συμβόλαιο προαγωγές και αυξήσεις στο Δημόσιο (ΕΘΝΟΣ)

 
Με ατομικό συμβόλαιο που θα υπογράφουν οι δημόσιοι υπάλληλοι στο τέλος κάθε χρόνου και όπου θα καθορίζονται συγκεκριμένοι και ποσοτικοποιημένοι στόχοι για τους οποίους θα βαθμολογούνται, θα γίνονται στο εγγύς μέλλον οι προαγωγές και οι ετήσιες μισθολογικές αυξήσεις, σύμφωνα με το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την αξιολόγηση υπαλλήλων και υπηρεσιακών μονάδων που παρουσίασε σήμερα ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Δημήτρης Ρέππας.
Σύμφωνα με τον κ. Ρέππα για πρώτη φορά τίθενται στόχοι στο πάγιο σύστημα αξιολόγησης υπαλλήλων και υπηρεσιακών μονάδων στο ελληνικό Δημόσιο, οι οποίοι θα μετρώνται με ποσοτικοποιημένους δείκτες.
Κάθε υπάλληλος θα αξιολογείται για την διοικητική του ικανότητα, τη συμπεριφορά και την απόδοση στην υπηρεσία. Εισηγητής θα είναι ο άμεσος προιστάμενός του, ενώ η τελική κριση θα γίνεται από τον προϊστάμενο της ανώτερης διοικητικής βαθμίδας.
Σύμφωνα με το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που τίθεται από σήμερα σε δημόσια διαβούλευση και αναμένεται να λάβει την έγκριση του Συμβουλίου της Επικρατείας εντός του επόμενου τριμήνου, στο τέλος κάθε χρόνου θα τίθενται στόχοι ανά υπουργείο, υπηρεσιακή μονάδα και ανά υπάλληλο
Οσοι υπάλληλοι «πιάνουν» τους στόχους σε ποσοστό άνω του 80%, θα λαμβάνουν και το κίνητρο επίτευξης στόχου που προβλέπεται από το νέο μισθολόγιο.
Ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Δημήτρης Ρεππας, αναφερόμενος στο νομοσχέδιο που έχει καταθέσει για τα νέα οργανογράμματα των υπουργείων και για το οποίο έχει εκφρασει ενστάσεις η ΝΔ, δήλωσε ότι μπορεί να ψηφιστεί τώρα και αν χρειάζονται αλλαγές, αυτές να γίνουν αργότερα.
Παράλληλα και αναφερόμενος στην ΝΔ, η οποία έχει φέρει ενστάσεις σε μία σειρά νομοσχεδίων που έχουν κατατεθεί στην Βυλή, σχολίασε ότι ο «καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες του».
Ο κ. Ρέππας τόνισε ότι με το νέο σύστημα αξιολόγησης τις ανώτερες θέσεις θα τις καταλαμβάνουν μόνο οι "άριστοι", καθώς το υφιστάμενο σύστημα που βασιζόταν μόνο στα χρόνια προϋπηρεσίας τελειώνει.
Εμφανίστηκε, τέλος, απορριπτικός στις προτάσεις της τρόικας για περαιτέρω μειώσεις στους μισθούς, σημειώνοντας ότι με το νέο μισθολόγιο έχουν οι αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων έχουν ήδη μειωθεί κατα πολύ, με ωφέλεια για το δημόσιο πάνω από 1,5 δισ. ευρώ. Υποστήριξε επίσης ότι ο καθοριστικός παράγοντας για την ανταγωνιστικότητα δεν είναι το κόστος εργασίας, αλλά η βούληση να παράγουμε «περισσότερα και ποιοτικότερα προϊόντα και υπηρεσίες».
Εξώδικο Αγροτικών γιατρών για απλήρωτες εφημερίες

 
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Των: Αγροτικών Ιατρών Κ.Υ. Δημητσάνας και Π.Ι. Δάρα, Βυτίνας, Στεμνίτσας, Κανδήλας και Ράφτη

