Το Νοσοκομείο σου ή ... το νοσοκομείο "μισή ώρα δρόμος"
Με έναν ξεχωριστό τρόπο, συνεχίζει, τον αγώνα του, ο Σύλλογος εργαζομένων, του Νοσοκομείου Κομοτηνής, δημιουργώντας, ένα βίντεο, στο διαδίκτυο. Μέσα, από αυτό, στέλνουν μήνυμα στους πολίτες και τους ζητάνε, την συμπαράσταση και την αλληλεγγύη τους, ώστε, το Νοσοκομείο Κομοτηνής, να παραμείνει ανοικτό. «Μην επιτρέψεις, να σου στερήσουν, το δικαίωμα, στην περίθαλψη. Το νοσοκομείο Κομοτηνής, πρέπει, να παραμείνει ανοικτό. Καμία κλειστή κλινική, καμία υποβάθμιση. Στήριξε την προσπάθεια μας, φώναξε κι εσύ μαζί μας, για ένα νοσοκομείο, χωρίς κενά, σε ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό. Δεν κλείνουν, απλά, ένα νοσοκομείο, βάζουν σε κίνδυνο, την ζωή όλων μας».

Τετάρτη 29 Ιουνίου 2011

Ανακοινώσεις υπουργού Υγείας για τις συγχωνεύσεις(ΥΥ&ΚΑ)

 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ


Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ1. Από 133 Νοσοκομεία – Δ.Σ. – Διοικητές, πάμε σε 83 Νοσοκομεία – Δ.Σ. Διοικητές.

2. Σε καθένα από τα υπόλοιπα 50 Νοσοκομεία (που διασυνδέονται με τα 83), τοποθετείται Αναπληρωτής Διοικητής και Συμβούλιο Διοίκησης Διοικητικών στελεχών των Νοσοκομείων αυτών που θα αναφέρονται στα (83) Δ.Σ. – Διοικητές.

3. Οι Διοικητές - Αναπληρωτές Διοικητές από 175 μειώνονται σε 144

4. Σήμερα από 46.000 οργανικές κλίνες, λειτουργούν οι 36.000 περίπου, με κάλυψη 70%.

5. Οι κλίνες μειώνονται σε 32.000 περίπου, ήτοι μείωση 10% με βάση το μεσοπρόθεσμο, με κάλυψη 80%, όπως σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες.

6. Από τις σχεδόν 2.000 κλινικές μονάδες, συνενώνονται 330 και μεταφέρονται περίπου 40, έτσι ώστε 1.670 κλινικές μονάδες να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά σε όλα τα Νοσοκομεία.

7. Ανάλογες προτάσεις αναμένονται και στους εργαστηριακούς – απεικονιστικούς τομείς, με στόχο να υπάρχει ένα ακτινοδιαγνωστικό και ένα βιοπαθολογικό τμήμα σε κάθε Νοσοκομείο και εξειδικευμένα τμήματα (ανοσολογικό, κυτταρολογικό, κ.λπ.) στα κύρια Νοσοκομεία.

8. Προβλέπεται ένα τουλάχιστον Κέντρο – Μονάδα Αποκατάστασης ανά Περιφέρεια, καθώς και Μονάδα διαχείρισης χρόνιων νοσημάτων στα κύρια Νοσοκομεία.

9. Μόλις για 600 από τους 21.000 κλινικούς γιατρούς θα υπάρξει αναγκαιότητα μετακίνησης εντός των ορίων του Νομού, πλέον 80 γιατρών που θα χρειαστούν για κάλυψη ελλείψεων σε Νοσοκομεία.

10. Οι νομοθετικές ρυθμίσεις προβλέπονται στους Ν. 3918/2011 και Ν3984/2011 για κοινά Δ.Σ. – Διοικητές, κ.λπ.

11. Αν χρειαστούν επιπλέον ρυθμίσεις στα τμήματα που συνενώνονται αυτές θα συμπεριληφθούν σε επόμενο Νομοσχέδιο. Το Υ.Υ.Κ.Α. θα εκδώσει Υ.Α. για τις αρμοδιότητες των νέων Δ.Σ. – Διοικητών – Αναπληρωτών Διοικητών και για αλλαγές σε Δ.Σ. – Διοικητές – Αναπληρωτές Διοικητές, έως τον Αύγουστο του 2011. Οι Διοικήσεις των Υ.Πε. θα εκδώσουν τις σχετικές αποφάσεις για τα Συμβούλια Διοίκησης των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων και θα προτείνουν τροποποιήσεις οργανισμών σε 100 περίπου Νοσοκομεία για έκδοση Κ.Υ.Α. το Σεπτέμβριο.

11. Η εξοικονόμηση το 2012 θα είναι της τάξεως των 75 εκατ. ευρώ, ποσό το οποίο θα διπλασιαστεί το διάστημα 2013 - 2015.

12. Μικρότερου βεληνεκούς αλλαγές θα προκύψουν στα 210 Κ.Υ. της Π.Φ.Υ. του ΕΣΥ με στόχο την ορθολογική προσθαφαίρεση Κ.Υ. – ΠΠΙ – ΠΙ και την κατανομή προσωπικού τους (μετακινήσεις και πρόσθεση 45 γιατρών).Δευτέρα 27 Ιουνίου 2011

Tο περίφημο άρθρο 66

  Tο περίφημο άρθρο 66 που ψηφίστηκε στο νόμο «Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις»

1.Επιτρέπει στους Διοικητές των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις και με ιδιωτικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις, με βάση τις οποίες θα καλύπτεται από αυτές η δαπάνη για επίσκεψη, διαγνωστικές, επεμβατικές και θεραπευτικές πράξεις, που διενεργούνται κατά την ολοήμερη, πέραν του τακτικού ωραρίου, λειτουργία σε ασφαλισμένους τους και για τις οποίες υπηρεσίες θα ισχύει ειδικό αυξημένο τιμολόγιο.

2. Επιτρέπει, με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και Υπουργού Υγείας, οι εκτός έδρας μετακινήσεις των πληρωμάτων του ΕΚΑΒ κατ’ εντολή της διοίκησης να καθορίζονται κατ ‘έτος και κατά μήνα και πέραν των υφιστάμενων ορίων των 60 +20 ημερών

3. Eισάγει με μια εντελώς καινούργια διάταξη την περιβόητη «κλιμακωτή» χορήγηση άδειας ακτινοπροστασίας (η οποία καταργεί στην πράξη την άδεια αυτή από τους εργαζόμενους στα τμήματα ιοντιζουσών ακτινοβολιών) .

4.Δίνει πλέον την δυνατότητα στις διοικήσεις να ΜΕΙΩΣΟΥΝ από κάποιους και αυτό το ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΦΗΜΕΡΕΥΣΗΣ που ελάμβαναν μέχρι τώρα οι γιατροί,στην αποζημίωση των ενεργών εφημεριών όλων των βαθμίδων των γιατρών του ΕΣΥ και όλων των ζωνών,χωρις να υπάρχει  ένα Σάββατο και μία Κυριακή ή εξαιρέσιμη.

5.Προβλέπει ότι τα Νοσοκομεία που διασυνδέονται μέσω των συνενώσεων και συνδιοικήσεων , θα διοικούνται από ενιαίο συλλογικό όργανο Διοίκησης.
Το εν λόγω Διοικητικό Συμβούλιο είναι πενταμελές, όταν ο συνολικός αριθμός οργανικών κλινών των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων είναι πενταμελές μέχρι τριακόσιες ενενήντα εννέα (399) κλίνες και επταμελές για τετρακόσιες (400) και άνω κλίνες .
Ο συνολικός συντονισμός των ιατρικών υπηρεσιών των Νοσοκομείων που θα λειτουργήσουν με ενιαία συλλογική Διοίκηση, ασκείται από τον Συντονιστή Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας του μεγαλύτερου σε οργανική δύναμη κλινών Νοσοκομείου εξαιρουμένων των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων.
Ο συνολικός συντονισμός των Υπηρεσιών (Νοσηλευτική, Διοικητική - Οικονομική, Τεχνική - Ξενοδοχειακή, Πληροφορική) των Νοσοκομείων που θα λειτουργήσουν με ενιαία συλλογική Διοίκηση, ασκείται από τον Προϊστάμενο των αντίστοιχων Υπηρεσιών του μεγαλύτερου σε οργανική δύναμη κλινών Νοσοκομείου εξαιρουμένων των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων

6.Το επίδομα θέσης ευθύνης (235 ευρώ) των Διευθυντών γιατρών ΕΣΥ θα το παίρνουν μόνο οι συντονιστές διευθυντές γιατροί του ΕΣΥ.Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ ο νόμος 3979/2011 για το οκτάωρο στο Δημόσιο.

 Συγκεκριμένα


ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣΆρθρο 41

Ώρες εργασίας υπαλλήλων Δημοσίου, Ο.Τ.Α. και λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.

H παράγραφος 5 του άρθρου 1 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1157/1981 (Α΄ 126), αντικαθίσταται ως εξής:

«5. α) Οι εβδομαδιαίες ώρες εργασίας ορίζονται σε σαράντα (40):

αα) για τους μόνιμους υπαλλήλους και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και όσων κατηγοριών προσωπικού υπηρεσιών και φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα ακολουθούν το ωράριο αυτών.

