Το Νοσοκομείο σου ή ... το νοσοκομείο "μισή ώρα δρόμος"
Με έναν ξεχωριστό τρόπο, συνεχίζει, τον αγώνα του, ο Σύλλογος εργαζομένων, του Νοσοκομείου Κομοτηνής, δημιουργώντας, ένα βίντεο, στο διαδίκτυο. Μέσα, από αυτό, στέλνουν μήνυμα στους πολίτες και τους ζητάνε, την συμπαράσταση και την αλληλεγγύη τους, ώστε, το Νοσοκομείο Κομοτηνής, να παραμείνει ανοικτό. «Μην επιτρέψεις, να σου στερήσουν, το δικαίωμα, στην περίθαλψη. Το νοσοκομείο Κομοτηνής, πρέπει, να παραμείνει ανοικτό. Καμία κλειστή κλινική, καμία υποβάθμιση. Στήριξε την προσπάθεια μας, φώναξε κι εσύ μαζί μας, για ένα νοσοκομείο, χωρίς κενά, σε ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό. Δεν κλείνουν, απλά, ένα νοσοκομείο, βάζουν σε κίνδυνο, την ζωή όλων μας».

Τρίτη 30 Αυγούστου 2011

Η ΟΕΝΓΕ συμμετέχει στη 48ωρη παν- ιατρική απεργία

 
Ο.Ε.Ν.Γ.Ε. Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας

Αθήνα, 29 Αυγούστου 2011

Η ΟΕΝΓΕ συμμετέχει στη 48ωρη παν- ιατρική απεργία
στις 8 και 9 Σεπτεμβρίου

Αγαπητές& αγαπητοί συνάδελφοι
Η Γενική Συνέλευση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου διεξήχθη στην Αθή-
να το Σάββατο 20 Αυγούστου και αποφάσισε ομόφωνα την κήρυξη 48ωρης
παν- ιατρικής απεργίας στις 8 και 9 Σεπτεμβρίου 2011.
Τα μείζονα ζητήματα που τίθενται είναι η έναρξη λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ στις
αρχές Σεπτέμβρη και οι συγχωνεύσεις Νοσοκομείων με ταυτόχρονη λειτουρ-
γία Τομέων και κατάργηση της αυτόνομης ύπαρξης των Τμημάτων στα Νοσο-
κομεία.
Και τα δύο είναι ζητήματα μείζονος σημασίας για τους γιατρούς των Νοσοκο-
μείων και Κέντρων Υγείας της χώρας.
Τυχόν έναρξη λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ με τις αποικιακές συμβάσεις των
850 ευρώ, χωρίς εργασιακά δικαιώματα και μετακύλιση τεράστιου φόρ-
του εργασίας στους συμβεβλημένους γιατρούς απαξιώνει κατακόρυφα την
άσκηση της ιατρικής στη χώρα μας. Επιπλέον δημιουργεί συνθήκες, ώστε σε
σύντομο χρονικό διάστημα η κυβέρνηση να προβεί σε κατακόρυφη μείωση
των αποδοχών και στους γιατρούς του ΕΣΥ με το επιχείρημα της εξομοίωσης
απολαβών ανάμεσα στον Δημόσιο και τον Ιδιωτικό τομέα.
Είναι αυτονόητο πως πρέπει να εκλείψει στην παρούσα συγκυρία η «πολυτέ-
λεια» διχαστικών λογικών. Νοσοκομειακοί γιατροί, αυτοαπασχολούμενοι και
γιατροί των ασφαλιστικών ταμείων πρέπει να αντιδράσουμε ενιαία, δυναμι-
κά και συντονισμένα, ώστε να αποτρέψουμε τον αφανισμό του κλάδου μας.
Η λειτουργία Τομέων και κατάργηση της αυτόνομης ύπαρξης των Τμημά-
των στα Νοσοκομεία παραμένει στην ατζέντα του υπουργείου Υγείας.
Σύντομα θα εισαχθεί ως θέμα στο ΚΕΣΥΠΕ, ώστε να περιβληθεί το μανδύα της
νομιμοφάνειας και στη συνέχεια θα επιχειρηθεί η καθολική εφαρμογή του.
Εφημερίες ανά τομέα θα σημάνουν αυτομάτως κατάργηση κάθε έννοιας
ειδικότητας και επιστροφή των Νοσοκομείων σε συνθήκες υπανάπτυκτων
χωρών της Αφρικής.
Το τρίτο ζήτημα που θα επιχειρηθεί ν΄ ανοίξει στις αρχές Φθινοπώρου είναι η
επιβολή εξετάσεων ειδικότητας. Παρά τις φτηνές ρητορίες του κ. Λοβέρδου
οι εξετάσεις δεν θα μικρύνουν καθόλου την πολύχρονη λίστα αναμονής. Α-
1
2
πλά θα πετάξουν εκτός ειδικότητας το μεγαλύτερο μέρος των νέων γιατρών,
πράγμα που στις συνθήκες ανταγωνισμού θα σημάνει αυτομάτως την επαγ-
γελματική και επιστημονική τους περιθωριοποίηση.
Η ΟΕΝΓΕ έχει διαμορφώσει σαφή θέση για το ζήτημα της ιατρικής εκπαίδευ-
σης και στη θέση αυτή θα επιμείνει δυναμικά από κοινού με τους ειδικευό-
μενους και τους φοιτητές ιατρικής.
Αγαπητές& αγαπητοί συνάδελφοι
Με βάση όλα τα παραπάνω είναι άκρως επιβεβλημένη η μαζική συμμετοχή
των γιατρών ΕΣΥ στη 48ωρη απεργία της Πέμπτης 8 και Παρασκευής 9 Σε-
πτεμβρίου καθώς και η συμμετοχή στις διαδηλώσεις της ΔΕΘ, οι οποίες φέ-
τος λαμβάνουν έναν ιδιαίτερο αντιμνημονικό χαρακτήρα.
Συναδελφικά
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΕΝΓΕ

Δευτέρα 29 Αυγούστου 2011

Επικουρικό Προσωπικό (Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής)

Θεσσαλονίκη, 26 Αυγούστου 2011

Αριθμ. πρωτ. : 16090

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ανακοινώνουμε ότι, η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, ύστερα από τις υπ’ αριθμ. πρωτ. Υ10β/ΓΠ 83766/27-07-2011 & Π4/ΓΠ 34807/05-05-2011
Κοινές Αποφάσεις των Υπουργών Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών,
πρόκειται να προσλάβει Επικουρικό Προσωπικό, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου,
χρονικής διάρκειας από έξι (6) έως δώδεκα (12) μήνες, για την κάλυψη επιτακτικών
αναγκών των παρακάτω Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α ευθύνης της:
Νοσοκομείο Θέσεις:

Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής

ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων 6                                                                 8 μήνες
ΤΕ Νοσηλευτών-τριών 2                                                                   12 μήνες
ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού
(Τραυματιοφορέων ή Μεταφορέων Ασθενών)  2                                  12 μήνες
                                         
ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου 2                                                                 8 μήνες
ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας (εν ελλείψει ΔΕ Χειριστών )  1              8 μήνες


Σύνολο θέσεων 13

Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που περιέχει τις θέσεις και περαιτέρω λεπτομέρειες μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΔΕΔΥ

 

Αθήνα 24.8.2011

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2
105 57 ΑΘΗΝΑ
Τηλ 213.16.16.900
Fax 2103246165
             adedy1@adedy.gr
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 287


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΠραγματοποιήθηκε σήμερα συνάντηση της Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κ. Γιώργο Κουτρουμάνη, κατά τη διάρκεια της οποίας τέθηκαν και συζητήθηκαν τα εξής θέματα:
1.     Ένταξη των εργαζομένων στις Δημόσιες Υπηρεσίες στον κανονισμό των ΒΑΕ, διεύρυνση της λίστας και προώθηση των θεσμικών ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων τους.
2.     Τα πιθανά προβλήματα που θα προκύψουν στα Ασφαλιστικά Ταμεία του Δημοσίου, ύστερα από την απόφαση της κυβέρνησης για αναστολή της ημερομηνίας λήξης των Ομολόγων για μετά από 30 χρόνια.
3.     Την αντιμετώπιση των προβλημάτων του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, το οποίο αδυνατεί να καταβάλει εγκαίρως  το εφάπαξ των νέων συνταξιούχων.
Οι απαντήσεις που δόθηκαν, ιδιαίτερα για το Τ.Π.Δ.Υ., αποτελούν επανάληψη των δεσμεύσεων που είχαν αναλάβει οι Υπουργοί Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οικονομικών, σε προηγούμενες συναντήσεις με την Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., οι οποίες όμως δεν έχουν υλοποιηθεί.
Επιπλέον δεσμεύτηκε πως θα αντιμετωπίσει ενιαία το ζήτημα των ΒΑΕ μεταξύ ιδιωτικού και δημοσίου τομέα.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΔΕΔΥ (ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ)