ΠΡΟΣ

Την Διοίκηση του Περιφερειακού Γενικού Νοσοκομείου Τρίπολης

Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Και προς κάθε Αρμόδιο και κάθε ενδιαφερόμενο

Κατ’ αρχήν διαμαρτυρόμαστε και με την παρούσα εξώδικη δήλωση για τη στάση της υπηρεσίας μας απέναντί μας για τους εξής λόγους:

1)      Ενώ μας έχουν ανατεθεί καθήκοντα υπηρεσίας υπαίθρου στο Κ.Υ. Δημητσάνας ή στα αγροτικά ιατρεία δικαιοδοσίας Κ.Υ. Δημητσάνας και ενώ προσφέρουμε ανελλιπώς τις υπηρεσίες μας, καθυστερείτε εντελώς παράνομα, αντισυμβατικά και αδικαιολόγητα την καταβολή των εφημεριών μας των μηνών Δεκεμβρίου 2011, Ιανουαρίου 2012 και Φεβρουαρίου 2012. Όλες οι εφημερίες που έγιναν από εμάς, είναι ληξιπρόθεσμες και απαιτητές και προέρχονται από την παροχή της εργασίας μας και δεν μας τις έχετε εξοφλήσει. Σύμφωνα με τις ισχύουσες εργατικές διατάξεις και το άρθρο 648 του Αστικού Κώδικα είχατε υποχρέωση εξόφλησης των οφειλομένων σε εμάς ανωτέρω εργατικών αποδοχών, οι οποίες είναι σημαντικές και αξιόλογες.2)      Για την ένταξή μας στο ενιαίο μισθολόγιο, ξεχωρίζοντάς μας από τους λοιπούς ιατρούς ειδικευμένους και ειδικευόμενους του ΕΣΥ. Η ένταξή μας στο ενιαίο μισθολόγιο πέραν του αδικαιολόγητου διαχωρισμού μας από τους λοιπούς ιατρούς, είχε σαν συνέπεια μεγάλες μειώσεις στον μισθό μας, αναδρομικά αλλά και στον βασικό μισθό. Προβλέπεται δε μείωση και της αμοιβής των εφημεριών μας.

Σημειώνουμε ότι, για τις ανάγκες της εργασίας μας, πολλοί εκ των αγροτικών ιατρών δαπανούμε πολλά χρήματα σε μετακινήσεις των ιδιωτικών μας οχημάτων και για την ενοικίαση κατοικίας πλησίον της υπηρεσίας μας για τα οποία δεν αποζημιωνόμαστε. Οι μετακινήσεις αυτές είναι προς τα χωριά που εξυπηρετεί η κάθε θέση υπηρεσίας υπαίθρου, προς και από το κέντρο υγείας Δημητσάνας και για επισκέψεις κατ’ οίκον (σε περιπτώσεις που δεν χρήζουν ενεργοποίησης του ασθενοφόρου του Κ.Υ. Δημητσάνας, αλλά η μετακίνηση του ασθενούς είναι αδύνατη). Εναλλακτικός τρόπος μετακίνησης όπως μέσα μαζικής μεταφοράς δεν υπάρχουν ή έχουν δρομολόγια σε ώρες που δεν εξυπηρετούν. Η ενοικίαση κατοικίας, συνυπολογίζοντας και τα λειτουργικά έξοδα αυτής, σε όσα χωριά δεν παρέχουν κατοικίσιμο οίκημα είναι αναπόφευκτη δαπάνη λόγω των πολύ μεγάλων αποστάσεων από τον τόπο κατοικίας των ιατρών.

Η πιο πάνω κατάσταση όπως επεξηγείται μας έχει δημιουργήσει προβλήματα επιβίωσης, καθόσον στερούμαστε οιωνδήποτε άλλων πόρων και το μοναδικό και κύριο εισόδημά μας προέρχεται από αυτή μας την εργασία και δεν μπορούμε να καλύψουμε ούτε τις βασικές βιοτικές μας ανάγκες.