β) Η κατά τα ανωτέρω αύξηση των εβδομαδιαίων ωρών εργασίας δεν αποτελεί υπερωριακή ή άλλης μορφής πρόσθετη εργασία και δεν συνεπάγεται την αύξηση με οποιονδήποτε τρόπο των αποδοχών ή απολαβών ή των ειδικών επιδομάτων με οποιαδήποτε ονομασία.ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ                                                     ΚΟΜΟΤΗΝΗ 27-6-2011
                                                             ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΙΝΑΙ Η ΕΞΗΣ.


ΠΡΟΕΔΡΟΣ:                                                       ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:                                              ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ :                                                ΓΑΛΑΖΟΥΔΗ ΑΓΛΑΪΑ

ΑΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:                                          ΜΟΡΦΑΚΙΔΟΥ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ

ΤΑΜΙΑΣ:                                                            ΓΚΟΥΛΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΕΛΟΣ :                                                            ΝΤΙΚΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ

ΜΕΛΟΣ :                                                            ΜΠΟΥΡΟΥΤΖΗ ΠΕΤΡΩ
                                                                 ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.               Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                          Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ        ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ                                        ΓΑΛΑΖΟΥΔΗ ΑΓΛΑΪΑΚυριακή 26 Ιουνίου 2011

Ανασχηματισμός και στο ΕΣΥ- Κλείνουν 200 κλινικές σε όλη την Ελλάδα(ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ)

 Ριζικός «ανασχηματισμός» έρχεται στο ΕΣΥ. Διορίζονται υπερ-διοικητές στο ΕΣΥ ανά νομό, οι οποίοι θα έχουν το «κλειδί» για όλα τα νοσοκομεία της περιοχής τους. Παράλληλα, σαρωτικές θα είναι οι αλλαγές (σε διοικητικό και υγειονομικό επίπεδο) στα δημόσια νοσοκομεία με το 10% των κλινικών να κλείνουν οριστικά μέχρι το τέλος του έτους, μέτρο που συνεπάγεται και εκτεταμένες μετακινήσεις προσωπικού.

Το πρόγραμμα του «ανασχηματισμού» περιγράφεται αναλυτικά στις διατάξεις του νόμου για τις μεταμοσχεύσεις που ψηφίστηκε την περασμένη Πέμπτη. Σύμφωνα με αυτό, τα νοσοκομεία κάθε νομού της χώρας διασυνδέονται και διοικούνται από ενιαίο όργανο διοίκησης. Πρόεδρος του συμβουλίου ορίζεται ο διοικητής του μεγαλύτερου σε αριθμό κλινών νοσοκομείου της περιοχής (μη συμπεριλαμβανομένων των ψυχιατρείων). Από το διοικητικό αυτό μοντέλο εξαιρούνται οι νομοί Αττικής, Πειραιά και Θεσσαλονίκης λόγω του μεγάλου αριθμού των μονάδων υγείας που διαθέτουν –έτσι σε αυτές τις περιοχές η συνδιοίκηση θα αφορά δύο ή τρία νοσοκομεία ανεξάρτητα από τα διοικητικά όρια του νομού.

Ο υπερ-διοικητής θα έχει έδρα το κεντρικό σε δυναμικότητα κλινών νοσοκομείο του νομού και θα επιβλέπει τα νοσοκομεία-«δορυφόρους» της περιοχής ευθύνης του μέσω αναπληρωτών διοικητών. Στο συμβούλιο διοίκησης θα συμμετέχουν επίσης εκπρόσωπος των γιατρών των διασυνδεόμενων νοσοκομείων καθώς και εκπρόσωπος των λοιπών εργαζομένων (αμφότεροι θα εκλέγονται).
Κοινοί διαγωνισμοί για τα νοσοκομεία του νομού
Το ενιαίο συμβούλιο έχει πλέον την ευθύνη για τη διενέργεια κοινών διαγωνισμών στο πλέγμα νοσοκομείων που διοικεί. Υποχρεούται να διενεργεί κοινούς διαγωνισμούς για προμήθειες, φάρμακα, υγειονομικό υλικό και λοιπές υπηρεσίες όπως πχ καθαριότητα, φύλαξη κα. Επίσης, θα διαχειρίζεται ενιαία τις διοικητικές, οικονομικές και τεχνικές υπηρεσίες καθώς και τις υπηρεσίες πληροφορικής των νοσοκομείων του νομού.

Σύμφωνα με το πλάνο αυτό υπολογίζεται ότι θα επέλθει αξιοσημείωτη συρρίκνωση… προσώπων και συνεπώς δαπανών. Σήμερα βρίσκονται τοποθετημένοι στα 132 νοσοκομεία του ΕΣΥ ισάριθμοι διοικητές και 45 αναπληρωτές διοικητές. Με την εφαρμογή του νέου διοικητικού μοντέλου «σβήνονται» από τον υγειονομικό χάρτη τουλάχιστον 30 θέσεις διοικητών, γεγονός που θα επιφέρει σημαντική εξοικονόμηση πόρων πχ μισθοδοσία, λειτουργικά έξοδα διοίκησης κα. Όπως πληροφορείται το «ΘΕΜΑ» ο «ανασχηματισμός» στις διοικήσεις των νοσοκομείων θα λάβει χώρα το καλοκαίρι και αναμένεται σαρωτικός. Μέχρι τώρα περίπου δέκα διοικητές έχουν απομακρυνθεί από νοσοκομεία, ενώ υπολογίζεται ότι την πόρτα της εξόδου θα δουν τον Αύγουστο τουλάχιστον οι διπλάσιοι. Οι διοικητές που έχουν πιάσει τους στόχους για το νοικοκύρεμα του χώρου της νοσοκομειακής περίθαλψης θα διαγκωνιστούν για τις θέσεις των υπερ-διοικητών και των αναπληρωτών διοικητών στα μικρά νοσοκομεία. Μάλιστα, για την επίσπευση των διαδικασιών ο νόμος ορίζει ότι μπορούν να γίνονται όλες οι μεταθέσεις, τοποθετήσεις και παύσεις διοικητών με μία και μόνη υπουργική απόφαση, απλουστεύοντας έτσι τη διαδικασία.

Με απλή απόφαση διοικητή οι μετακινήσεις προσωπικού
Παράλληλα, ο νόμος «λύνει» τα χέρια του υπερ-διοικητή σε ό,τι αφορά το θέμα των μετακινήσεων προσωπικού από το ένα νοσοκομείο στο άλλο. «Η διαδικασία μετακίνησης προσωπικού μεταξύ των διασυνδεόμενων νοσοκομείων αποτελεί αρμοδιότητα του κοινού Διοικητή» ορίζεται στην παράγραφο 11 του άρθρου 66 του νόμου. Στην πρόταση αυτή περικλείεται ουσιαστικά όλη η διαδικασία που θα ακολουθήσει με το κλείσιμο των κλινικών. Δεδομένου ότι βάσει και του μεσοπρόθεσμου προγράμματος μέχρι το τέλος του έτους πρέπει να μειωθούν οι κλινικές του ΕΣΥ κατά 10%, το υπουργείο Υγείας μελετά πλέον αναλυτικά τα στοιχεία για τις 2.000 κλινικές του ΕΣΥ που έχει στη διάθεσή του μέσω του ESY.net προκειμένου να προχωρήσει στο αναγκαίο «κούρεμα». Σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου Υγείας, οι μετακινήσεις των εργαζομένων των κλινικών που καταργούνται θα έχουν «όρια» τα σύνορα του νομού. Θα επιτρέπεται πχ η μετακίνηση ιατρού, νοσηλευτή, λοιπού προσωπικού κλινικής που καταργείται μόνο εντός των διασυνδεόμενων νοσοκομείων του νομού. Εκτιμάται ότι η διαδικασία των μετακινήσεων θα αφορά περίπου το 1,5% του συνόλου των εργαζομένων στο ΕΣΥ, κυρίως γιατρούς.

Κλείνουν 200 κλινικές το επόμενο εξάμηνο
Στα 131 νοσοκομεία της χώρας, δυναμικότητας περίπου 35.000 κλινών, υπάρχουν σήμερα 2.000 κλινικές, πολλές εκ των οποίων υπολειτουργούν. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του υπουργείου Υγείας μέχρι το τέλος του έτους οι κλινικές θα έχουν συρρικνωθεί κατά 200 –πρόκειται για τις λεγόμενες και «άδειες» κλινικές που λειτουργούν κυρίως χάριν συμφερόντων και χωρίς ασθενείς. Ο τελικός στόχος του υπουργείου Υγείας είναι η μείωση του αριθμού τους σε 1500.

Η κατάργηση των κλινικών θα γίνει κυρίως με κριτήριο την πληρότητά τους. Σε ό,τι αφορά τους ισάριθμους (200) γιατρούς, συντονιστές διευθυντές, αυτοί θα μπορούν να διεκδικήσουν τη θέση τους στην εναπομείνασα κλινική μέσω σχετικής αξιολόγησης και κρίσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το υπουργείο Υγείας μέσω του ESY.net, ο κύριος όγκος των άδειων κλινικών καταγράφεται στην Αττική από όπου σχεδιάζεται να ξεκινήσει και το… κλείσιμο των κλινικών.

Παρασκευή 24 Ιουνίου 2011

ΟΙ ΦΗΜΕΣ ΕΓΙΝΑΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗ (ΧΡΟΝΟΣ)

  Χαριστική βολή στην υγεία το κλείσιμο κλινικών του νοσοκομείου Κομοτηνής.


24.06.2011 (ΧΡΟΝΟΣ)

Θα προκληθούν αλυσιδωτά προβλήματα στο χώρο της πρωτοβάθμιας περίθαλψης στη Ροδόπη, αναφέρει σε ερώτησή του ο Αχμέτ Χατζηοσμάν .

Τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν στο χώρο της πρωτοβάθμιας περίθαλψης στη Ροδόπη, από το ενδεχόμενο κλεισίματος ή μεταφοράς κλινικών στο νοσοκομείο Κομοτηνής, περιγράφει ο βουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ροδόπης, Αχμέτ Χατζηοσμάν, σε ερώτηση προς τον υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ανδρέα Λοβέρδο.

Στο κείμενο της ερώτησης αναφέρει: «Το τελευταίο διάστημα έχουν πυκνώσει οι φήμες για κλείσιμο κλινικών ή μείωση προσωπικού και μεταφορά κάποιων κλινικών του γενικού νοσοκομείου Κομοτηνής στο γενικό νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Το ενδεχόμενο κλεισίματος ή υποβάθμισης κλινικών του νοσοκομείου Κομοτηνής θα προκαλέσει αλυσίδα προβλημάτων στο χώρο της πρωτοβάθμιας περίθαλψης στη Ροδόπη. Συγχρόνως, θα υποβάλει τους ασθενείς σε μία απίστευτη ταλαιπωρία, καθώς τα κοντινότερα νοσοκομεία βρίσκονται σε μεγάλη χιλιομετρική απόσταση, γεγονός που θα επιβαρύνει την άμεση μεταφορά ασθενών και κατ’ επέκταση, την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών.

Το νοσοκομείο Κομοτηνής αντιμετωπίζει πολλά και σοβαρά προβλήματα τα οποία με συντονισμένες προσπάθειες επιχειρούμε να επιλύσουμε το τελευταίο διάστημα, το ενδεχόμενο κλεισίματος ή μεταφοράς κλινικών θα δώσει την χαριστική βολή στο νοσοκομείο και στον χώρο πρωτοβάθμιας περίθαλψης της Ροδόπης». Ο βουλευτής ρωτά τον υπουργό αν επιβεβαιώνει τις φήμες για κλείσιμο ή μεταφορά κάποιων κλινικών και αν ναι, για ποιες κλινικές πρόκειται και με ποιο αιτιολογικό ελήφθησαν αυτές οι αποφάσεις. Τέλος, ρωτά αν συμφωνεί η ηγεσία του υπουργείου με το κλείσιμο κλινικών στο νοσοκομείο Κομοτηνής, αν ναι, με ποιο σκεπτικό και αν όχι, ποια μέτρα θα λάβει για την απρόσκοπτη και ομαλή λειτουργία των υφιστάμενων κλινικών

Ο.Ε.Ν.Γ.Ε. Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας


                                                                                        Αθήνα 23 Ιουνίου 2011

Η ΟΕΝΓΕ συμμετέχει στην απεργία της Τρίτης 28 και Τετάρτης 29 Ιουνίου.

Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας θα λειτουργήσουν με προσωπικό

ασφαλείας

Το νέο μνημόνιο και το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα αποτελούν έγκλημα εκ

προμελέτης. Με την ψήφισή τους δεν θα μείνει τίποτα όρθιο στον τόπο μας.

Ξεπουλιέται η δημόσια περιουσία, οι δημόσιες επιχειρήσεις, τα δημόσια κοινωνικά

αγαθά. Καταργούνται και συγχωνεύονται υπηρεσίες και οργανισμοί, μειώνεται

δραματικά η απασχόληση στο Δημόσιο, ενώ η σχεδιαζόμενη «αναδιάταξη των

Νοσοκομείων της χώρας» θα οδηγήσει στην οριστική κατεδάφισή του δημόσιου

συστήματος υγείας.

Φορτώνουν εργαζόμενους και κοινωνία με νέα δυσβάσταχτα βάρη με τη επιβολή

νέων φόρων και την αύξηση της άμεσης και έμμεσης φορολογίας.

Η κατάργηση της μονιμότητας στο Δημόσιο βρίσκεται επί θύραις, για να ανοίξει και

τυπικά ο δρόμος των απολύσεων δημοσίων υπαλλήλων και της ενίσχυσης των

κομματικών και πελατειακών σχέσεων.

Εντέλει ο δρόμος που ακολουθεί η Κυβέρνηση και η Τρόικα είναι ηθελημένα και

προσχεδιασμένα καταστροφικός για τη χώρα, για τους εργαζόμενους και την

κοινωνία. Τα μνημόνια και τα μέτρα λιτότητας θα συνεχίζονται ατέρμονα και θα

οδηγούν στη φτώχεια και την εξαθλίωση.

Πρέπει να υπερασπιστούμε το δικαίωμα στη ζωή, για μας, αλλά ιδιαίτερα για τους

νέους.

Πρέπει να εμποδίσουμε την ψήφιση του μεσοπρόθεσμου και των νέων αντιλαϊκών

μέτρων.

Γι αυτό και συμμετέχουμε όλοι και όλες στην 48ωρη απεργία της Τρίτης 28 και

Τετάρτης 29 Ιουνίου για δώσουμε δύναμη και η ελπίδα στους αγώνες μας.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΕΝΓΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ

ΠΟΕΔΗΝ

 ΑΘΗΝΑ 24/6/2011


ΑΡ.ΠΡΩΤ. 2608ΠΡΟΣ: ΤΑ Δ.Σ. ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΜΕΛΩΝ ΠΟΕΔΗΝΣυναδέλφισσες –φοι,

Η κυβέρνηση παρά τις αντιδράσεις των εργαζομένων και της κοινωνίας προγραμματίζει να ψηφίσει τα αντιλαϊκά μέτρα του Μεσοπρόθεσμου προγράμματος και του εφαρμοστικού Νόμου με τη διαδικασία του επείγοντος μέσα στην άλλη βδομάδα. Για το λόγο αυτό οριστικοποιήθηκε η 48ωρη γενική απεργία της Γ.Σ.Ε.Ε. και της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για την Τρίτη 28 και την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2011.

Η ΠΟΕΔΗΝ συμμετέχει ενεργά στην 48ωρη Απεργία, εκφράζοντας την πλήρη αντίθεσή της τόσο στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα που φορτώνει τα βάρη και πάλι στις πλάτες των μισθωτών και συνταξιούχων, με νέες οριζόντιες περικοπές, όσο και στα ειδικότερα θέματα του χώρου της Υγείας – Πρόνοιας.Σας καλούμε να δώσετε το παρόν Μαζικά, Αγωνιστικά στις Απεργιακές Συγκεντρώσεις, για την Αθήνα - Πειραιά:

• Τρίτη 28 Ιουνίου 10πμ προσυγκέντρωση κάτω από τα γραφεία της ΠΟΕΔΗΝ.

• Τετάρτη 29 Ιουνίου 2011 στις 7 το απόγευμα στην πλατεία Κλαυθμώνος

Στην Περιφέρεια πάρτε μέρος στις απεργιακές συγκεντρώσεις που συνδιοργανώνουν τα Ν.Τ. της ΑΔΕΔΥ και τα Εργατικά Κέντρα.


Καλούμε επίσης τα Δ.Σ. στην Αττική να προμηθευτούν υλικό από τα γραφεία της ΑΔΕΔΥ στην περιφέρεια από τα Ν.Τ. της ΑΔΕΔΥ.

                                                  ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΕΛΗΣ                                          ΕΡΜΗΣ ΚΑΣΣΕΣ

ΑΔΕΔΥ - ΑΠΕΡΓΙΑ

  ΟΧΙ στην κοινωνική εξαθλίωσηΔΕΝ θα περάσουν τα αντιλαϊκά μέτρα


ΟΛΟΙ ΣΤΗ 48ωρη


ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ


ΤΡΙΤΗ 28 &ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Η Κυβέρνηση και η Τρόικα, παρά την αντίδραση των εργαζομένων και τις μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις της ελληνικής κοινωνίας, ιδίως μέσα από τα πρωτόγνωρα συλλαλητήρια, συνεχίζουν την επίθεσή τους σε βάρος των δικαιωμάτων μας.

Επιμένουν και μάλιστα με συνοπτικές, αντισυνταγματικές και εκβιαστικές διαδικασίες στην ψήφιση του αντιλαϊκού μεσοπρόθεσμου προγράμματος και του εφαρμοστικού Νόμου, στον παραπέρα περιορισμό και περικοπή των δικαιωμάτων των εργαζομένων και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων.

Επιμένουν στην ίδια αδιέξοδη οικονομική πολιτική που οδηγεί τους εργαζόμενους και την κοινωνία στη φτώχεια και την εξαθλίωση ενώ αυξάνει την ύφεση, την ανεργία, το χρέος και τα ελλείμματα.

Ο σχηματισμός της νέας Κυβέρνησης δεν ήταν παρά ένα ακόμη παιχνίδι στην τακτική και την προπαγάνδα για να περάσουν τα νέα αντιλαϊκά μέτρα.

Με το νέο μνημόνιο και το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δεν θα μείνει τίποτα όρθιο.

Ξεπουλιέται, η δημόσια περιουσία, οι δημόσιες επιχειρήσεις, τα δημόσια κοινωνικά αγαθά.

Το νερό, το ρεύμα, ο ΟΤΕ, τα λιμάνια, οι συγκοινωνίες, ο ΟΠΑΠ, τα Κρατικά Λαχεία, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο κ.α. ξεπουλιούνται για ένα κομμάτι ψωμί, με δραματικές επιπτώσεις για την κοινωνία και την εγχώρια οικονομία.

