Το Νοσοκομείο σου ή ... το νοσοκομείο "μισή ώρα δρόμος"
Με έναν ξεχωριστό τρόπο, συνεχίζει, τον αγώνα του, ο Σύλλογος εργαζομένων, του Νοσοκομείου Κομοτηνής, δημιουργώντας, ένα βίντεο, στο διαδίκτυο. Μέσα, από αυτό, στέλνουν μήνυμα στους πολίτες και τους ζητάνε, την συμπαράσταση και την αλληλεγγύη τους, ώστε, το Νοσοκομείο Κομοτηνής, να παραμείνει ανοικτό. «Μην επιτρέψεις, να σου στερήσουν, το δικαίωμα, στην περίθαλψη. Το νοσοκομείο Κομοτηνής, πρέπει, να παραμείνει ανοικτό. Καμία κλειστή κλινική, καμία υποβάθμιση. Στήριξε την προσπάθεια μας, φώναξε κι εσύ μαζί μας, για ένα νοσοκομείο, χωρίς κενά, σε ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό. Δεν κλείνουν, απλά, ένα νοσοκομείο, βάζουν σε κίνδυνο, την ζωή όλων μας».

Δευτέρα 27 Ιουνίου 2011

Tο περίφημο άρθρο 66

  Tο περίφημο άρθρο 66 που ψηφίστηκε στο νόμο «Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις»

1.Επιτρέπει στους Διοικητές των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις και με ιδιωτικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις, με βάση τις οποίες θα καλύπτεται από αυτές η δαπάνη για επίσκεψη, διαγνωστικές, επεμβατικές και θεραπευτικές πράξεις, που διενεργούνται κατά την ολοήμερη, πέραν του τακτικού ωραρίου, λειτουργία σε ασφαλισμένους τους και για τις οποίες υπηρεσίες θα ισχύει ειδικό αυξημένο τιμολόγιο.

2. Επιτρέπει, με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και Υπουργού Υγείας, οι εκτός έδρας μετακινήσεις των πληρωμάτων του ΕΚΑΒ κατ’ εντολή της διοίκησης να καθορίζονται κατ ‘έτος και κατά μήνα και πέραν των υφιστάμενων ορίων των 60 +20 ημερών

3. Eισάγει με μια εντελώς καινούργια διάταξη την περιβόητη «κλιμακωτή» χορήγηση άδειας ακτινοπροστασίας (η οποία καταργεί στην πράξη την άδεια αυτή από τους εργαζόμενους στα τμήματα ιοντιζουσών ακτινοβολιών) .

4.Δίνει πλέον την δυνατότητα στις διοικήσεις να ΜΕΙΩΣΟΥΝ από κάποιους και αυτό το ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΦΗΜΕΡΕΥΣΗΣ που ελάμβαναν μέχρι τώρα οι γιατροί,στην αποζημίωση των ενεργών εφημεριών όλων των βαθμίδων των γιατρών του ΕΣΥ και όλων των ζωνών,χωρις να υπάρχει  ένα Σάββατο και μία Κυριακή ή εξαιρέσιμη.

5.Προβλέπει ότι τα Νοσοκομεία που διασυνδέονται μέσω των συνενώσεων και συνδιοικήσεων , θα διοικούνται από ενιαίο συλλογικό όργανο Διοίκησης.
Το εν λόγω Διοικητικό Συμβούλιο είναι πενταμελές, όταν ο συνολικός αριθμός οργανικών κλινών των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων είναι πενταμελές μέχρι τριακόσιες ενενήντα εννέα (399) κλίνες και επταμελές για τετρακόσιες (400) και άνω κλίνες .
Ο συνολικός συντονισμός των ιατρικών υπηρεσιών των Νοσοκομείων που θα λειτουργήσουν με ενιαία συλλογική Διοίκηση, ασκείται από τον Συντονιστή Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας του μεγαλύτερου σε οργανική δύναμη κλινών Νοσοκομείου εξαιρουμένων των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων.
Ο συνολικός συντονισμός των Υπηρεσιών (Νοσηλευτική, Διοικητική - Οικονομική, Τεχνική - Ξενοδοχειακή, Πληροφορική) των Νοσοκομείων που θα λειτουργήσουν με ενιαία συλλογική Διοίκηση, ασκείται από τον Προϊστάμενο των αντίστοιχων Υπηρεσιών του μεγαλύτερου σε οργανική δύναμη κλινών Νοσοκομείου εξαιρουμένων των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων

6.Το επίδομα θέσης ευθύνης (235 ευρώ) των Διευθυντών γιατρών ΕΣΥ θα το παίρνουν μόνο οι συντονιστές διευθυντές γιατροί του ΕΣΥ.