3)      Διαμαρτυρόμαστε για ελλειπή μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στον χώρο εργασίας μας (παλαιά κτιριακή υποδομή, υγρασία, ανεπαρκή θέρμανση και καθαριότητα, έλλειψη έμπειρου νοσηλευτικού προσωπικού). Ο τόπος άσκησης της υπηρεσίας μας δεν πληρεί τις νόμιμες ή συμβατικές υποχρεώσεις στα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας.4)      Διαμαρτυρόμαστε για την χρόνια άρνηση λήψης μέτρων,  ώστε να καταστεί δυνατή η εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας και να διασφαλισθεί η ακώλυτη δυνατότητα χορήγησης ισοδύναμης αντισταθμιστικής ανάπαυσης  (ρεπό)  σε όλους τους Αγροτικούς Ιατρούς κατόπιν εφημερίας, αποκλειομένης της οποιασδήποτε διακριτικής σε βάρος τους μεταχείρισης και ασφαλώς το ρεπό να προσμετράται στο χρόνο που αντιστοιχεί στην υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου, όπως ακριβώς συμβαίνει με τα Σάββατα,  τις Κυριακές,  τις αργίες και τις εξαιρέσιμες.Η μη χορήγηση ρεπό αντίκειται στην υπάρχουσα νομοθεσία, την αρχή της ισότητας (Άρθρο 4 Συντάγματος) και εγκυμονεί κινδύνους για την ατομική μας υγεία αλλά και την δημόσια. Όπως έχει γνωστοποιηθεί με κινητοποιήσεις και εξώδικες διαμαρτυρίες και στο παρελθόν το δικαίωμά αυτό των αγροτικών ιατρών απορρέει από τη παρ.3 του άρθρου 1 του Π.Δ.88/1999 "Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση με την Οδηγία 93/104/ΕΚ"  (ΦΕΚ Α’ 94), όπως αυτή αντικαταστάθηκε από τη παρ.1 του άρθρου 1 του Π.Δ.76/2005 "Τροποποίηση του Π.Δ.88/1999 σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2000/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου"  (ΦΕΚ Α’ 117)  σε συνδυασμό με τα άρθρα 2, 3, 4 και 5 του Π.Δ.88/1999, όπως τροποποιήθηκαν από τα άρθρα 2 και 3 του Π.Δ.76/2005. Περαιτέρω, το ως άνω Π.Δ.88/1999,  όπως αυτό τροποποιήθηκε από το Π.Δ.76/2005, έχει ερμηνευθεί αυθεντικά από τις υπ’αριθ.144/2006, 0067/2007, 106/2007, 107/2007 Πράξεις του Τμήματος Ι του Ελεγκτικού Συνεδρίου,  τα Πρακτικά της  9ης Συνεδρίασης της 20-05-2008  του Τμήματος Ι του Ελεγκτικού Συνεδρίου,  τα Πρακτικά της 14ης Γενικής Συνεδρίασης της 26-06-2008 και της 22ης Γενικής Συνεδρίασης της 26-11-2008 αντίστοιχα της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Άλλωστε και οι ως άνω Οδηγίες 93/104/ΕΚ, 2000/34/ΕΚ και 2003/88/ΕΚ,  οι οποίες έχουν μεταφερθεί στο εσωτερικό μας δίκαιο,  ως ενεργείς νομοθετικές πράξεις, έχουν, ωσαύτως, ερμηνευθεί αυθεντικά από το Δικαστήριο  των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων  (Δ.Ε.Κ.)  με τις Αποφάσεις της 03-10-2000 (Υπόθεση Simap), της 03-07-2001 (Υπόθεση CIG), της 09-09-2003  (Υπόθεση Jaeger), 05-10-2004  (Υπόθεση Pfeiffer),  της 01-12-2005  (Υπόθεση Dellas).