Καταργούν και συγχωνεύουν δημόσιες υπηρεσίες, δημόσιους οργανισμούς, μειώνουν δραματικά την απασχόληση στο Δημόσιο αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις στους πολίτες και τους εργαζόμενους.

Φορτώνουν τους εργαζόμενους και την κοινωνία με νέα δυσβάσταχτα φορολογικά βάρη μέσα από τη θέσπιση νέων φόρων, την αύξηση της άμεσης και έμμεσης φορολογίας.

Για τους εργαζόμενους στο Δημόσιο προβλέπεται και νέα μείωση εισοδημάτων μέσα από τη θεσμοθέτηση κρατήσεων για την ανεργία, την περικοπή κατά 50% του κινήτρου απόδοσης, την αναστολή της μισθολογικής εξέλιξης και των ρυθμίσεων του νέου μισθολογίου – φτωχολογίου.

Ταυτόχρονα μειώνεται το εφάπαξ, αυξάνονται οι κρατήσεις για την κοινωνική ασφάλιση, μειώνονται οι κύριες συντάξεις μέσω του ΛΑΦΚΑ αλλά και οι επικουρικές συντάξεις και τα Ταμεία του Δημοσίου οδηγούνται σε διάλυση.

Η Κυβέρνηση όμως δεν περιορίζεται μόνο σε μέτρα περικοπής δικαιωμάτων.

Ανακοίνωσε αλλαγές και σε θεσμικό επίπεδο για το Δημόσιο, που κάποιες από αυτές, θα τεθούν και σε δημοψήφισμα για να περιληφθούν στις συνταγματικές ανατροπές. Η κατάργηση της μονιμότητας στο Δημόσιο, για να ανοίξει πλέον και τυπικά ο δρόμος των απολύσεων και της παραπέρα ενίσχυσης των κομματικοπελατειακών σχέσεων, βρίσκεται προ των πυλών.

Ο δρόμος που ακολουθεί η Κυβέρνηση και η Τρόικα είναι καταστροφικός, για τους εργαζόμενους και την κοινωνία.

Τα μνημόνια και τα μέτρα λιτότητας θα διαδέχονται το ένα το άλλο και θα οδηγούν στη φτώχεια και την εξαθλίωση τους εργαζόμενους και ολόκληρη την κοινωνία.

Οι εργαζόμενοι με τον αγώνα μας, η κοινωνία με τα μαζικά συλλαλητήρια και τη δράση της, μπορούμε να σταματήσουμε αυτή την πορεία.

Να υπερασπιστούμε το δικαίωμα στη ζωή, για μας, για τους συνταξιούχους αλλά ιδιαίτερα για τους νέους, για την ίδια τη χώρα.

Να εμποδίσουμε την ψήφιση του μεσοπρόθεσμου και των νέων αντιλαϊκών μέτρων.

Η δύναμη και η ελπίδα είναι στους αγώνες

Όλοι στη 48ωρη απεργία 28 & 29 Ιουνίου 2011


Όλοι στις απεργιακές συγκεντρώσεις


Στην Αθήνα απεργιακή συγκέντρωση Τρίτη 28 Ιουνίου 2011


στις 11 το πρωί στο Πεδίον του Άρεως


Τετάρτη 29 Ιουνίου 2011

στις 7 το απόγευμα στην Πλατεία Κλαυθμώνος

Τρίτη 21 Ιουνίου 2011

Ψαλίδι στις κλινικές, νυστέρι στις διοικήσεις των νοσοκομείων (ΕΘΝΟΣ)

 Από τα 1.900 τμήματα που υπάρχουν σήμερα στο ΕΣΥ προβλέπεται να μείνουν 1.600. Στόχος είναι τα 132 δημόσια νοσοκομεία να ελέγχονται από 83 διοικητικά συμβούλια. Θετική η πορεία των εσόδων από τα ολοήμερα.


Σε κατάργηση 300 τμημάτων νοσοκομείων και σε γενναίες διοικητικές συγχωνεύσεις στο ΕΣΥ προχωρεί το υπουργείο Υγείας.

"Τα 132 δημόσια νοσοκομεία θα ελέγχονται από 83 διοικήσεις" διευκρίνισε χθες ο υπουργός Υγείας κ. Ανδρέας Λοβέρδος, κατά τη διάρκεια σύσκεψης με τους διοικητές των νοσοκομείων. Ο κ. Λοβέρδος είπε ότι δεν θα καταργηθεί καμία δομή και σημείωσε ότι το πόρισμα των συγχωνεύσεων είναι έτοιμο και προωθείται για ψήφιση, τον επόμενο μήνα, στη Βουλή.

"Θα προηγηθεί διαβούλευση, διάρκειας πέντε έως έξι ημερών, σε επίπεδο περιφερειών. Στη συνέχεια, το πόρισμα θα αναρτηθεί στο Διαδίκτυο για 15 ημέρες, προκειμένου να εκφραστούν απόψεις απ'' όλους" τόνισε ο υπουργός.

Ο κ. Λοβέρδος έδωσε έμφαση στην κατάργηση κλινικών και τμημάτων στα νοσοκομεία, εκτιμώντας ότι λειτουργούν με τη λογική του "μαγαζιού". Από τα 1.900 τμήματα που υπάρχουν σήμερα ?είπε? θα μείνουν 1.600. Σύμφωνα με τον υπουργό, υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω καταργήσεις, καθώς πριν από 15 χρόνια στο ΕΣΥ υπήρχαν συνολικά μόλις 950 τμήματα.

Οι διοικητικές αλλαγές πλαισιώνονται από έναν νέο γύρο περικοπών στις δαπάνες. Ο κ. Λοβέρδος εκτίμησε ότι είναι εφικτός ο στόχος εξοικονόμησης 1,3 δισ. ευρώ έως το τέλος του έτους και κάλεσε τους διοικητές να προχωρήσουν σε νέες μειώσεις της τάξης των 350 εκατομμυρίων ευρώ. "Κόβουμε από τα παραπανίσια" σχολίασε ο υπουργός, καλώντας τους να έχουν τον νου τους "στα ποντίκια που χορεύουν κάτω από τα πόδια τους". Θετική χαρακτήρισε και την πορεία των εσόδων από την ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων.

Ο στόχος είναι να εισπραχθούν 85 εκατομμύρια ευρώ έως το τέλος του έτους, ενώ στα ταμεία του ΕΣΥ έχουν ήδη καταλήξει 34 εκατομμύρια από τα απογευματινά ιατρεία.

Η οικονομική κρίση έχει δημιουργήσει ευνοϊκούς όρους στο ΕΣΥ, στο οποίο καταφεύγουν όλο και περισσότεροι πολίτες. Η νοσηλευτική κίνηση στα δημόσια νοσοκομεία σημείωσε πέρυσι αύξηση κατά 20%, ενώ η αυξητική τάση συνεχίζεται και φέτος (10%).

Δευτέρα 20 Ιουνίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ KATABOΛΗ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ KATABOΛΗ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ.
Κάνουμε γνωστό σε όλους τούς Συναδέλφους μας, ότι πιστώθηκαν ήδη από το απόγευμα της Παρασκευής οι λογαριασμοί μας με τα οφειλόμενα 5 μηνών , όπως μας είχε διαβεβαιώσει ή ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΔΕΔΥΑ.Δ.Ε.Δ.Υ.ΤΡΙΤΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011


ΗΜΕΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ


ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΗΜΕΡΑ ΨΗΦΟΥ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ


ΣΤΗ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ


Οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών, αποτέλεσμα και των αγωνιστικών παρεμβάσεων των εργαζομένων και όλης της κοινωνίας, δεν πρέπει να δημιουργήσουν καμιά αυταπάτη.

Οι εργαζόμενοι και το συνδικαλιστικό κίνημα κρίνουν την κάθε κυβέρνηση από την πολιτική της απέναντι στα προβλήματά τους και τα προβλήματα της κοινωνίας.

Η ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης και το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε, δεν σημαίνουν αλλαγή πολιτικής αλλά εμμονή στην ίδια αντιλαϊκή μνημονιακή πολιτική.

Τα αντιλαϊκά μέτρα του μεσοπρόθεσμου προγράμματος όπως η παραπέρα περικοπή μισθών και συντάξεων, αύξηση της έμμεσης και άμεσης φορολογίας, μείωση του εφάπαξ και των επικουρικών συντάξεων, ξεπούλημα των ΔΕΚΟ και της δημόσιας περιουσίας θα συνοδευτούν με αντιδραστικές θεσμικές παρεμβάσεις όπως η κατάργηση της μονιμότητας, η κατάργηση των συνδικαλιστικών και συλλογικών δικαιωμάτων κλπ.

Τα μέτρα μάλιστα αυτά θα προωθηθούν με δημοψήφισμα και θα υλοποιηθούν με βάση τους σχεδιασμούς με συνταγματικές αλλαγές.

Ταυτόχρονα στο επίπεδο της Ε.Ε. προωθείται το σύμφωνο για το ΕΥΡΩ που αποτελεί ταφόπλακα για τα δικαιώματα των εργαζομένων και των λαών όλης της Ευρώπης.

Το σύμφωνο για το ΕΥΡΩ και την ανταγωνιστικότητα της Ε.Ε. με τη διαρκή λιτότητα, την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, την ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων, τον περιορισμό του κοινωνικού κράτους και τη «συνταγματοποίηση» του χρέους, θα αποτελέσουν το άλλοθι για τη συνέχιση της ίδιας αντεργατικής πολιτικής.

Μπροστά στις παραπάνω εξελίξεις οι εργαζόμενοι, το συνδικαλιστικό κίνημα, η ελληνική κοινωνία συνεχίζουμε και κλιμακώνουμε τον αγώνα.