 

Αθήνα 25.8.2011

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2
105 57 ΑΘΗΝΑ
Τηλ 213.16.16.900
Fax 2103246165
             adedy1@adedy.gr
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 289

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Οι θέσεις της Κυβέρνησης, σχετικά με το νέο Μισθολόγιο των Δημοσίων Υπαλλήλων, όπως αυτές περιγράφονται στη χθεσινή ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, αποκαλύπτουν ότι η Κυβέρνηση υπαναχώρησε από όλες τις έως σήμερα δεσμεύσεις και υποσχέσεις της.

Από την ανακοίνωση αυτή καθίσταται απολύτως σαφές ότι η Κυβέρνηση οδηγείται στον πλήρη διαχωρισμό «νέων» και «παλαιών» υπαλλήλων, μέσω της διαφορετικής μισθολογικής τους μεταχείρισης, ενώ παράλληλα σχεδιάζει την επιβολή νέων περικοπών σε βάρος του συνόλου των εργαζομένων στο Δημόσιο. Οι σχεδιασμοί αυτοί, εάν υλοποιηθούν, οδηγούν αφενός στη διατήρηση των ήδη υπαρχόντων εσωτερικών ανισοτήτων, ενώ ταυτόχρονα δημιουργούν νέες -και μάλιστα ιδιαίτερα άδικες ανισότητες- μεταξύ εργαζομένων, που όχι απλώς εργάζονται σε διαφορετική Υπηρεσία, αλλά και μέσα στο ίδιο Γραφείο!

Οι σχεδιασμοί της Κυβέρνησης, είναι προφανές ότι, δεν αφορούν σε καμία περίπτωση ένα Νέο Ενιαίο Μισθολόγιο αποκατάστασης αδικιών, ενίσχυσης εισοδημάτων (ιδιαίτερα των χαμηλόμισθων Δημοσίων Υπαλλήλων), ένα Μισθολόγιο διαφάνειας, ισότητας, το οποίο θα εξορθολογήσει τις υπάρχουσες στρεβλώσεις και θα συμβάλλει στην πιο αποτελεσματική λειτουργία των Δημοσίων Υπηρεσιών.

Αντιθέτως τέτοιου είδους σχεδιασμοί «υποτάσσουν» το Μισθολόγιο στους γενικότερους δημοσιονομικούς στόχους, με άγνωστες συνέπειες για το ήδη “κατακρεουργημένο” εισόδημα της πλειοψηφίας των εργαζομένων στο Δημόσιο Τομέα. Στο πλαίσιο αυτό πρόκειται σαφώς για ένα Μισθολόγιο, το οποίο, αντί να αναβαθμίζει τις αποδοχές ενός μεγάλου μέρους των Δημοσίων Υπαλλήλων, βασιζόμενο στην αρχή: «Υπάλληλοι με τα ίδια τυπικά προσόντα, θα αμείβονται με τον ίδιο τρόπο» (αρχή που κατά κόρον χρησιμοποιήθηκε από την Κυβέρνηση κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών, για επικοινωνιακούς όπως φαίνεται μόνο λόγους), οδηγεί σε νέα υποβάθμιση των αποδοχών, με μεγάλους χαμένους, τόσο τους νεοεισερχόμενους όσο και τους χαμηλόμισθους στο Δημόσιο.

Επιπλέον, η αναφορά που γίνεται στη χθεσινή ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, περί διατήρησης προσωπικής διαφοράς για το σύνολο των Δημοσίων Υπαλλήλων, οδηγεί αυτομάτως σε σαφή συμπεράσματα για το μέγεθος των περικοπών που πρόκειται να ακολουθήσουν, τόσο σε βραχυπρόθεσμο όσο και μεσο-μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα.

Πρόκειται ασφαλώς για ένα ακόμη τέχνασμα με στόχο τον αποπροσανατολισμό του δημοσιοϋπαλληλικού κόσμου, στη βάση πολλών άλλων που προηγήθηκαν τους τελευταίους μήνες που μιλούσαν για αυξήσεις στους χαμηλόμισθους Δημοσίους Υπαλλήλους.
         
Ταυτόχρονα, η σύνδεση του νέου μισθολογίου με το βαθμολόγιο θα καταδικάσει την πλειοψηφία των εργαζομένων στο Δημόσιο σε νέα μισθολογική καθήλωση.

Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ., παραμένοντας πιστή στις αρχές της, διεκδικεί την καθιέρωση ενός νέου Ενιαίου και Δίκαιου Μισθολογίου, για το σύνολο των εργαζομένων στο Δημόσιο, ένα μισθολόγιο το οποίο θα αναβαθμίζει οικονομικά τους εργαζόμενους, θα αναπληρώνει τις απώλειες των τελευταίων ετών, θα αποκαθιστά τις εσωτερικές ανισότητες μεταξύ εργαζομένων, θα υπηρετεί τη βασική αρχή της ενιαίας και ισότιμης αντιμετώπισης όλων των υπαλλήλων, συμβάλλοντας έτσι στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των Δημοσίων Υπηρεσιών.

Στο σημείο αυτό, επισημαίνουμε ότι οι απώλειες του συνολικού εισοδήματος των Δημοσίων Υπαλλήλων αγγίζουν πια το 40%. Οι συνάδελφοι/εργαζόμενοι στο Δημόσιο έχουν ξεπεράσει προ πολλού τα όριά τους και τονίζουμε ότι δεν θα δεχτούμε καμία περαιτέρω μείωση των εισοδημάτων μας. 

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

ΒΑΡΕΑ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ (ΠΟΕΔΗΝ)

 


ΑΘΗΝΑ 23/8/2011
ΑΡ.ΠΡΩΤ. 2737ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
                     κο ΓΙΩΡΓΟ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ                Κύριε Υπουργέ,
                Η Διαρκής Επιτροπή Κρίσεων Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων για την υπαγωγή εργασιών, ειδικοτήτων ή χώρων εργασίας στα ΒΑΡΕΑ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ή ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ που συγκροτήσατε με βάσει το Ν.3863/2010 κατέθεσε το ΠΟΡΙΣΜΑ της.
                Στο πόρισμα διαπιστώσαμε σημεία σύγκλισης αλλά και διαφωνίες με τις θέσεις της ΠΟΕΔΗΝ για ένταξη στα ΒΑΕ των εργαζομένων των Νοσοκομείων, Κέντρων Υγείας, Προνοιακών Ιδρυμάτων, ΕΚΑΒ. Η πρόταση της Επιτροπής για Ενιαίο Κατάλογο ΒΑΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία, επιτρέπει την ένταξη των Υγειονομικών με ασφαλιστικό φορέα το Δημόσιο, που μέχρι σήμερα είναι αποκλεισμένοι.
                Η διατήρηση στη πρόταση, αφενός των Νοσηλευτικών και Προνοιακών Ιδρυμάτων ως Ανθυγιεινών χώρων και αφετέρου των επαγγελμάτων που μέχρι σήμερα είναι ενταγμένα πλην τραπεζοκόμων ασθενών και φυλάκων, αποτελεί βάση συζήτησης όμως εμπεριέχει αδικίες για επαγγέλματα υγείας και πρόνοιας που δεν εντάσσονται.
                Στον επικαιροποιημένο κατάλογο ΒΑΕ θα πρέπει να περιγράφονται σωστά τα επαγγέλματα σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα υπ’αριθμ. 87/1986 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης των Νοσοκομείων» και των τροποποιήσεων αυτού.
                Ασφαλώς και πρέπει να ενταχθούν στα ΒΑΕ τα κάτωθι επαγγέλματα:

1. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
·         ΠΕ, ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
·         ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ, ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ, ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ
·         ΤΕ ΜΑΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
·         ΤΕ, ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ, ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ
·         ΔΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ (ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ)
·         ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ, ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ, ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ, ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ).

2. ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
·         ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ, ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ), ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ)

3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ Ή ΣΤΑ ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
·         ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ, ΧΗΜΙΚΩΝ, ΦΥΣΙΚΩΝ, ΒΙΟΛΟΓΩΝ, ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΚΟΣΤΟΛΟΓΩΝ, ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ, ΓΕΟΠΩΝΩΝ, ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ, ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ, ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ, ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ, ΠΑΙΓΝΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ, ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΟΔΟΤΕΧΝΙΤΩΝ.