Οι Ευρωπαϊκές οδηγίες έχουν υπερνομοθετική ισχύ και υπερισχύουν κάθε αντίθετης διάταξης της εθνικής νομοθεσίας σύμφωνα με το άρθρο 28 του Συντάγματος.5)      Τέλος αντιδρούμε στην εφαρμογή του μέτρου του Υπουργείου Υγείας που αφορά στην πληρωμή 1 ευρώ από τον ιατρό για κάθε χειρόγραφη συνταγή που γράφει. Θεωρούμε αδιανόητο να πληρώνουν, εν είδει ποινής, οι αγροτικοί ιατροί τις ελλείψεις του συστήματος υγείας και του κράτους, δεδομένου ότι δεν παρέχονται σχεδόν σε κανένα Περιφερειακό Ιατρείο τα μέσα για ηλεκτρονική συνταγογράφηση (ηλεκτρονικός υπολογιστής, εκτυπωτής και σύνδεση στο διαδίκτυο). Σε περίπτωση εφαρμογής του μέτρου αυτού θα παύσουμε αυτομάτως την συνταγογράφηση, αφού δεν μπορούμε να επιβιώσουμε με τους ήδη υπάρχοντες μισθούς, πόσο μάλλον αν υποστούν επιπλέον περικοπές. Διευκρινίζουμε ότι είμαστε υπέρ της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και έτοιμοι να την εξασκήσουμε, εφόσον μας παρασχεθούν τα μέσα για αυτήν.

ΓIA TOYΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Και με τη ρητή επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματός μας.

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 325 ως 329 του Αστικού Κώδικα και σύμφωνα με το άρθρο 4.1 και το άρθρο 22.1 του Συντάγματος, έχουμε το δικαίωμα επισχέσεως εργασίας διότι στο πρόσωπό μας συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος αυτού.

Ασκούμε το δικαίωμά μας για επίσχεση εργασίας, άρα απέχουμε από τα καθήκοντά μας, από 22 Μαρτίου 2012 και μέχρις ότου, πρώτον, μας καταβληθούν όλες οι καθυστερούμενες αποδοχές μας, συμπεριλαμβανομένων και αυτών του χρονικού διαστήματος επισχέσεως εργασίας και μας ενημερώσετε για τις ενέργειές σας στο θέμα των προβλημάτων υγιεινής και ασφάλειας στον χώρο εργασίας μας και για την διασφάλιση της δυνατότητα χορήγησης ισοδύναμης αντισταθμιστικής ανάπαυσης  (ρεπό)  σε όλους τους Αγροτικούς Ιατρούς κατόπιν εφημερίας.