Καλούμε όλους τους εργαζόμενους στο Σύνταγμα την Τρίτη 21 Ιουνίου στις 7.00 το απόγευμα, ημέρα που η κυβέρνηση θέλει να πάρει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή.

Συγκεντρωνόμαστε έξω από τη Βουλή και διατρανώνουμε την αντίθεσή μας στις αντιλαϊκές νεοφιλελεύθερες πολιτικές, ανεξάρτητα από το ποιος τις ασκεί και θα τις ασκήσει.

Δίνουμε ψήφο εμπιστοσύνης σε μια άλλη πολιτική που κριτήριό της θα είναι οι ανάγκες των εργαζομένων και της κοινωνίας και όχι των δανειστών και των κερδοσκόπων.

Ενώνουμε τη φωνή μας με τους εργαζόμενους των άλλων χωρών της Ευρώπης ενάντια στο σύμφωνο για το ΕΥΡΩ.

Απαιτούμε να γίνει δημοψήφισμα για τη νέα συνθήκη στη χώρα μας και σ’ όλη την Ευρώπη.

Συνεχίζουμε με 48ωρη απεργία μαζί με τη ΓΣΕΕ τις ημέρες που το μεσοπρόθεσμο θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής.

Όλοι στο Σύνταγμα

Όλοι στον αγώναΑπό την Α.Δ.Ε.Δ.Υ.Πέμπτη 16 Ιουνίου 2011

ΑΔΕΔΥ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. χαιρετίζει τη μεγαλειώδη συμμετοχή των εργαζομένων στη χθεσινή γενική απεργία καθώς και την πρωτόγνωρη συμμετοχή των εργαζομένων και της κοινωνίας στις απεργιακές συγκεντρώσεις και τα συλλαλητήρια.
Οι εργαζόμενοι και η ελληνική κοινωνία με τη μαζική συμμετοχή τους διατρανώνουν την απόφασή τους να συνεχίσουν και να κλιμακώσουν τον αγώνα τους ενάντια στα αντιλαϊκά μέτρα της Κυβέρνησης  και της Τρόικα, που για να εξυπηρετήσουν τους τραπεζίτες και τους δανειστές οδηγούν τους εργαζόμενους και την κοινωνία στη φτώχεια και την εξαθλίωση.
Η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καταδικάζει τις προσπάθειες της Κυβέρνησης που έχουν ως  στόχο  τον εκβιασμό, τον αποπροσανατολισμό και την υποταγή των εργαζομένων και της κοινωνίας στις αντιλαϊκές μνημονιακές πολιτικές.
Καταδικάζει για μια ακόμη φορά την προσφυγή της Κυβέρνησης στη χρήση βίας.
Η  καταστολή με διάφορους τρόπους και με τόνους δακρυγόνων δεν μπορεί και δεν πρόκειται να αναστείλει και να κάμψει την απόφαση των μισθωτών, των συνταξιούχων, των ανέργων, των νέων για συνέχεια και κλιμάκωσης της συλλογικής τους δράσης.
Η παραμονή των απεργών και των διαδηλωτών στο Σύνταγμα και μετά τη χρήση χημικών εκφράζει τη διάθεση των εργαζομένων και της κοινωνίας για συνέχιση του αγώνα ενάντια σ’ αυτή την πολιτική, ανεξάρτητα από το ποιος την ασκεί και τα μέσα που χρησιμοποιεί.
Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. με βάση τις παραπάνω εκτιμήσεις, αποφάσισε να μη συμμετέχει στη σημερινή συνεδρίαση της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, η οποία θα συζητήσει το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα και να μην νομιμοποιήσει με την παρουσία της, προειλημμένες  αντιλαϊκές αποφάσεις.
Οι εργαζόμενοι θα συνεχίσουμε και θα κλιμακώσουμε τον αγώνα μας ενάντια στα μνημόνια και τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές.
Η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.  καλεί τους εργαζόμενους, τους νέους, τους άνεργους, όλους όσους πλήττονται από τα αντιλαϊκά μέτρα στο νέο αγωνιστικό ραντεβού στην Πλατεία Συντάγματος, την Τρίτη 21 Ιουνίου 2011 στις 7 το απόγευμα.

Από  την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Τρίτη 14 Ιουνίου 2011

ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΠΑΞ (ΑΔΕΔΥ)

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. με αγανάκτηση και οργή καταγγέλλει την εξελισσόμενη πρωτοφανή κυβερνητική αντεργατική επέλαση στο βιοτικό μας επίπεδο.

Η νέα κυβερνητική έφοδος στο εναπομείναν πενιχρό εισόδημά μας αποτελεί τη χαριστική βολή στην αναιμική αγοραστική δυνατότητά μας και θα μας οδηγήσει στην απόλυτη εξαθλίωση.

Με βάση τα δημοσιεύματα, η κυβέρνηση σχεδιάζει, εντός των ημερών, να προβεί σε μια άνευ προηγουμένου κλοπή και στο εφάπαξ. Σχεδιάζει να περικόψει το εφάπαξ σχεδόν στο μισό δηλ. μέχρι και 20.000€!!! Πρόκειται για μια απροκάλυπτη ληστεία χρημάτων που ανήκουν αποκλειστικά στους εργαζόμενους αφού μόνον αυτοί και όχι το κράτος, ανελλιπώς εισφέρουν στο ταμείο που δίνει το εφάπαξ. Το κράτος, αυτό που μόνο έκανε και κάνει, είναι με τις διορισμένες διοικήσεις του ταμείου, να διαχειρίζεται και να κατακρεουργεί τα αποθεματικά του ταμείου, για να υπηρετεί τις εκάστοτε κυβερνητικές σκοπιμότητες και πολιτικές.

Το θράσος της κυβέρνησης μάλιστα φθάνει σε τέτοιο σημείο που διαρρέει ότι θα κάνει περικοπές στο εφάπαξ και για όσους έχουν βγει στη σύνταξη!!!, έχει γίνει γι’ αυτούς σχετική συνταξιοδοτική πράξη και απλά το ταμείο εδώ και μέχρι τρία χρόνια δεν τους αποδίδει τα οφειλόμενά του σε αυτούς. Αντί δηλαδή να τους τα αποδώσει εντόκως, θα τους πάρει και ένα μεγάλο μέρος από τα χρωστούμενα του. Εκεί δηλ. «που μας χρωστούσανε μας παίρνουν και το βόδι» που λέει και ο λαός μας. Ποιος νόμος και ποιο δικαστήριο μπορεί να δεχτεί αυτό το ανήκουστο;

Μετά απ’ όλα αυτά, να είναι σίγουροι οι κυβερνώντες ότι η απόγνωση που δημιουργούν με τα καμώματά τους, είναι κακός σύμβουλος και αντικειμενικά δημιουργεί ανεξέλεγκτες καταστάσεις.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ

ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΦΑΠΑΞ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ, ΕΝΤΟΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΙΣΧΥΟΝ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΕΙ ΤΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΕΦΑΠΑΞ.Κυριακή 12 Ιουνίου 2011

Ο.Ε.Ν.Γ.Ε. Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας
Οι γιατροί του ΕΣΥ συμμετέχουν στην απεργία της 15ης Ιουνίου.

Το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Πολιτικής σε συνδυασμό με το «Σύμφωνο για το Ευρώ» και την ενδεχόμενη αναδιάρθρωση του χρέους με τους ό-ρους των δανειστών και της αγοράς, προδιαγράφουν θεσμοθετημένη λιτότητα δι-αρκείας, ιδιωτικοποίηση όλων των κοινωνικών αγαθών και πλήρη εκποίηση της δημόσιας περιουσίας για να παραμείνουν αλώβητα από την κρίση τα κέρδη του μεγάλου επιχειρηματικού κεφαλαίου, η φορολογική ασυλία του πλούτου, τα προνόμια του πελατειακού πολιτικού συστήματος, η παντοδυναμία της χρηματοπιστωτικής μαφίας και της διεθνούς τοκογλυφίας. Αυτό είναι ένα τριτοκο-σμικό κοινωνικό μοντέλο γενικευμένης φτώχειας, ακραίων ανισοτήτων και περιθωριοποίησης μεγάλων τμημάτων του πληθυσμού που παράγει καθημερινά απόγνωση, ανασφάλεια, συλλογική κατάθλιψη, αλλά ταυτόχρονα κοινωνική αγανάκτηση και οργή.

Η ΟΕΝΓΕ είχε πολύ έγκαιρα προειδοποιήσει την κοινωνία ότι «οι οριζόντιες περι-κοπές στο ΕΣΥ και η ακύρωση προγραμματισμένων βελτιώσεων, στο βωμό του Μνημονίου, βλάπτουν σοβαρά την Υγεία». Οι τελευταίες εξελίξεις επιβεβαιώνουν με τραγικό τρόπο την εκτίμηση αυτή. Καθημερινά θρηνούμε θύματα ή κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές, εξ αιτίας των ελλείψεων ιατρικού –νοσηλευτικού προσωπικού και υποδομών στα περισσότερα νοσοκομεία της χώρας. Τα κλειστά κρεβάτια ΜΕΘ αυξάνονται με αποτέλεσμα τη συνεχιζόμενη απώλεια άνω των 2500 αποτρέψιμων θανάτων ετησίως, νέων στην πλειοψηφία τους ανθρώπων.