4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
·         ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ ΜΗΧΝΙΚΩΝ (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ), ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ, ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΤΩΝ, ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΩΝ, ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ, ΨΥΚΤΙΚΩΝ, ΚΤΙΣΤΩΝ, ΕΛΑΙΟΧΡΟΜΑΤΙΣΤΩΝ, ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ, ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ, ΜΑΓΕΙΡΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ, ΚΗΠΟΥΡΩΝ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ. ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ, ΚΟΥΡΕΙΣ, ΟΔΗΓΩΝ

5. ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΤΜΗΜΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
·         ΔΕ, ΥΕ ΚΟΠΤΡΙΩΝ – ΡΑΠΤΡΙΩΝ, ΓΑΖΩΤΩΝ, ΣΙΔΕΡΩΤΩΝ, ΠΡΕΣΑΔΟΡΩΝ, ΣΕΡΒΙΤΟΡΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΚΛΙΒΑΝΙΣΤΕΣ, ΠΛΥΝΤΕΣ ΙΜΑΝΤΙΣΜΟΥ.

6. ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ
·         ΘΥΡΩΡΩΝ, ΦΥΛΑΚΩΝ – ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ, ΕΡΓΑΤΩΝ.

7. ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
·         ΜΑΓΕΙΡΩΝ, ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ, ΠΛΥΝΤΩΝ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ, ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ, ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΩΝ

8. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
·         Οι Διοικητικοί Υπάλληλοι που εργάζονται αποκλειστικά σε 24ωρη βάρδια  (Γραφείο κινήσεως Ασθενών, Λογιστήριο, Γραμματεία Νοσηλευτικών Τμημάτων) για την Διοικητική υποστήριξη της ολοήμερης λειτουργίας και εφημερειών των Νοσοκομείων.
·         Οι Υπάλληλοι (ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ) που έχουν οργανική θέση ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ.
9. ΕΚΑΒ
·         ΟΔΗΓΟΙ, ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ, και όλα τα επαγγέλματα που περιγράφονται ανωτέρω

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΑ ΒΑΕ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ, σχετικά με το ύψος του υπασφάλιστρου και τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης (όρια ηλικίας, έτη υπηρεσίας, υπολογισμός σύνταξης) είναι να ισχύσει η ρύθμιση ένταξης των υπαλλήλων των ΟΤΑ (Ν.3660/2008 ΑΡ.ΦΕΚ. 78/7.5.2008 άρθρο 4 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3865/2010 ΑΡ.ΦΕΚ.120/21-7-2010) άρθρο6 παρ.8)
·         Το ύψος του υπασφάλιστρου να οριστεί στο 4,3% επί του συντάξιμου μισθού (το ύψος του υπασφάλιστρου να είναι συνδεδεμένο με την χορήγηση των επιπλέον μισθολογικών κλιμακίων). Να δίνεται η δυνατότητα ένταξης με αίτησή τους, των υπηρετούντων υπαλλήλων στα ΒΑΕ  με συμψηφισμό όμως των εισφορών που κατέβαλαν για τυχόν ασφαλιστικά έτη που διήνυσαν στα ΒΑΕ του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ. (Δημοσιοποιημένα Νοσοκομεία, Προϋπηρεσία Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου)
·         Χορήγηση Μισθολογικών Κλιμακίων ανά πέντε έτη υπηρεσίας ανάλογα την ημερομηνία πρόσληψης.
·         Χορήγηση σε παλαιούς εργαζόμενους στα ΒΑΕ πλασματικών ετών συνταξιοδότησης ανά επτά (7) έτη υπηρεσίας ένα (1) πλασματικό έτος

Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης προτείνουμε:
·         Προσαύξηση της σύνταξης κατά 0,35% για κάθε έτος ασφάλισης στο καθεστώς ΒΑΕ.
·         Συνταξιοδότηση με 15 έτη υπηρεσίας και 58 ετών για άνδρες και γυναίκες αρκεί τα 12 έτη να έχουν διανυθεί αποκλειστικά στις θέσεις αυτές και τα τρία (3) έτη τουλάχιστον τα τελευταία δεκατρία (13) έτη, πριν την συμπλήρωση του ανωτέρω ορίου ηλικίας.
·         Συνταξιοδότηση με 37 έτη υπηρεσίας (αθροιζομένων των ετών που δίνει ο Ν.3865/2010 για αναγνώριση και των υπό ρύθμιση πλασματικών ετών) χωρίς όριο ηλικίας.
 

