Το Νοσοκομείο σου ή ... το νοσοκομείο "μισή ώρα δρόμος"
Με έναν ξεχωριστό τρόπο, συνεχίζει, τον αγώνα του, ο Σύλλογος εργαζομένων, του Νοσοκομείου Κομοτηνής, δημιουργώντας, ένα βίντεο, στο διαδίκτυο. Μέσα, από αυτό, στέλνουν μήνυμα στους πολίτες και τους ζητάνε, την συμπαράσταση και την αλληλεγγύη τους, ώστε, το Νοσοκομείο Κομοτηνής, να παραμείνει ανοικτό. «Μην επιτρέψεις, να σου στερήσουν, το δικαίωμα, στην περίθαλψη. Το νοσοκομείο Κομοτηνής, πρέπει, να παραμείνει ανοικτό. Καμία κλειστή κλινική, καμία υποβάθμιση. Στήριξε την προσπάθεια μας, φώναξε κι εσύ μαζί μας, για ένα νοσοκομείο, χωρίς κενά, σε ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό. Δεν κλείνουν, απλά, ένα νοσοκομείο, βάζουν σε κίνδυνο, την ζωή όλων μας».

Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2011

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

 


 ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
     ΤΜΗΜΑ  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ              
Δ/ΝΣΗ ¨ ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ -  ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΟΥ  45   ΤΗΛ.2531057311  & ΦΑΧ  73374                                         ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

                                                                            Κομοτηνή  8-12-2011

     Προς  τον Διοικητή  της  4ης  Υγειονομικής  Περιφέρειας  Μακεδ.και  Θράκης .

     Με αφορμή  την απόφαση  688/29-11-2011 που αφορά την απόσπαση  συνάδελφου νοσηλεύτριας από το Νοσοκομείο Κομοτηνής  σε άλλο Νοσοκομείο της Χαλκιδικής, θα θέλαμε  να επισημάνουμε ορισμένα θέματα που δεν μας αφήνουν αδιάφορους.
     Με πιο σκεπτικό γίνεται αυτή η απόσπαση , όταν υπάρχει πληθώρα διατάξεων που απαγορεύουν  τέτοιες αποφάσεις.
     Σας παραθέτουμε παρακάτω μερικές διατάξεις που αιτιολογούν αυτήν την καταγγελία μας .
     Νομοθεσία για μεταθέσεις, μετατάξεις, αποσπάσεις του Νοσηλευτικού προσωπικού:

Ν.3801  (ΦΕΚ Α 163/4-9-09) :
2. Άρθρο 19
Ειδικά θέματα μετατάξεων και αποσπάσεων.
5. Δεν επιτρέπεται μετάταξη υπαλλήλου στις υπηρεσίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, όπως ισχύει, πριν παρέλθουν πέντε (5) έτη από το διορισμό ή από προηγούμενη μετάταξη, με τις διατάξεις αυτές ή άλλες ειδικές διατάξεις, με εξαίρεση τις διατάξεις που προβλέπουν τη μετάταξη σε παραμεθόριες περιοχές ή αμοιβαία μετάταξη υπαλλήλων. Ο ανωτέρω περιορισμός της πενταετίας εφαρμόζεται για τις αιτήσεις μετάταξης, που θα υποβληθούν μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος.»

Ν.3754  (ΦΕΚ Α 43/11-3-09) :
Διατάξεις για το νοσηλευτικό προσωπικό

4. Από την ημερομηνία πρόσληψης τους και για μία πενταετία, οι υπάλληλοι που προσλαμβάνονται με την εξαιρετική διαδικασία του παρόντος άρθρου δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν από τη θέση για την οποία προσλήφθηκαν, για οποιονδήποτε λόγο, και με οποιαδήποτε διαδικασία, όπως απόσπαση, μετάταξη, μετάθεση.


Ν.3812  (ΦΕΚ Α 234/28-12-09) :

4. Οι διατάξεις του άρθρου 10 του ν.3754/2009 (ΦΕΚ 43 Α)
αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«1. Το νοσηλευτικό προσωπικό των κατηγοριών ΠΕ, TE, ΔΕ, ΥΕ, καθώς και TE Επισκεπτών Υγείας και TE Μαιευτικής των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.Κ.Α. προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, όπως εκάστοτε ισχύει. 2. Από την ημερομηνία πρόσληψης του και για μία πενταετία το προσωπικό των ως άνω κατηγοριών και κλάδων δεν επιτρέπεται να απομακρυνθεί από τη θέση στην οποία διορίστηκε για οποιονδήποτε λόγο και με οποιαδήποτε διαδικασία (απόσπαση, μετάταξη, μετάθεση).

N.3868/2010 (φεκ129 Α/03-08-2010)

     Ο νόμος επιτρέπει νοσηλευτικό προσωπικό να συνυπηρετεί, εφόσον υπάρχει σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων οργάνων ( υπηρεσιακό και διοικητικό συμβούλιο), σε αντίθετη περίπτωση με απόφαση υπουργείου υγείας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση παρακάμφθηκε η υπηρεσία μας ( ίσως από παράλειψη; ) , η οποία είχε εκδώσει αρνητικές  αποφάσεις και από τα δύο αρμόδια όργανα (υπηρεσιακό και διοικητικό συμβούλιο).
      Για εμάς πάνω από όλα είναι η σωστή και εύρυθμη λειτουργία του Νοσηλευτικού Ιδρύματος  που έχουμε την τιμή να εργαζόμαστε, με τις τεράστιες ελλείψεις προσωπικού  που έχουμε ενδεικτικά αναφέρω :
   209 νοσηλευτές έχουν κάνει χρήση το μισό της κανονικής άδειας του 2011, τέσσερις νοσηλευτές του σταθμού αιμοδοσίας έχουν υπόλοιπο αδειών του 2010 και άλλοι 6 νοσηλευτές του σταθμού αιμοδοσίας δεν έχουν κάνει χρήση της κανονικής τους άδειας για το 2011.
     Σκοπός μας είναι να προασπίσουμε τα συμφέροντα του Νοσοκομείου μας και τον πολιτών (χρήστες υγείας ) της περιοχής μας και όχι τα συμφέροντα ορισμένων που γίνονται σε μια περίοδο δύσκολη για την χώρα μας .
Αναγνωρίζουμε τις ευαισθησίες  του κυρίου Διοικητή της 4ης  ΔΥΠΕ  για τις  οικογενειακές ανάγκες  ορισμένων εργαζομένων αλλά δεν είναι μόνο αυτοί, υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι που βρίσκονται σε αυτή την ίδια  κατάσταση και δεν τυγχάνουν ευνοϊκής αντιμετώπισης.        
    Εάν νομίζεται κύριε Διοικητά ότι όλα είναι νόμιμα και δεν υπάρχει παρανομία σε αυτήν την απόφαση σας και εμμένετε σε αυτήν την απόσπαση της Νοσηλεύτριας, σας ζητάμε να κάνετε  την απόσπαση  από το Νοσοκομείο Χαλκιδικής στο Νοσοκομείο Κομοτηνής μιας και εμείς  έχουμε  ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ελλείψεις προσωπικού , και δεν υπάρχουν  νομικά κολλήματα όπως πχ η πενταετία κ.λ.π. .   
   Ελπίζουμε να επιλύσετε το πρόβλημα με γνώμονα πάντα το συμφέρων και των εργαζομένων αλλά επί το πλείστον των ασθενών όπως είναι και υποχρέωση όλων μας.                                                     Με τιμή   για το Δ.Σ.

          Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ       ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ                                 ΓΑΛΑΖΟΥΔΗ ΑΓΛΑΪΑ