Οι εργαζόμενοι και το συνδικαλιστικό κίνημα σ΄ αυτή τη κρίσιμη περίοδο αποτελούν τον κοινωνικό πόλο αντίστασης και ανατροπής αυτών των νεοφιλελεύθερων πολιτι-κών οργανώνοντας αποφασιστικούς και δυναμικούς αγώνες, στηρίζοντας τις μεγα-λειώδεις λαϊκές κινητοποιήσεις που αναπτύσσονται αυτή τη περίοδο στις πλατείες και απαιτώντας πολιτικές λύσεις διεξόδου από την κρίση.

Η ΟΕΝΓΕ καλεί τους γιατρούς του ΕΣΥ που εργάζονται σε Νοσοκομεία, Κέντρα Υ-γείας και Περιφερειακά Ιατρεία να συμμετάσχουν μαζικά στην καθολική απεργία της Τετάρτης 15 Ιουνίου και να ενώσουν τη φωνή τους στις συγκεντρώσεις και πορείες που θα πραγματοποιηθούν σ΄ όλη τη χώρα. Η ΟΕΝΓΕ θα συμμετάσχει και στις κινητοποιήσεις που θα πραγματοποιηθούν όταν συζητιέται και ψηφίζεται από την Ολομέλεια της Βουλής το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα, ώστε η Βουλή και το Σύνταγμα να κατακλυστεί από απεργούς και διαδηλωτές που θα εμποδίσουν το νέο έγκλημα σε βάρος των εργαζομένων και της χώρας μας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕΝΓΕ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Γ. Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Σας ανακοινώνουμε τους συναδέλφους που εκλέχτηκαν στις εκλογές της 8-6-2011 με σειρά ψήφων

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ1.ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

2.ΓΑΛΑΖΟΥΔΗ ΑΓΛΑΪΑ

3.ΓΚΟΥΛΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

4.ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ1.ΝΤΙΚΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ

2.ΜΟΡΦΑΚΙΔΟΥ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ

3.ΜΠΟΥΡΟΥΤΖΗ ΠΕΤΡΩ.ΜΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ1.ΓΚΕΝΤΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

2.ΠΕΧΛΙΒΑΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

3.ΦΙΛΛΙΠΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

4.ΜΠΕΝΕΧΟΥΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ

5.ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

6.ΜΗΤΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

7.ΚΩΣΤΕΝΙΔΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑΕΝΩΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ1.ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ

2.ΚΟΥΡΤΟΥΜΑ ΜΑΡΙΑ

3.ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

4.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

5.ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

6.ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

7.ΤΣΟΡΠΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ .ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ1.ΣΙΣΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

2.ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΜΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ1.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΡΟΔΙΑΝΗ

2.ΖΟΥΖΑΚΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ1.ΠΟΛΙΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗΜΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣΓΚΟΥΤΖΙΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ


ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΕΔΗΝ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ1.ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

2.ΓΑΛΑΖΟΥΔΗ ΑΓΛΑΪΑ

3.ΓΚΟΥΛΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

4.ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ


ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ


1.ΝΤΙΚΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ

2.ΜΟΡΦΑΚΙΔΟΥ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ

3.ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣΜΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ1.ΓΚΕΝΤΖΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

2.ΠΕΧΛΙΒΑΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

3.ΜΠΕΝΕΧΟΥΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ

4.ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

5.ΦΙΛΛΙΠΠΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

6.ΖΩΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ

7.ΜΗΤΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

8.ΜΠΑΜΠΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

9.ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΕΛΕΝΗ

10.ΞΕΝΟΔΟΧΙΔΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ
ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ1.ΚΟΥΡΤΟΥΜΑ ΜΑΡΙΑ

2.ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

3.ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

4.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

5.ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

6.ΤΣΟΡΠΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

7.ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΣΥ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ1.ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

2.ΓΑΛΑΖΟΥΔΗ ΑΓΛΑΪΑ

3.ΓΚΟΥΛΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

4.ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

5.ΓΚΕΝΤΖΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

6.ΠΕΧΛΙΒΑΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

7.ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

8.ΦΙΛΛΙΠΠΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

9.ΓΙΑΡΑΜΑΤΖΙΔΟΥ ΘΕΩΝΗ

10.ΖΩΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ

11.ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΙΔΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ

12.ΤΣΙΓΚΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

13.ΚΩΣΤΕΝΙΔΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ

ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ1.ΝΤΙΚΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ

2.ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ

3.ΚΟΥΡΤΟΥΜΑ ΜΑΡΙΑ

4.ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

5.ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

6.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

7.ΤΣΟΡΠΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΜΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

1.ΜΠΑΜΠΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

2.ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

3.ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΕΛΕΝΗ

4.ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

5.ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΡΤΕΜΙΣ

6.ΤΖΙΒΑΝΙΔΟΥ ΝΙΝΑ


ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΔΥ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

1.ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

2.ΓΑΛΑΖΟΥΔΗ ΑΓΛΑΪΑ

3.ΓΚΟΥΛΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

4.ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

5.ΓΚΕΝΤΖΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

6.ΠΕΧΛΙΒΑΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

7.ΓΙΑΡΑΜΑΤΖΙΔΟΥ ΘΕΩΝΗ

8.ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

9.ΦΙΛΛΙΠΠΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

10.ΜΠΕΝΕΧΟΥΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ

11.ΞΕΝΟΔΟΧΙΔΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ


ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ1.ΝΤΙΚΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ

2.ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ

3.ΜΟΡΦΑΚΙΔΟΥ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ

4.ΜΠΟΥΡΟΥΤΖΗ ΠΕΤΡΩ.

5.ΚΟΥΡΤΟΥΜΑ ΜΑΡΙΑ

6.ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

7.ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

8.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΜΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ1.ΖΩΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ

2.ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΙΔΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ

3.ΤΣΙΓΚΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

4.ΚΩΣΤΕΝΙΔΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ

5.ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΕΛΕΝΗ

6.ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ1.ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

2.ΤΣΟΡΠΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

3.ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

4.ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

Σάββατο 11 Ιουνίου 2011

ΑΠΕΡΓΙΑ ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ

10/06/2011 Διαμαρτυρία υγειονομικών έξω από το υπουργείο(ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ)

  «Δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα στο ΕΣΥ» έγραφε το πανό που κρατούσαν τρεις από τους περίπου 500 υγειονομικούς που διαμαρτυρήθηκαν χθες μπροστά από το υπουργείο Υγείας.


Ωρα 10.50 το πρωί, στην οδό Αριστοτέλους. Εργαζόμενοι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, νοσηλευτές, ερευνητικό προσωπικό, πληρώματα ασθενοφόρων, που πραγματοποιούσαν στάση εργασίας από τις 10 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι, φώναζαν τα πάγια αιτήματά τους, για προσλήψεις, νέο ενιαίο μισθολόγιο, ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.

Μαζί και η επίκαιρη διαμαρτυρία τους για μη αποπληρωμή των δεδουλευμένων, από τον μήνα Δεκέμβριο, υπερωριών τους, που τους έχει οδηγήσει το τελευταίο δεκαπενθήμερο σε καθημερινές κινητοποιήσεις -καταλήψεις, επισχέσεις εργασίας, κλείσιμο δρόμων- στα δημόσια νοσοκομεία.

Εξι μήνες απλήρωτες υπερωρίες

«Συνολικά οι υγειονομικοί στο ΕΣΥ είμαστε απλήρωτοι για τις πρόσθετες αμοιβές -υπερωρίες, νυχτερινά, αργίες- από τον Δεκέμβριο. Θα συνεχίσουμε χωρίς αμφιβολία τις κινητοποιήσεις μας», είπε στην «Ε» ο Σταύρος Κουτσιουμπέλης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ).

«Η μη καταβολή των δεδουλευμένων, που είναι εγκεκριμένη υπερεργασία, έρχεται πάνω στις περικοπές μισθών της πολιτικής του Μνηνονίου και σε άλλες επικίνδυνες αποφάσεις. Το υπουργείο Υγείας επικαλείται τεχνικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ενιαία Αρχή Πληρωμών. Εμείς θεωρούμε ότι η καθυστέρηση αυτή των 6-7 μηνών είναι πολιτική απόφαση: Χρήματα δεν υπάρχουν και προσπαθούν να τα εξοικονομήσουν κάνοντας περικοπές όπου μπορούν», πρόσθεσε.

«Οχι στην εμπορευματοποίηση, υποβάθμιση, απαξίωση και διάλυση του ΕΣΥ» έγραφε άλλο πανό, κι άλλο: «Οχι στην εκποίηση δημόσιων και κοινωνικών αγαθών».
«Τα 100 ευρώ μετράνε»

«Διαφωνούμε με πολλά από αυτά που έχει στο πρόγραμμα το υπουργείο Υγείας: τις συγχωνεύσεις των νοσοκομείων, την εμπορευματοποίηση του ΕΣΥ, με την κατάργηση της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης γιατρών και πανεπιστημιακών.