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΕΛΗΣ                                     ΕΡΜΗΣ ΚΑΣΣΕΣ

Παρασκευή 26 Αυγούστου 2011

Αγωγή ενός εκατομμυρίου ευρώ κατατέθηκε σε βάρος του νοσοκομείου!(ΧΡΟΝΟΣ)

 
ΑΠΟ 35ΧΡΟΝΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΑ ΠΑΘΟΥΣΑ
Ρεπορταζ Μελαχροινή Μαρτίδου 

Από γνωστό δικηγορικό γραφείο Θεσσαλονίκης για αντιμετώπιση ιατρικού περιστατικού 35χρονης μουσουλμάνας που ενώ έκανε μια εγχείρηση ρουτίνας, αυτή εξελίχθηκε σε εφιάλτη...  
Στον ποινικό κώδικα της χώρας μας δεν υπάρχει ο όρος «ιατρικό λάθος» αλλά η έννοια
της αμέλειας. Έτσι οι γιατροί βρίσκονται αντιμέτωποι με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από αμέλεια ή της πρόκλησης σωματικής βλάβης από αμέλεια.
«Θα φθάσει η υπόθεση στις αίθουσες των δικαστηρίων όπου θα δοθούν οι εξηγήσεις που επιβάλλεται» λέει ψύχραιμα η διοίκηση του νοσοκομείου που ερευνά και από την πλευρά της την υπόθεση.
Στην Θεσσαλονίκη όπως πληροφορούμαστε  ήδη λειτουργεί Σύλλογος Θυμάτων Ιατρικών Λαθών που έχει ιδρυθεί στη χώρα μας και αριθμεί πάνω από150 καταγγελίες, οι οποίες είναι σε εκκρεμότητα, αφού βρίσκονται στο στάδιο της διερεύνησης.
Σε σφάλματα γιατρών οφείλεται το 5% των θανάτων σε νοσοκομεία διεθνώς. Ο Νίκος Διαλυνάς γνωστός ποινικολόγος που έχει αναλάβει την διερεύνηση υποθέσεων ιατρικών λαθών που χαρακτηρίζουν κυρίως το ΕΣΥ, και απασχολούν την δικαιοσύνη όπου καταλήγουν αυτή την περίοδο χειρίζεται ακόμη μια τέτοια υπόθεση ενώ έκανε αγωγή κατά του νοσοκομείου Κομοτηνής λειτουργώντας εξ ονόματος γυναίκας παθούσας, που υποβλήθηκε σε εγχείρηση χολής και αντιμετωπίζει οξύτατα προβλήματα αφού μια απλή τυπική επέμβαση κατάντησε όπως επικαλείται στα έγγραφά της, ο εφιάλτης της.
Πάντως τα τελευταία δέκα χρόνια γίνεται ένας τιτάνιος αγώνας, για να αποκαλυφθούν περιπτώσεις ιατρικών λαθών την στιγμή που το συγγενικό περιβάλλον  και περισσότεροι πολίτες προχωρούν σε καταγγελίες, ενώ οι υποθέσεις απασχολούν συνθέσεις δικαστηρίων.
Ο κ. Διαλυνάς έχει παρασταθεί στην Κομοτηνή σε δικαστικές αίθουσες και θα τον ξαναδούμε όπως φαίνεται από την τελευταία αγωγή που κατέθεσε σε βάρος γιατρών του νοσοκομείου και του ίδιου του ιδρύματος για περίπτωση γυναίκας που υποβλήθηκε σε εγχείρηση χολής. Το αιτούμενο ποσό αποζημίωσης είναι 1 εκατομμύριο ευρώ!
ΘΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΕΕΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Ρωτήθηκε για το θέμα η διοίκηση του νοσοκομείου και ήταν ενήμερη αλλά θα αντιμετωπίσει νομικά το ζήτημα το οποίο ήδη το διερευνά κι από πλευράς της ισχυριζόμενη ότι «δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα όπως περιγράφονται». Το νοσοκομείο πάντως δεν έχει μόνιμο νομικό σύμβουλο και θα αντιμετωπίσει την αγωγή κατά περίπτωση όπως κάνει με όλες τις υποθέσεις του. 