Τρίτη 27 Μαρτίου 2012

4ωρη στάση εργασίας, Πέμπτη 29 Μαρτίου 2012, με αιχμή τα θέματα υγείας

 
  Μάρτιος

23/03/20124ωρη στάση εργασίας, Πέμπτη 29 Μαρτίου 2012, με αιχμή τα θέματα υγείας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΈπειτα από νέα κοινή σύσκεψη του προεδρείου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. με τους εκπροσώπους των Ομοσπονδιών του χώρου της Υγείας, η οποία πραγματοποιήθηκε, σήμερα (Παρασκευή 23/3/2012) και δεδομένων των οξύτατων προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο συγκεκριμένος χώρος, η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. αποφάσισε την κήρυξη τετράωρης Στάσης Εργασίας, για το Δημόσιο, σε Αττική και Θεσσαλονίκη, την Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012 (από τις 11:30 π.μ. έως τη λήξη του ωραρίου). Στο πλαίσιο αυτό η ΑΔΕΔΥ καλύπτει τους εργαζόμενους και σε άλλες πόλεις της Περιφέρειας, εφόσον με απόφαση των κατά τόπους Νομαρχιακών Τμημάτων της, αποφασιστούν ανάλογες δράσεις για τα θέματα Υγείας. 
Η πολιτική που ακολουθεί η Συγκυβέρνηση, στα θέματα Δημόσιας Υγείας, οδηγεί στην υποβάθμιση και διάλυση τόσο των Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας όσο και των Νοσοκομείων,  με καταστροφικές επιπτώσεις στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Οι καταιγιστικές αλλαγές που υλοποιούνται στο χώρο της Υγείας, από τη Συγκυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο, έχουν ως στόχο την εμπορευματοποίηση των υπηρεσιών Υγείας και την εξυπηρέτηση των ιδιωτικών συμφερόντων. Στο πλαίσιο αυτό, κυρίαρχα στοιχεία της πολιτικής που ακολουθείται είναι η διαρκής υποβάθμιση και απαξίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών Υγείας, μέσω είτε της υποχρηματοδότησης του Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας, είτε της υποστελέχωσης των Νοσοκομείων και των Μονάδων του ΕΟΠΥΥ, είτε της κατάργησης και συγχώνευσης Νοσοκομείων, αλλά κυρίως μέσω της μείωσης των παροχών υγείας προς τους ασφαλισμένους και της μετακύλισης του κόστους στους χρήστες των υπηρεσιών αυτών, όπως άλλωστε προκύπτει σαφώς από τον Ενιαίο Οργανισμό Παροχών Υγείας.
Για την ανάδειξη των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το Δημόσιο Σύστημα Υγείας αποφασίστηκε, επίσης, να δοθεί κοινή Συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2012.
Η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί τους εργαζόμενους στο Δημόσιο να συμμετέχουν μαζικά στην Στάση Εργασίας την Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012 και να δώσουν δυναμικό παρών στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί στην Πλ. Μαβίλη στις 12:00 το μεσημέρι, καθώς και στις συγκεντρώσεις που θα πραγματοποιηθούν σε Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις, διεκδικώντας ένα δημόσιο, δωρεάν και ποιοτικό σύστημα Υγείας, προσβάσιμο από το σύνολο των πολιτών, χωρίς χαράτσια, περιορισμούς και αποκλεισμούς.Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

5ωρη Πανελλαδική Στάση Εργασίας την ΠΕΜΠΤΗ 29 Μαρτίου 2012

 


ΑΘΗΝΑ 26/3/2012

ΑΡ. ΠΡΩΤ.144

ΠΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΠΟΕΔΗΝ

                Στα πλαίσια του 20ημέρου ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ, η Ε.Ε. της ΠΟΕΔΗΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΝΕΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ 5ΩΡΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την ΠΕΜΠΤΗ 29/3/2012 10π.μ. – 3μ.μ. και συγκέντρωση στα ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΒΙΛΗ 11:30π.μ.. ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΑ ΣΥΝΑΡΜΟΔΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ.                ΑΙΤΗΜΑΤΑ:

·         ΟΧΙ στις αξιολογήσεις – απολύσεις προσωπικού

·         ΟΧΙ στις Συγχωνεύσεις – Καταργήσεις Νοσοκομειακών Προνοιακών Μονάδων

·         ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ επέκτασης των ΒΑΕ στους Υγειονομικούς με συνταξιοδοτικά, οικονομικά και θεσμικά οφέλη

·         Επέκταση του Ανθυγιεινού Επιδόματος σύμφωνα με την πρόταση της ΠΟΕΔΗΝ

·         Αύξηση του κονδυλίου των ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ για το έτος 2012. Το εγκεκριμένο που κατανεμήθηκε στα Νοσοκομεία είναι 99.700εκατ.€ κουτσουρεμένο κατά 40% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό.  Άμεση εξόφληση των δεδουλευμένων.

·         Παρακρατήσεις Αναδρομικών του ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ σε ΔΟΣΕΙΣ τουλάχιστον έως τέλους του έτους.

·         Διατήρηση των Νοσηλευτικών Τομέων και κατάργηση της διάταξης που τους αποσυνδέει με τους Ιατρικούς Τομείς.

·         Κούρεμα των ΔΑΝΕΙΩΝ σύμφωνα με την κατατεθείσα πρότασή μας.

·         ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Κατάργηση της διάταξης του Νομοσχεδίου που  προβλέπει προσλήψεις στα Νοσοκομεία – Πρόνοια – ΕΚΑΒ με μπλοκάκι.

·         ΔΩΡΕΑΝ Υγειονομική περίθαλψη στους πολίτες.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      Ο ΑΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΕΛΗΣ                                   ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