Εκείνο όμως που μας καίει είναι τα 100 ευρώ το μήνα που έχουμε να λάβουμε εδώ και έξι μήνες», είπαν στην «Ε» εργαζόμενοι στον «Αγιο Σάββα». «Για εκείνους τα 100 ευρώ το μήνα μπορεί να μην είναι τίποτα, εμένα πληρώνουν τα φροντιστήρια του παιδιού μου», πρόσθεσε εργαζόμενος στο ίδιο νοσοκομείο. «Εμάς τώρα, εκτός του ότι είμαστε απλήρωτοι, μας κόψανε την επιπλέον άδεια που παίρναμε λόγω της επικινδυνότητας του επαγγέλματός μας», είπε εργαζόμενος στην ιοντίζουσα ακτινοβολία στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Οι υγειονομικοί έξω από το υπουργείο αναχώρησαν γύρω στις 12, με προορισμό την πλατεία Κλαυθμώνος, όπου ενσωματώθηκαν με τους συγκεντρωμένους στο συλλαλητήριο ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ για το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΟΕΔΗΝ

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


ΓΙΑ ΤΗΝ 24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 15.06.2011

Συναδέλφισσες – οι,Η επίθεση ενάντια στα δικαιώματά μας κορυφώνεται με το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα της κυβέρνησης. Τα Δημόσια και Κοινωνικά αγαθά στοχοποιούνται, υποβαθμίζονται, διαλύονται. Η εκποίηση της Δημόσιας περιουσίας για την αποπληρωμή του χρέους συναντά εγκληματική πολιτική.

Η νέα φορολογική επίθεση σε βάρος των μισθωτών και των συνταξιούχων, συνεχίζει και κορυφώνει την άδικη και αντικοινωνική πολιτική της κυβέρνησης και της ΤΡΟΪΚΑ.

Η αντιλαϊκή πολιτική επεκτείνεται και στο χώρο της Δημόσιας Υγείας, Πρόνοιας.

Οι προσλήψεις παραπέμπονται στις καλένδες. Η υπαγωγή και της Υγείας – Πρόνοιας στον περιορισμό 1:10 συνιστά υποβάθμιση, απαξίωση και διάλυση των ευαίσθητων κοινωνικών υπηρεσιών.

Οι συγχωνεύσεις και συνενώσεις στοχεύουν στην μείωση των Δημόσιων υπηρεσιών και την εντατικοποίηση των εργαζομένων με ευέλικτες μορφές εργασίας. Οι μετακινήσεις προσωπικού στις υπό συγχώνευση μονάδες θα συνιστά καθημερινή πρακτική.

Η αύξηση των ωραρίων κατά μισή ώρα χωρίς εξαίρεση στις Υγειονομικές μονάδες παραβλέποντας την ανθυγιεινότητα χώρων και επαγγελμάτων, συνιστά ανάλγητη πολιτική οριζόντιων περικοπών. Στην ίδια λογική εντάσσεται και η αιφνιδιαστική περικοπή της ακτινολογικής άδειας στους εργαζόμενους στις ιοντίζουσες ακτινοβολίες.

Οι πρόσθετες αμοιβές ακόμη δεν έχουν αποπληρωθεί για το πρώτο 6μηνο του 2011. Το νέο Μισθολόγιο είναι σε λογική εξοικονόμησης πόρων και δεν διασφαλίζει, ότι ακόμη και οι χαμηλόμισθοι υγειονομικοί δε θα πληγούν περεταίρω.Συναδέλισσες – οι,

Η ΠΟΕΔΗΝ συμμετέχει στην 24ΩΡΗ Πανελλαδική – Πανεργατική απεργία ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ στις 15 ΙΟΥΝΙΟΥ.Τα αιτήματά μας συμπυκνώνονται στην αντίσταση στο Μνημόνιο και τις βλαπτικές πολιτικές για τους πολίτες και τους εργαζόμενους.Διεκδικούμε:

- ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΕΣΥ ΜΕ ΕΠΑΡΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΠΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

- ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

- ΝΕΟ ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΜΕ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΝ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ – ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ 13ου ΚΑΙ 14ου ΜΙΣΘΟΥ

- ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΓΙΑ ΑΡΓΙΕΣ – ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ – ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ

- ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΡΑ ΣΤΑ ΒΑΡΕΑ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

- ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΕΣΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ

- ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ, ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΣΥ

- ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

Πάρτε μέρος ΜΑΖΙΚΑ – ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ στα Συλλαλητήρια και τις Συγκεντρώσεις που πραγματοποιούν τα Εργατικά Κέντρα και τα Νομαρχιακά Τμήματα της ΑΔΕΔΥ.

Στην ΑΘΗΝΑ Κεντρική Συγκέντρωση στο ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ.

Προσυγκέντρωση 10π.μ. κάτω από τα γραφεία της ΠΟΕΔΗΝ και το ΥΥΚΑ.

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ

Πρόταση της 3ης και 4ης ΥΠΕ Δυτικής, Κ. Μακεδονίας και Θράκης

 Τη μείωση κατά 10% των κλινών νοσηλείας και κατά 50% του αριθμού των τμημάτων στα νοσοκομεία της Μακεδονίας εισηγούνται στο υπουργείο Υγείας οι αρμόδιες υγειονομικές περιφέρειες. Στο πλαίσιο της επικείμενης αναδιάταξης των μονάδων του ΕΣΥ, η 3η και η 4η Υγειονομική Περιφέρεια Δυτικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Θράκης κατέθεσαν τις προτάσεις τους στην ηγεσία του υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με τις οποίες θα μειωθεί κατά 845 κλίνες η δυναμικότητα των νοσοκομείων ευθύνης τους (σύνολο κλινών 9.216) και τα 530 τμήματα που διαθέτουν θα συγχωνευθούν διοικητικά σε 282. Στο ίδιο σχέδιο αναφέρεται η ανάγκη μετατροπής του νοσοκομείου Αφροδίσιων και Δερματικών Παθήσεων σε Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου και του νοσοκομείου Λοιμωδών Θεσσαλονίκης σε Κέντρο Αίματος Βορείου Ελλάδος.


Η 4η ΥΠΕ Μακεδονίας-Θράκης προτείνει να αποκτήσουν κοινές διοικήσεις τα Νοσοκομεία Καβάλας, Δράμας, Ξάνθης, τα Νοσοκομεία Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνής, Διδυμοτείχου και τα Νοσοκομεία Κιλκίς, Γουμένισσας. Τα 41 τμήματα των νοσοκομείων της 4ης ΥΠΕ συνενώνονται σε 19, οι κλίνες νοσηλείας μειώνονται κατά 153 (από 2.741 σε 2.588).


Τρίτη 7 Ιουνίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΟΕΔΗΝΑΘΗΝΑ 6/6/2011

ΑΡ.ΠΡΩΤ. 2536

ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΕΔΗΝΣυνάδελφοι

Με απόφαση της Ε.Ε. στηρίζουμε την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων που αποφάσισαν στην Γ.Σ που πραγματοποιήθηκε Κυριακή 5.6.2011 στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου ΑΤΤΙΚΟ των συναδέλφων που εργάζονται σε χώρους ακτινοβολιών. Η περικοπή της ακτινολογικής αδείας μας βρίσκει αντίθετους και εντάσσεται στο πλαίσιο των λογιστικών πρακτικών της Κυβέρνησης και του Υπουργού Υγείας, αδιαφορώντας για τις συνθήκες εργασίας και τους εργαζόμενους.

Η Ε.Ε. της ΠΟΕΔΗΝ καλύπτει τις απεργιακές κινητοποιήσεις.

1.Της Πέμπτης 9 ΙΟΥΝΙΟΥ από 10π.μ. έως το τέλος της βάρδιας και συγκέντρωσης κάτω από το ΥΥΚΑ στις 11.π.

2. Την Παρασκευή 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 24ωρη Πανελλαδική απεργία και συγκέντρωση στις 11π.μ. κάτω από το ΥΥΚΑ. Θα ακολουθήσει Γ.Σ σε χώρο που θα σας ανακοινωθεί μέσα από την συντονιστική επιτροπή αγώνα που έχει συσταθεί.

Καλούμε τα Δ.Σ. των Σωματείων να συμπαρασταθούν στους συναδέλφους των Νοσοκομείων τους, να τους παρέχουν κάθε κάλυψη και βοήθεια που τυχόν θα ζητηθεί. Καλούμε τα Δ.Σ. των Σωματείων να συμμετέχουν στης απεργιακές συγκεντρώσεις κάτω από ΥΥΚΑ.

Τέλος να μεριμνήσουν για το αναγκαίο προσωπικό ασφάλειας στους χώρους σύμφωνα με τα ισχύοντα.ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΕ ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                           Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΕΛΗΣ                                     ΕΡΜΗΣ ΚΑΣΣΕΣ

Δευτέρα 6 Ιουνίου 2011

ΠΟΕΔΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 ΑΘΗΝΑ 3/6/2011


ΑΡ.ΠΡΩΤ. 2524ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΕΔΗΝ συνεδρίασε εκτάκτως την Παρασκευή 3/6/2011. Εκτίμησε τις εξαγγελίες της Κυβέρνησης για τα νέα οικονομικά μέτρα που διαλύουν το κοινωνικό κράτος, ανατρέπουν δικαιώματα των πολιτών και εργαζομένων που κατακτήθηκαν με αγώνες δεκαετιών εμπορευματοποιούν την Υγεία.

Οι μειώσεις μισθών και συντάξεων, οι συγχωνεύσεις – καταργήσεις δημοσίων οργανισμών, οι ιδιωτικοποιήσεις υπηρεσιών και επιχειρήσεων του Δημοσίου, οι αυξήσεις των εμμέσων – αμέσων φόρων, η εκτίναξη της ανεργίας οδηγούν πάνω από τους μισούς Έλληνες πολίτες να ζουν κάτω από το όριο της φτώχιας.