«Διαπιστώνω ότι πλέον η κατάσταση στα νοσοκομεία γίνεται επικίνδυνη. Οι πελάτες τους οποίους υποστηρίζω είναι φτωχοί κατά πλειοψηφία άνθρωποι, οι οποίοι έχουν ανάγκη να λειτουργεί σωστά το Εθνικό Σύστημα Υγείας διότι δεν μπορούν να πάνε σε κλινικές και να πληρώνουν μεγάλα ποσά για να σώσουν την ζωή τους. Εκεί είναι αναγκασμένοι να καταφεύγουν στα νοσοκομεία που με τις ελλείψεις υλικών παρατηρείται η αύξηση των ιατρικών λαθών» θα πει στο «Χ» ο κ. Διαλυνάς.
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΗΝΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
Πάντως όπως πληροφορούμαστε θα υπάρχει και ποινική εμπλοκή στην διερεύνηση ευθυνών για το συγκεκριμένο περιστατικό της 35χρονη. Κατατέθηκε στις 15-Ιουλίου 2011 μήνυση με τα στοιχεία ΒΜΓ11/320/15-07-2011και θα ακολουθηθεί η ποινική διαδικασία κατά τεσσάρων γιατρών της Χειρουργικής για ιατρική αμέλεια και ιατρικό λάθος και κατά ενός γιατρού για χρηματισμό.
Η παθούσα όπως αναφέρεται στο κατηγορητήριο μετά τις επανωτές εγχειρήσεις όταν παρουσίασε επιπλοκές μεταφέρθηκε στον Άγιο Δημήτριο Θεσσαλονίκης όπου αναγκάστηκαν να της δημιουργήσουν ένα ηπατικό πόρο που ουσιαστικά δεν υπήρχε. Έτσι υποβλήθηκε κι επιδόθηκε αγωγή για ηθική βλάβη ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ ποσό και καταγγελίες που θα κριθούν στα δικαστήρια αφού σε διάστημα 21 ημερών υποβλήθηκε σε τρεις επεμβάσεις με καθολική αναισθησία.
Συνήθως οι ειδικότητες των γιατρών που κάθονται στο εδώλιο του κατηγορουμένου είναι γυναικολόγοι, παιδίατροι, χειρουργοί, καρδιολόγοι και αναισθησιολόγοι.
Η 35ΧΡΟΝΗ ΣΕΡΤΖΑΝ ΤΑΛΑΙΠΩΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ
Η μηνύτρια Σερτζάν Μεμέτογλου αποφεύγει την ορθοστασία, έχει ζαλάδες, επισκέπτεται γιατρούς, καθημερινά ταλαιπωρείται αφού το πρόβλημα ξεκίνησε από μια αθώα εγχείρηση χολής και υφίσταται από τον Απρίλιο του 2008.
Διαμένει στο σπίτι της στην οδό Εγνατίας όπου μιλά ευθέως για τα περιστατικά που της άλλαξαν την ζωή. Δεν θελήσαμε να δώσουμε βήμα γιατί αυτό θα γίνει στο δικαστήριο που θα φωτίσει την υπόθεση όταν προσδιοριστεί. 
ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΑΘΜΟ Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ
Πάντως  υπενθυμίζουμε ότι η εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό της υπόθεσης για το θάνατο του δικηγόρου Ζαφείρη Χατζηαντωνίου, προσδιορίστηκε για τις 31 Οκτωβρίου 2011. Η πρωτόδικη υπόθεση είχε εκδικαστεί στις 19-03-2009.


