Το Νοσοκομείο σου ή ... το νοσοκομείο "μισή ώρα δρόμος"
Με έναν ξεχωριστό τρόπο, συνεχίζει, τον αγώνα του, ο Σύλλογος εργαζομένων, του Νοσοκομείου Κομοτηνής, δημιουργώντας, ένα βίντεο, στο διαδίκτυο. Μέσα, από αυτό, στέλνουν μήνυμα στους πολίτες και τους ζητάνε, την συμπαράσταση και την αλληλεγγύη τους, ώστε, το Νοσοκομείο Κομοτηνής, να παραμείνει ανοικτό. «Μην επιτρέψεις, να σου στερήσουν, το δικαίωμα, στην περίθαλψη. Το νοσοκομείο Κομοτηνής, πρέπει, να παραμείνει ανοικτό. Καμία κλειστή κλινική, καμία υποβάθμιση. Στήριξε την προσπάθεια μας, φώναξε κι εσύ μαζί μας, για ένα νοσοκομείο, χωρίς κενά, σε ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό. Δεν κλείνουν, απλά, ένα νοσοκομείο, βάζουν σε κίνδυνο, την ζωή όλων μας».

Νομοθεσία

Τροποποίηση του Οργανισµού του Γενικού Νοσοκοµείου Κοµοτηνής 11-04-2013: Για προεπισκόπηση ή για "κατέβασμα" στον υπολογιστή σας, πατείστε εδώ.

Οργανισµός του Γενικού Νοσοκοµείου Κοµοτηνής 2012: Για προεπισκόπηση ή για "κατέβασμα" στον υπολογιστή σας, πατείστε εδώ.

Ο νέος Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας: Για προεπισκόπηση ή για "κατέβασμα" στον υπολογιστή σας, πατείστε εδώ.

Νόμος 3329/2005 – ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 για την οργάνωση του ΕΣΥ: Για προεπισκόπηση ή για "κατέβασμα" στον υπολογιστή σας, πατείστε εδώ.

Νόμος 3252/04 για την ίδρυση της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος: Για προεπισκόπηση ή για "κατέβασμα" στον υπολογιστή σας, πατείστε εδώ.

ΠΕΡΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΕΤΕΡΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ: Για προεπισκόπηση ή για "κατέβασμα" στον υπολογιστή σας, πατείστε εδώ.

ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ 149/1977 ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: Για προεπισκόπηση ή για "κατέβασμα" στον υπολογιστή σας, πατείστε εδώ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΦΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: Για προεπισκόπηση ή για "κατέβασμα" στον υπολογιστή σας, πατείστε εδώ.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ: Για προεπισκόπηση ή για "κατέβασμα" στον υπολογιστή σας, πατείστε εδώ.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ – ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: Για προεπισκόπηση ή για "κατέβασμα" στον υπολογιστή σας, πατείστε εδώ.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Για προεπισκόπηση ή για "κατέβασμα" στον υπολογιστή σας, πατείστε εδώ.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΈΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ, ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ − ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012−2015: Για προεπισκόπηση ή για "κατέβασμα" στον υπολογιστή σας, πατείστε εδώ.

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ: Για προεπισκόπηση ή για "κατέβασμα" στον υπολογιστή σας, πατείστε εδώ.

Νομοθετικό Διάταγμα 683, ΦΕΚ 124/1948. Περί Διπλωματούχων Αδελφών Νοσοκόμων και Επισκεπτριών: Για προεπισκόπηση ή για "κατέβασμα" στον υπολογιστή σας, πατείστε εδώ.

Χειρουργική Ειδικότητα : Για προεπισκόπηση ή για "κατέβασμα" στον υπολογιστή σας, πατείστε εδώ.

Προδιαγραφές Αναισθησίας: Για προεπισκόπηση ή για "κατέβασμα" στον υπολογιστή σας, πατείστε εδώ.

Κώδικας Νοσηλευτικής Δεοντολογίας : Για προεπισκόπηση ή για "κατέβασμα" στον υπολογιστή σας, πατείστε εδώ.

Επαγγελματικά Δικαιώματα Νοσηλευτών: Για προεπισκόπηση ή για "κατέβασμα" στον υπολογιστή σας, πατείστε εδώ.