Το Δημόσιο Σύστημα Υγείας καταρρέει από τις ελλείψεις προσωπικού που καθημερινά η κατάσταση επιδεινώνεται από τις αθρόες συνταξιοδοτήσεις, την εμπορευματοποιήση των υπηρεσιών, την μείωση των προϋπολογισμών των Νοσοκομείων εξαιτίας των οποίων παρατηρείται έλλειψη υλικών, την διαφθορά και την παραοικονομία που συνεχίζεται παρά τους «κομπασμούς» του Υπουργού Υγείας. Οι εξαγγελίες για νέες μειώσεις μισθών των υγειονομικών αν και είναι οι χαμηλότερα αμειβόμενοι Δημόσιοι Υπάλληλοι.

Καθυστερούν να πληρωθούν οι δεδουλευμένες πρόσθετες αμοιβές των εργαζομένων από τον Δεκέμβρη του έτους 2010.Α Ν Τ Ι Σ Τ Ε Κ Ο Μ Α Σ Τ Ε:

• Πανελλαδική Στάση Εργασίας όλων των επαγγελματικά απασχολούμενων στις ιοντίζουσες ακτινοβολίες όλων όσοι φορούν δοσίμετρο την Τετάρτη 8 Ιουνίου από 10π.μ. ως το τέλος της βάρδιας.

Στην Αθήνα συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το ΥΥΚΑ με αίτημα να μην περικοπή η ακτινολογική άδεια και να αποσυρθεί άμεσα η σχετική νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης που δείχνει αναλγησία και αδιαφορία για τις συνθήκες δουλειάς και τους εργαζόμενους.

• Την ΠΕΜΠΤΗ 9/6/2011 προκηρύξαμε 5ωρη ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 10.00 – 15.00 και συγκέντρωση των υγειονομικών της Αττικής στις 10.30π.μ. στο Υπουργείο Υγείας. Αφού διαδηλώσουμε θα πάμε πορεία στην Πλατεία ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ όπου πραγματοποιείται Συλλαλητήριο ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ για το ξεπούλημα της Δημόσιας περιουσίας.

Στην Θεσσαλονίκη συμμετοχή στο Συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί από ΕΔΟΘ και Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

Στην υπόλοιπη Ελλάδα συμμετοχή στα Συλλαλητήρια που θα πραγματοποιήσουν τα Ν.Τ. της ΑΔΕΔΥ.

• 24ωρη ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ που πιθανολογείται για τη 15 ΙΟΥΝΙΟΥ ανάλογα με την ημέρα συζήτησης στη Βουλή του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Σταθερότητας

• Κινητοποίηση την 21η Ιουνίου στα πλαίσια υλοποίησης της απόφασης των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων για πραγματοποίηση απεργίας και συλλαλητηρίου με όλους τους εργαζόμενους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η μορφή θα αποφασισθεί ανάλογα με τις εξελίξεις.Τα αιτήματα των κινητοποιήσεων εκτός των γενικότερων αιτημάτων είναι:- ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΕΣΥ ΜΕ ΕΠΑΡΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΠΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

- ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

- ΝΕΟ ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΜΕ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΝ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ – ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ 13ου ΚΑΙ 14ου ΜΙΣΘΟΥ

- ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΓΙΑ ΑΡΓΙΕΣ – ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ – ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ

- ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΡΑ ΣΤΑ ΒΑΡΕΑ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

- ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΕΣΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ

- ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ, ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΣΥ

- ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΕΛΗΣ ΕΡΜΗΣ ΚΑΣΣΕΣΠαρασκευή 3 Ιουνίου 2011

Ο.Ε.Ν.Γ.Ε. Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας

 Ο.Ε.Ν.Γ.Ε. Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας


O.E.N.G.E. Federation of Hospital Doctors of GreeceΘεσσαλονίκη, 2 Ιουνίου 2011ΔΗΛΩΣΗ

Ο υπουργός Υγείας κ. Α. Λοβέρδος ξημεροβραδιάζεται στα ερείπια του

κοινωνικού κράτους, ανασκαλεύοντας και ξεπουλώντας ότι απόμεινε από το

δημόσιο χαρακτήρα του. Σήμερα μιλώντας στη Βουλή ανασκάλεψε το θεσμό

της Πλήρους και Αποκλειστικής Απασχόλησης των νοσοκομειακών γιατρών.

Ο θεσμός αυτός υπήρξε βασικό στοιχείο του ΕΣΥ ήδη από τον ιδρυτικό νόμο

που ψήφισε ο αείμνηστος Γ. Γεννηματάς το 1983. Στόχος ήταν να μην

επιτρέπεται στους νοσοκομειακούς γιατρούς να διατηρούν ιδιωτικά ιατρεία,

που ως γνωστόν αποτελούν ιμάντα διακίνησης και εκμετάλλευσης των

ασθενών που νοσηλεύονται στο ΕΣΥ.

Το 1992 η απόπειρα της κυβέρνησης Μητσοτάκη να καταργήσει το θεσμό και

να επαναφέρει το ΕΣΥ στην πρωτόγονη μετεμφυλιακή κατάσταση στέφθηκε

από παταγώδη αποτυχία. Δύο χρόνια αργότερα το ΠΑΣΟΚ που επανήλθε στην

κυβέρνηση κατήργησε οριστικά αυτές τις διατάξεις, κατάργηση που ισχύει

μέχρι σήμερα. Αίφνης ο κ. Λοβέρδος, παριστάνοντας τον ρηξικέλευθο και

εκσυγχρονιστή πολιτικό, ανακοίνωσε στη Βουλή ότι σκέφτεται να επαναφέρει

το ΕΣΥ στην εποχή Μητσοτάκη, σκέψη στην οποία συμφώνησε ασμένως και ο

τομεάρχης υγείας της ΝΔ κ. Θ. Γιαννόπουλος.

Οι νοσοκομειακοί γιατροί έχουν δηλώσει κατά τον πλέον κατηγορηματικό

τρόπο ότι θεωρούν την Πλήρη και Αποκλειστική Απασχόληση ως βασικό

συστατικό στοιχείο του ΕΣΥ και μάλιστα απαιτούν να ισχύσει και για τους

Πανεπιστημιακούς, καθώς και τους στρατιωτικούς γιατρούς.

Καλούμε λοιπόν πολίτες και κοινωνικούς φορείς να προβάλουν σθεναρή

αντίσταση στα σχέδια του κατεδαφιστή Α. Λοβέρδου και από κοινού με τους

νοσοκομειακούς γιατρούς να ακυρώσουν τους ελεεινούς αυτούς

σχεδιασμούς.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΕΝΓΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΔΕΔΥ

 Αθήνα 2.6.2011


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                       ΑΔΕΔΥ

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 191

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στη σημερινή έκτακτη συνεδρίαση της,

εκτιμώντας τα νέα σκληρά μέτρα εξόντωσης της Ελληνικής κοινωνίας

που φέρνει η κυβέρνηση, ύστερα από τις ανάλογες συνεννοήσεις με την

Τρόικα, (νέες μειώσεις μισθών και συντάξεων, λουκέτα και

συγχωνεύσεις δημοσίων οργανισμών, ιδιωτικοποιήσεις υπηρεσιών και

επιχειρήσεων του Δημοσίου, απολύσεις Δημοσίων Υπαλλήλων -

μετατάξεις υπό προϋποθέσεις που οδηγούν εμμέσως στην ανεργία

χιλιάδες εργαζόμενους-, μείωση του αφορολόγητου για μισθωτούς,

επιβολή εισφοράς υπέρ των ανέργων, πάγωμα και του χρονοεπιδόματος,

αύξηση τελών κυκλοφορίας, διεύρυνση του ΦΠΑ κ.τ.λ..)

Αποφάσισε, ύστερα από εξουσιοδότηση του Γενικού Συμβουλίου

στις 13/5/2011, τα παρακάτω:

1. Την Πέμπτη 9 Ιουνίου 2011: Στάση εργασίας για όλους τους

εργαζόμενους του Λεκανοπεδίου Αττικής, του Νομού Θεσσαλονίκης

καθώς και σε όποιους Νομούς, τα Νομαρχιακά Τμήματα της

Α.Δ.Ε.Δ.Υ. πραγματοποιήσουν συλλαλητήρια, από τις 11:00 π.μ. έως

τη λήξη του ωραρίου. Το συλλαλητήριο της Αθήνας θα

πραγματοποιηθεί στις 11:00 π.μ. στην Πλατεία Κλαυθμώνος.

2. Ενόψει της κατάθεσης στη Βουλή του Μεσοπρόθεσμου

Προγράμματος, που με την ψήφισή του θα συγκεκριμενοποιήσει τις

πολιτικές της ισοπέδωσης και των ανατροπών που οδηγούν στο

ξεπούλημα της Δημόσιας περιουσίας, στην κατάρρευση της

κοινωνίας, σε νέα ύφεση τη οικονομία, σε διεύρυνση την ανεργία, σε

μεγαλύτερη υπερχρέωση τη χώρα και εξαθλίωση το λαό μας:

Πραγματοποιεί Γενική – Πανελλαδική, 24ωρη απεργιακή

κινητοποίηση (κατά πάσα πιθανότητα τη 15η Ιουνίου –εξαρτάται από

το πότε θα κατατεθεί στη Βουλή το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα)

3. Στα πλαίσια της υλοποίησης της απόφασης των Ευρωπαϊκών

Συνδικάτων, για πραγματοποίηση απεργίας και συλλαλητηρίων με

όλους τους εργαζόμενους σε ολόκληρη την Ευρώπη, θα

πραγματοποιηθεί ανάλογη κινητοποίηση και στην Αθήνα την 21η

Ιουνίου, το είδος της μορφής της θα αποφασιστεί ανάλογα και με τις

εξελίξεις.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.