Τετάρτη 24 Αυγούστου 2011

Ο.Ε.Ν.Γ.Ε. Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας

 
Θέμα: Απάντηση εγγράφου που μας απευθύνατε σχετικά με αίτημα έντα-
ξης των νοσοκομειακών γιατρών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.

Η ένταξη του κλάδου μας στα Βαρέα και Ανθυγιεινά επαγγέλματα αποτελεί
πάγιο αίτημα των συνεδρίων και των αποφάσεων του Γενικού Συμβουλίου
της ΟΕΝΓΕ. Θεωρούμε αυτονόητο ότι μια αντικειμενική αποτίμηση των επί-
πονων συνθηκών εργασίας των γιατρών του ΕΣΥ στο ανθυγιεινό περιβάλλον
των Δημόσιων Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας, που εκτός από την πρωινή
εργασία περιλαμβάνει και τα καθήκοντα των εφημεριών, θα κατέληγε στο
συμπέρασμα ότι ο κλάδος πρέπει να καταταγεί στα βαρέα και ανθυγιεινά
επαγγέλματα.
Οι νοσοκομειακοί γιατροί είναι εκτεθειμένοι σε ποικίλους επαγγελματικούς
κίνδυνους που απειλούν την υγεία τους. Οι κίνδυνοι αυτοί περιλαμβάνουν
ιογενείς και μικροβιακές λοιμώξεις, συστηματική έκθεση σε διάφορους βιο-
λογικούς, τοξικούς και χημικούς παράγοντες, ακτινοβολία, έντονη μυοσκελε-
τική καταπόνηση, και κυρίως την αθροιστική σωματική , πνευματική και ψυ-
χική επιβάρυνση που συνεπάγεται η συμμετοχή μας στην εφημερία των Νο-
σοκομείων και των Κέντρων Υγείας της χώρας.
Οι νοσοκομειακοί γιατροί, ως επαγγελματίες στον τομέα της υγείας, επικε-
ντρώνουν τις προσπάθειές τους κυρίως στην ποιότητα της περίθαλψης των
ασθενών, εις βάρος, μερικές φορές, της ίδιας τους της υγείας. Τέλος, η έλ-
2
λειψη χρόνου, προληπτικών μέτρων, προσωπικού και οικονομικών πόρων
συχνά εμποδίζουν την εφαρμογή μέτρων για την υγιεινή και την ασφάλειά
τους.
Όπως καταδεικνύει η διεθνής βιβλιογραφία, στα νοσοκομεία ελλοχεύουν
φυσικοί κίνδυνοι, όπως τα λέιζερ, οι ιονίζουσες και υπεριώδεις ακτινοβολίες,
οι ραδιοσυχνότητες και οι ακτινοβολίες μικροκυμάτων, χημικοί κίνδυνοι, ό-
πως τα ισχυρά οξέα και οι άλλες ουσίες που χρησιμοποιούνται για φάρμακα,
απορρυπαντικά, ραδιοϊσότοπα και βιολογικοί κίνδυνοι, όπως οι ιοί της ηπατί-
τιδας και του ΑΙDS.
Σε δεκάδες ειδικά συνέδρια και ιδιαίτερα στο Διεθνές συνέδριο που οργα-
νώθηκε στη χώρα μας από την ΕΛΙΝΥΑΕ στις 4-6 Ιουνίου 2007 με τίτλο «Ε-
παγγελματικοί κίνδυνοι για τους εργαζομένους στον τομέα της υγείας» δια-
πιστώθηκε πως θύμα εργατικού ατυχήματος έχει πέσει το 9,6% των γιατρών.
Τα συχνότερα ατυχήματα είναι τα τρυπήματα από χρησιμοποιημένες βελόνες
και τα κοψίματα από νυστέρια. Τα αποτελέσματα έρευνας που παρουσιά-
στηκε στο εν λόγω συνέδριο δείχνουν ότι η Ελλάδα διαθέτει «άρρωστα νο-
σοκομεία» που εκθέτουν τους εργαζόμενους σε φυσικούς, χημικούς, βιολο-
γικούς κινδύνους. Σε όλα τα εργαστήρια νοσοκομείων βρέθηκαν υψηλά επί-
πεδα της καρκινογόνου φορμαλδεΰδης και στα περισσότερα υπερέβαιναν τις
οριακές τιμές. Επίσης τα κυτταροστατικά φάρμακα με τα οποία έρχεται σε
επαφή μεγάλος αριθμός γιατρών έχει αποδειχτεί ότι περιέχουν χημικές ουσί-
ες με μεταλλαξιογόνες, καρκινογόνες και τερατογόνες ιδιότητες.
Η ακτινοβολία στα απεικονιστικά εργαστήρια λόγω της ελλιπούς μόνωσης
των χώρων έχει προκαλέσει εκατοντάδες λεμφώματα κυρίως σε ακτινολό-
γους και η κατάργηση της ειδικής άδειας θα επιβαρύνει ακόμη περισσότερο
την κατάσταση.
3
Το σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης (burn out) συναντάται σε ιδιαίτε-
ρα υψηλά ποσοστά στους νοσοκομειακούς γιατρούς, προκαλώντας σοβαρά
προβλήματα στους ίδιους και στον επαγγελματικό τους περίγυρο.
Σύμφωνα με τον νόμο, κάθε νοσοκομείο θα έπρεπε να έχει τον δικό του για-
τρό εργασίας, αλλά ο πληθυσμός της ειδικότητας αυτής -μόλις 80 σε όλη τη
χώρα- καθώς και η αδιαφορία της πολιτείας σε ανάλογα ζητήματα, καθιστά
τη στελέχωση ανέφικτη.
Με βάση τα παραπάνω συνοπτικά στοιχεία που εκθέσαμε θεωρούμε επιβε-
βλημένη την ένταξη των γιατρών ΕΣΥ στα Βαρέα και Ανθυγιεινά επαγγέλματα
και είμαστε στη διάθεσή σας να σας παράσχουμε κάθε πρόσθετη πληροφο-
ρία καθώς και εκτενή βιβλιογραφία.
Με εκτίμηση
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΕΝΓΕ